Varför heter det så? Peka på bilden och läs mer, klicka för en länk!

Hur och när fick en plats sitt namn? Ort-, vattendrags- och önamn är många gånger äldre än runorna, våra äldsta skriftspråk. De är för oss en länk bakåt, ett slags levande fornminnen som förändras genom historien. Ett namn som verkar ha en uppenbar betydelse för oss idag kan härstamma från ord vi inte längre använder eller ens känner till betydelsen av. Ortsnamn som en gång hette likadant kan ha utvecklats till helt olika namn idag och tvärtom. Många kan grupperas för att de slutar på liknande ändelser som ger oss ledtrådar hur gamla ortnamnen är och vad de syftar på.

Den vanligaste tolkningen av Tranemo är tranmon – mon där tranor håller till. Namnet skrevs år 1413 Tranumoo sokn, 1485 stavades det Tranamo och 1536 med dagens stavning. Ordet mo betyder idag sandslätt och betecknar även traktens jordmån, men tranor vistas hellre i våtmarker som myrar och mader vilket det också finns gott om här. Saken är att åtminstone fram på 1600-talet betydde mo även just våtmark! Ordet förekommer också i det småländska Mo härad, som i öster gränsar till Kinds härad och Tranemo.