Järnvagstation

JÄRNVÄGSTATIONEN, som byggdes till invigningen av Falkenberg-Limmaredsbanan 1904, den låg där mellanstadieskolan idag ligger.

Stinsen var Gustav Blåberg. På den tiden var stationsinspektören en respektabel man i uniform. Han visste också att sätta sig i respekt eftersom samhällsborna var beroende av att få sina ärenden uträttade. Om man t.ex. kom dit med 500 brev, som skulle stämplas, och så en postanvisning där man skulle ha kvitto, så började stins Blåberg i lugn och ro stämpla breven, tills man erbjöd sig att stämpla breven medan han skrev ut kvittot på postanvisningen. På samma sätt var det med godsvagnen på morgonen. Han skulle först lossa godset, innan han började sortera ut posten, med följd att man erbjöd sig att lossa vagnen, så han kunde sortera posten.