UNIKT SKOLPROJEKT STARTAS I TRANEMO – ÅR 1977

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1977-05-12.
Från pressurklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12

Ett unikt skolprojekt startar i Tranemo kommun i höst (läs 1977). Decentraliserad undervisning på högstadiet. Den aktuella klassen, en sjua med elever från Dalstorp, kommer att tillbringa endast tre av veckans dagar vid Tranängskolan och två i skolan hemma i Dalstorp.

Onsdag och fredag blir ”hemmadagar”, för eleverna och då kommer de att läsa samhällsorienterande ämnen. Religion, historia, geografi och samhällskunskap samt matematik. För en och samma adjunkt. Slöjd och ytterligare ett övningsämne ingår dessutom. Ordinarie ambulerande slöjdläraren undervisar i sina ämnen och beträffande resten återstår viss organisation.

Väl överens
Personalen vid Dalstorpsskolan är informerad om projektet och har ingenting att erinra. Elever, föräldrar, skolledning och den blivande klassföreståndaren, adjunkt Rolf Sjölin har träffats och har kommit väl överens om uppläggningen. Rolf Sjölin är ordinarie adjunkt vid Tranängskolan, men under detta och kommande läsår partiellt tjänstledig för att vara ordförande i landstingets sociala nämnd. Hela hans skoltjänst kommer därför att vara förlagd till Dalstorp. Han har också folkskollärarexamen och erfarenhet från B-skolemetodik. Vilket bör vara ett plus i sammanhanget.

Särskild lärare
Vid Tranängskolan har man sedan några år ett system med två klassföreståndare i varje klass. Dalstorpseleverna kommer därför att få en särskild lärare att vända sig till under dagarna i Tranemo.
Skolstyrelsen har beslutat att försöket skall genomföras under förutsättning att de fackliga organisationerna bifaller. Det medför nämligen en del konsekvenser vid Tranängskolan. Tillvalsämnen schemaläggs parallellt över en hel årskurs. Alla tillval i hela årskurs 7 samt engelska måste därför placeras under de tre dagar när dalstorpseleverna finns i Tranemo. Vilket kan medföra vissa komplikationer.

En lokalfråga
En av orsakerna till att man startar försöket med decentraliserad undervisning är lokalfrågan. Tranängskolan räcker inte till och avlastas något på det här sättet. Ändå vill man inte påstå att det gjorts en dygd av nödvändigheten. Efter som tankar på ett liknande arrangemang funnits under åtskilliga år vid skolan. Om decentraliseringen slår väl ut hoppas man kunna fortsätta.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.