TRANEMOS KUNSKAPSDATABAS – NU ÄR DEN HÄR!

Artikelförfattare: Ann-Louise Kjellner.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2006-05-11.
Nr 19 – årg. 15, sid. 5.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: V-TAB, Södertälje 2006.

Projektledare Elisabeth Andersson och bibliotekschef Agneta Blomberg jublar! Kunskapsdatabasen, det första steget i biblioseum-visionen, är klar! Den första i sitt slag! Nu är det bara för kommuninvånarna att fylla den med ett spännande innehåll!
Redan för flera år sedan väckte Agneta Blomberg tanken om ett biblioseum. Ett bibliotek, ett museum och en kunskapsdatabas under en och samma hatt.

Mycket pengar skulle det förstås behövas och sådana fanns inte i överskott i kommunens kassakista. En mindre kunde i alla fall gå för sig. Med detta första bidrag vände sig Agneta till Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur. Med ytterligare tillskott därifrån kunde arbetet med databasen påbörjas. Och nu(läs 2006) är den alltså klar för start.

– Ja, för start, säger Elisabeth, och betonar att helt färdig blir den aldrig. Ska den heller aldrig bli.
– Grunden till idén med ett biblioseum var att det inte finns något museum som samlar all kunskap om kommunen, förklarar Elisabeth vidare.
– Tanken är att kunskapen ska kunna samlas i databasen. Att föreningar, organisationer, privatpersoner, alla som har något att berätta och dela med sig av, kan lägga in sitt bidrag i databasen och att vi med tiden får ett riktigt spännande material om allt som finns och som hänt och händer i Tranemo kommun.

Första i sitt slag
Vad man vet, är Tranemos databas unik i sitt slag.
– Vi har inte kopplat upp oss mot någon befintlig databas. Den här är gjord för oss och någon, liknande har vi inte hört talas om.
Elisabeth visar och demonstrerar på dataskärmen.
– Man kan säga att databasen står på fyra ben: artiklar, bilder, boktips från biblioteket i varje ämne och länkar. Uppgifter som kontinuerligt uppdateras.
Men det går också att komma vidare. Komma utanför kommunen, långt utanför.
– Genom uppgifter och hänvisningar vart man vänder sig för mera information och kunskap och inte bara faktakunskap utan också samhälleliga kunskaper.

Upp till invånarna
Ännu så länge består uppgifterna av ”kunskapsglimtar”, en vink om hur databasen är tänkt att fungera.
– Det är här som den verkliga kunskapen ska ta vid. Alla de duktiga människor i föreningar och organisationer, eller enskilda, som själva, hemifrån via Internet, lägger in sitt material. Det finns så många som har så mycket kunskap om allt möjligt som rör livet i kommunen, eller kanske bilder som är intressanta för allmänheten.
Som tack för sina bidrag, får den som vill en gratis hemsida.
– I all enkelhet, men ändå.

Kravet på det som läggs in är att det ska vara av allmänt intresse, ha en långsiktighet – vara intressant även om hundra år.
– Vilket innebär att det inte bara behöver handla om gamla tider. Det som händer nu är historia om hundra år och visst vore det intressant att lägga in visioner? Vart tror vi idag att vi är på väg? Tänk att få läsa det om hundra år!

Tanken är alltså att databasen ska fungera som en, portal för Tranemo kommun, men även för arkiv och muséer utanför, där kunskap om Tranemo finns. En arena för bred kunskap, där det är allas och envars ansvar att ge den ett innehåll. Att leta den kunskap som finns i lådor och gömmor.

Hoppas många hör av sig
Nästa steg för Elisabeth är att hon hoppas få kontakt med så många föreningar och människor som möjligt, som vill vara med och fylla databasen med ett spännade innehåll.
– Att de hör av sig så får jag berätta om hur de gör. Hur det fungerar med ”portvakt” lösenord och andra praktiska ting.
– Och, lägger hon till, man behöver inte ha dator hemma för att kunna vara med.
Sådana praktiska detaljer går att lösa. Huvudsaken är att databasen fylls med ett brett och intressant innehåll!

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.