UDDEBO-AFFÄR FÅR STARTSTÖD AV KOMMUNEN – ÅR 1979

Artikelförfattare: Lars-Gunnar Stohm.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1979-06-13.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i tidningsurklippet.

– Det finns ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om att vi skall gå in med startstöd om någon vill starta en ny affär i Uddebo. Tranemo kommun letar inte efter någon villig kraft, utan det tycker vi att samhällsföreningen i Uddebo får göra själva, säger kommunalrådet i Tranemo, Sven-Erik Larsson.

Tranemo kommun kan alltså tänka sig att gå in med ett etableringsstöd, men det är det enda, enligt Sven-Erik Larsson.
– Vi ser positivt på om samhällsföreningen kan få tag i någon som vill starta en affär, men vi kan bara tänka oss gå in med startstöd, något driftstöd kan det inte bli tal om. Beslutet om stöd är bara fattat i kommunstyrelsens arbetsutskott, så någon djupare förankring har det. inte.
– Det viktigaste för oss i kommunen just nu är att vi kan få fram en varuförsörjningsplan för hela Tranemo kommun.

På Konsum i Uddebo är priserna betydligt högre än i butikerna i Svenljunga och Tranemo. Ett kilo smör kostar 1 krona och 30 öre mer i Uddebo än i Tranemo. Enligt Sten Jörneberg som är med i samhällsföreningen är förklaringen enkel:
– Omkostnaderna för butiken är så stora att Konsum måste hålla höga priser. Framför allt är det personalen och den gamla lokalen som kostar pengar.

Sten Jörneberg vill inte gärna prata om nedläggningen. Han tycker att det är som det är och att det är gamla synder som nu visar sig.
– Egentligen är det en serie olyckliga omständigheter som har skapat den här situationen. Det var konsumtionsföreningen i Uddebo som startade verksamheten i det här området. Senare öppnades en filial i Tranemo, som gick bra. Föreningen byggde nya lokaler där och kontoret i Uddebo flyttade så småningom dit.

– Det fanns planer på att bygga en ny affär i Uddebo också. Föreningen köpte en tomt ute vid stora vägen; men tiderna blev sämre och man hade inte råd. Föreningen anslöt sig till Konsum-väst som inte heller har råd att satsa i Uddebo. Affären har helt enkelt blivit eftersatt.
– Sedan har väl inte invånarna ställt upp och handlat sina varor i den utsträckning som har varit nödvändigt för att affären skulle överleva. Affärerna i Svenljunga och Tranemo har ett större sortiment och det är billigt att ta bilen dit.

När Konsum stänger på lördag (läs juni 1979) är det inte bara affären som försvinner, utan också tipsinlämning, försäljningen av penninglotter, sparkassan och systembolaget.
– Det vi har kvar nu är ett par damfrisörskor, manufakturaffären och taxistationen, slutar Sten Jörneberg.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.