TRÖTTNADE PÅ ALLA INBROTT – NU VAKTAS TRANEMO PÅ NÄTTERNA

Artikelförfattare: Sune Strand.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1994-01-19.
Nr 1. Sid. 8.
Familjetidning för Kind.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Produktion: Strand Reklam.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Efter höstens (1993) alla inbrott hos företag och affärer, har företagare och affärsmän i Tranemo tröttnat. Därför togs initiativet till att bilda en privat vaktkedja som numera åker runt i Tranemo på nätterna och är uppmärksam på vad som händer i samhället.

Bengt Höök, en av initiativtagarna till vaktkedjan hälsade i förra veckan ett 50-tal personer välkomna till ett upptaktsmöte i Medborgarhuset. Bengt Höök berättade att det blivit allt vanligare med privata vaktkedjor i Sverige. Där de börjat vakta har inbrotten minskat drastiskt.

På mötet klargjordes att man inte kommer att ingripa utan enbart observera och vid behov larma polisen. För att man snabbt skall kunna nå polisen så har en biltelefon införskaffats som Länsförsäkringar har lovat sponsra. På träffen var det en klar majoritet för att omgående komma igång med vaktkedjan även om det fanns de som tyckte att småföretagare inte har tid att åka runt på natten – utan man måste arbeta på dagen.

Polisen behöver bättre resurser
Kjell Lind beklagade att polisen tydligen inte hade de resurser som krävs för att bevaka Tranemo. – Det är viktigt att polisen är tillgänglig om vi kommer att observera att ett brott är i görningen. Det här var något som alla höll med om och man kom överens om att även arbeta för att få polisen att sätta till större resurser i Tranemo.

Tanken är nu att så många som möjligt skall ansluta sig till vaktkedjan så att ingen skall behöva vakta mer än en natt varannan månad. Till våren kommer man att träffas för att göra en utvärdering av resultatet av nattbevakningen. Bengt Höök understryker att även privatpersoner är välkomna att ansluta sig till vaktkedjan.

NYTT VAKTBOLAG

Artikelförfattare: Sune Strand.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1994-01-19.
Nr 1. Sid. 8.
Familjetidning för Kind.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Produktion: Strand Reklam.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Jan Hagberg, Länghem och Christer Helgesson Örsås är männen som står bakom ett nytt vaktbolag som kommer att gå under namnet ”Kinds Vakt”. De räknar med att ha sin auktorisation klar inom två månader. Både Jan Hagberg och Christer Helgesson har mångårig erfarenhet som anställda väktare. Intresset för ett vaktbolag i Kind har visat sig stort och även om Tranemo nu startat en privat vaktkedja och Svenljunga redan har en sedan tidigare, så anser de att de blir ett bra komplement till det privata alternativet.

– Vi kommer inte bara att åka omkring och iaktta utan vi kommer att göra både yttre och inre ronder hos de företag som köper våra tjänster säger Jan Hagberg. Förutom bevakning av företag kommer man bl.a. att erbjuda eskort av butikspersonal till banken med dagskassan, passa larm för privatvillor, överfallslarm och trygghetslarm. De som önskar bevakning av sin villa under semestern och liknande är också tänkbara kunder. Redan nu har bl.a. Tranemo Kommun visat sitt intresse för att anlita det nya vaktbolaget.

Tillägg till ovanstående artiklar.
Artiklarna är publicerade enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.