TRANEMOS STÖRSTA MARKAFFÄR GER PLATS FÖR 200 VILLATOMTER – ÅR 1978

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1978-02-01.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Tranemo kommun har genomfört sin största markaffär någonsin (läs år 1978). För nära 1,3 miljoner köper man av pastoratet ett område på Tranemo västra, som rymmer nära 200 villatomter. Fem år har förhandlingarna tagit.
Hos pastoratet blir det kyrkomusik och prästlöner av pengarna. Men kanske inte i Tranemo. Medlen går in i prästlönefonden.

En orsak till att förhandlingarna tagit så lång tid är att stiftsnämnden från början ville ha annan skogsmark i stället. Den förhandlingen pågick under åren 1974-75, Först sedan regeringen i december i fjol (läs år 1977) gav tillstånd kunde köpet genomföras och har nu alltså avslutats.

Området är på 35 ha och ligger på ömse sidor om, vad som en skiss kallas, Smeabäcken. Det södra av dessa områden, väster om Rönngatan, börjar kommunen genast arbeta på. På det södra, väster om Västergatan, räknar man med att avverka om ca ett år.

Nuvarande åtgång på tomter i Tranemo tätort är ca 25 per år. Om hälften av tomtköparna i framtiden väljer Tranemo västra kommer tomterna att räcka ca 15 år. I köpeskillingen på 1 285 000 kr ingår 700 000 för växande skog.

Bildtext till utelämnad bild:
Västergatan blir inte längre Tranemos utpost mot väster. Den blir en tvärgata till Tennisvägen, som går rakt genom området.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.