TRANEMO TEXTIL UTÖKAR – STORGATAN FÖRÄNDRAS – ÅR 1978

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1978-10-23.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Tranemo Textil, företaget som gör både byxor och borrmaskiner, tror på framtiden. Investerar i år (läs 1978) 2,5 miljoner och förändrar med sitt nybygge bilden mot Storgatan.
Nybygget är främst avsett för den mekaniska avdelningen.
– Men det går inte ut över konfektionsdelen, säger direktör Håkan Larsson.
– Inte sedan början av 1970-talet har vår textila produktion varit så stor.
Avsikten med nysatsningen gäller dock den mekaniska sidan med avsikt att öka från 10 till 15 anställda.
Lager för konfektion i källaren Och monteringshall för mekaniska avdelningen i markplan gäller nybygget. Det görs i två etapper med sammanlagt ca 2 000 kvm. Först i etapp två förändras gatubilden.

/Tranemo Textils fasad mot Storgatan förändras genom bygget. Håkan Larsson visar och står ungefär där genomfarten mot Ambjörnarpsvägen kommer att ansluta till Storgatan./ Bildtext till utelämnad bild.

Bygget startar i höst (läs 1978) och beräknas vara färdigt på försommaren (1979). Ca 1,5 miljon är kostnaden inklusive maskiner.
Även i textildelen görs maskininvesteringar på ca 1 miljon. Den splittrade bilden av teko, med ner på många håll och upp på andra, förklarar Håkan Larsson. Han menar att i branschen är det byxor, i synnerhet jeans, som klarat sig minst dåligt. Det tycks dessutom ha vänt uppåt på sistone.
Tranemo Textils kombination, med tillskott av avancerad verkstadsmekanik, är dessutom unik och utjämnande.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.