Månstads Sockenbokskommitté år 1952.

Månstads Sockenbokskommitté år 1952.

Sockenbokskommittén vid ett sammanträde: fr.v. Bror Sjöholm, Hugo Eriksson, Olof Larsson, Carl Strömbom, Valter Claesson, Seth Pettersson och Bertil Freidlitz. Vid sammanträdet var ledamoten komm. Åke Brander icke närvarande.