Kunskap utan vassa kanter – Studiecirkeln! Peka på bilden och läs mer, klicka för en länk!

Under 1800-talet växte de olika bildningsrörel-serna fram samtidigt som och i samarbete med de nya folkrörelserna. De första folkhögskolorna bildades 1868 och 1912 grundades Sveriges första studieförbund, Arbetarnas Bildningsför-bund. Folkbildningens idé är att utgå från de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje deltagare har. Syftet är att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Idag (2006) får 9 studieförbund del av det statliga folkbildningsanslaget. Två av dessa har kontor i Tranemo: ABF och Studiefrämjandet. Studieförbundet Vuxenskolan Kind har sitt kontor i Svenljunga. Verksamheten bygger på studiecirklar, utbildningar, kulturprogram och föreläsningar. ABF växte fram som en politisk rörelse, grundat av Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Inriktningen är fortfarande samhällsorienterad, om än partipo-litiskt obunden. SF startades runt 1960, ett oberoende förbund med inriktning på natur, djur, miljö och (ungdoms)kultur. SV betonar studiecirkelns roll som mötesplats och huvud-män är Centern, Folkpartiet Liberalerna och LRF, vilka 1967 slog samman sina studieförbund.