TRANEMO FÅR TRANA EFTER ÅR AV FUNDERINGAR

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.
Artikel ur Västgöta-Demokraten 1973-09-22.
Hämtad från:
AB Pressklipp
102 20 Stockholm 12

Nu har Tranemo kommun fått officiell bekräftelse på hur deras kommunvapen ska se ut. En i grönt fält stående trana av silver med röd hjässa samt med lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glasblåsarpipa av silver med anfångad glasmassa.

Bakom tillkomsten av en sådan här sak ligger flera års funderingar och förslag. Kommunen har till slut vänt sig till Riksarkivets heraldiska sektion, vilket skedde i november 1972, och denna har därefter verkställt utredning och översänt alternativa förslag sommaren 1973.

Hur man kommer fram till hur ett kommunvapen ska se ut får följande uttalande avslöja:
Naturligt är att anspela på ortnamnet vars senare led markeras genom valet av grön färg för fältet. Därjämte synes en anknytning till ortens glasindustri påkallad. Limmareds glasbruk, anlagd 1740, är ju landets äldsta alltjämt i drift varande glasbruk. Vid kompositionen av vapen söker man nämligen om möjligt tillvarata de moment som har intresse för hela vårt land. Förekomsten inom kommunen även av glasbruken Bollsjö, Nittorp och Strömsfors förtjänar emellertid att nämnas i detta sammanhang.

VAPNET FÖR TRANEMO BLIR NYE KUNGENS FÖRSTA OCH SISTA – ÅR 1973

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.
Artikel ur Ulricehamns Tidning 1973-10-11.
Hämtat från:
AB Pressklipp
102 20 Stockholm 12

Sammanläggningsdelegerade i Tranemo kunde vid sitt sammanträde på onsdagskvällen notera att Kungl. M:t beslutat att godkänna det upprättade förslaget till kommunvapen. I samband med detta ärendes föredragning i delegerade kunde kanslichef Lars Svensson meddela litet kuriosa. Beslutet om vapnets fastställande skedde i den första konselj, som vår nuvarande regent Carl XVI Gustaf höll.
Det är sannolikt också ett av de sista som en svensk kung är med och fastställer. Fr.o.m. den 1 okt. i år (läs 1973) har nämligen detta uppdrag överlåtits till ett ämbetsverk.

Beskrivningen på Tranemo kommunvapen lyder så här:
I grönt fält stående Trana av silver med röd hjässa samt med lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glasblåsarpipa av silver med anfångad röd glasmassa.

Tillägg till ovanstående artiklar.
Artiklarna är publicerade enligt respektive tidnings version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.