Komosse – Tranemos Norrland!

Tranemo kommun är rik på våtmarker. Myrarna delas in i områdestyperna mossar och kärr. Mossar ligger högre än den omgivande fastmarkens grundvatten och saknar kontakt med detta. De får vatten och näring endast genom nederbörd vilket gör miljön mycket näringsfatting och sur. Kärr får näring även från fastmarksvattnet. I Sjuhärad är kalkfattiga fattigkärr vanligast. Myrarna uppstod ur igenvuxna sjöar eller försumpade skogar och dess många växtlager har under årtusendena bildat, och bildar ännu, torvlager. Den ständiga vätan gör myren trädlös sånär som på enstaka martallar.

Naturreservatet Komosse är en högmosse på Sydsvenska höglandet med sin norra, större del i Ulricehamns kommun och sin mindre, södra del i Tranemo kommun. Högmossar bildas i områden med hög nederbörd och låg avdunstning. De har olika naturtyper och klimatet har en nordligare prägel än den mer låglänta omgivningen. Komosse är en av Europas finaste våtmarker och en av Sydsveriges största sammanhängande myrar. Området ingår i Natura 2000, Europas ekologiska nätverk av skyddad natur.