VÄRLDSPREMIÄR – FILM OM TRANOR PREMIÄRVISAS I TRANEMO

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2002-03-14.
Nr 11 – årg. 11, sid. 5.
Ansvarig utgivare: Sune Strand
Distribution: Posten
Tryck: AB Smålänningen, Ljungby

Jodå, precis så fint är det!
Den kände naturfilmaren Ingemar Linds film om tranor, ”Kuorga, fågeln som är stor som en människa”, visas för allra första gången någonsin just i Tranemo. Att det är Tranemo som får äran kan tillskrivas det omfattande arbete med att märka och kontrollera tranor, som utförs här och som gjort att delar av filmen också spelats in här.

– Ungefär hälften av alla individuellt märkta tranor i landet, har märkts av oss här i Tranemo, berättar Sigvard Lundgren.
Sigvard är en av fyra Tranemomedlemmar i Svenska Tranarbetsgruppen, men påpekar att det är åtskilliga fler som är med och hjälper till rent praktiskt.
– Inte bara fågelintresserade utan även många allmänt naturintresserade personer.

Bland tranintresserade, och naturintresserade över huvud taget, är Ingemar Lind ett begrepp. Känd för sina många rosade filmer och från naturprogram i tv, främst under 70- talet. Så förstås även för Sigvard Lundgren. Men någon personlig kontakt hade herrarna inte haft innan arbetet med den nu aktuella filmen.
– Att Ingemar kontaktade mig berodde säkert på att jag några gånger träffat P-O Swanberg, en förgrundsfigur inom svensk ornitologi och internationellt väl känd. Han var mycket nöjd med det ringmärkningsarbete som utförs här i Tranemo och det var genom honom som Ingemar kom att kontakta mig. Kan nämna också att P-O Swanberg avled förra året, 94 år gammal.

Tranorna följs på färden
Arbetet med filmen ”Kuorga, fågeln som är stor som en människa”, där rubriken är en fri översättning av samernas namn på tranan, startade 1997 och året därefter gjorde Ingemar Lind de första besöken i Tranemo.

Filmens första del följer ett tranpar på häckningsplatsen vid en ödslig tjärn. Häckningen följs ända tills ungarna är nästan flygfärdiga. Del två inleds med att en unge infångas och ringmärks och det är dessa scener som är inspelade i Tranemo.
Tranorna följs sedan under flyttningen mot söder, med förhoppning att den ringmärkta ungen skall hittas i Spanien under vintern. Ingemar och hans hustru har alltså följt tranorna genom Europa, men huruvida de har lyckan att hitta just den unge de söker, ja, det avslöjas först på bioduken.

Med filmen har Ingemar Lind bidragit till att öka intresset för tranorna. Mycket positivt, menar Sigvard:
– Det finns cirka 17 tranarter, lite beroende på hur man räknar, och de flesta är utrotningshotade, dock inte längre vår europeiska som nu ökar något.
Att få vara involverad in inspelningen har gjort Sigvard införstådd med det oerhörda arbete som ligger bakom en sådan här film.
– Och inte bara själva bildfilmen, Ingemar Lind lägger minst lika stor vikt vid ljudet och är känd för sitt fina filmljud.

I skrivande stund har inte ens Sigvard ännu sett den färdiga filmen.
– Men nu har jag fått en video från Ingemar och jag är övertygad om att filmen är en upplevelse!
Till premiären i Tranemo tror Sigvard att det kan komma en hel del tillresta.
– Västergötlands Ornitologer har skrivit mycket om filmen och intresset för den har varit stort.
Framgent kommer också tv, som köpt rättigheterna, att visa filmen.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.