Film & teaterhistoria i trakten. Peka på bilden och läs mer, klicka för en länk!

Stumfilm kunde på landsbygden i början av 1900-talet visas av kringresande i tält. Herr Baltimo var en sådan som i Limmared lär ha ertappats med att ha en man musicerande bakom duken, när ”spel- och talfilm” var utlovad. Även järnvägshotellens lokaler användes till filmvisningar, liksom senare (och än idag) i bygdegårdar och Folkets hus, oftast med lokala maskinister och ackompanjatörer på piano eller dragspel och fiol.

Teater spelades i bygdegårdar och folkparker av ambulerande eller lokala teatergrupper knuta till olika föreningar. Naima Wifströms teatersällskap gav Kaj Munks ”Diktatorn” som första föreställning på Limmareds friluftsteater, byggd 1939. Där spelades operett, teater och revy till 1962. SLU lät uppföra Mossebo bygdegård 1935, revy- och teaterscen till 1968. Sedan 1981 har Mossebo Buskis tagit upp tråden. I Tranemo hyste Godtemplarhuset från 1915 en teaterscen och 1956 invigdes Medborgarhusets bio- och teatersalong Tranan (ombyggd 2003) som var påkostat elegant. Premiärpubliken till färgfilmen ”Rose Marie” möttes av Malmökonstnären Hjalmar Books foajémålning av bygdens olika näringar.