TRANEMO CEMENT BYGGER NYTT – DÄR BLANDAS ALLT MED DATOR! – ÅR 1978

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1978-05-10.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Fotots beskaffenhet i denna version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Tranemo Cementvaru AB har byggt ny fabrik och upphört att finnas till. Den konsten har man genomfört genom att ingå i Precon-koncernen, som är indirekt delägt av börsföretaget Investor. I samma koncern finns även Betongindustrier i Ambjörnarp, Sundholmen, Falkenberg och Varberg.

Tranemo Cementvaru AB startades 1918 av Valdemar Hermansson och fabriken placerades alldeles intill råvaran, vattnet i Tranemosjön och en grustäkt kallad Trelleborgskullen. Från början hette det AB Cementtegel och namnet anger huvudprodukten.

Till en samling med Sveriges betongvaruförbund 1953 kunde företaget visa upp en ny och efter dåtida förhållanden modern fabrik. Trelleborgskullen var för länge sedan borta men fabriken låg på ungefär samma plats, som den gamla.

Ny fabrik
För några år sedan såldes Tranemo Cementvaru AB av familjen Hermansson till Falkenbergs Betongindustri och direktörerna Sevholt och Pålsson.
Planerna på en ny fabrik tog form och den ligger nu på Hyltegärde inte långt från Rosenlund mellan, Tranemo och Limmared.

Den nya fabriken har en yta av 2 500 kvm och en fri höjd i fabrikshallen på drygt fem meter. Utvecklingen går mot allt större och större rör och därav den stora höjden. Byggnaden medger tillbyggnad åt två håll och en tredubbling av ytan.
Blandarstationen, fabrikens hjärta, medger en fördubbling av nuvarande produktionskapacitet som är cirka 23 000 årston. Det betyder en förbrukning av cement på cirka 8 000 ton. Grusets olika kvaliteter och storlekar kallar man ballast och den hämtar man från egna fyndigheter.

Cementvarufabrikens torn, som under många år dominerade Tranemo centrum, har inte återuppstått på Hyltegärde. Råvaran förvaras under jord och före upp med remtransport. /Se nedan – ”Tornet som föll”/

Dator blandar
Blandningen sker med hjälp av dator som är programmerad med ett 20-tal recept. Datorn känner också grusets fuktighet och kan kompensera fuktigt grus med mindre vatten och torrt med mer. Förarna av de olika maskinerna ringer in sina beställningar och datorn klarar av en kölista på nio. Allt kan emellertid övertas manuellt och etiketterna Kalle och Knut vid några knappar vittnar om en viss mänsklighet i datoriseringen.

Buller är ett stort problem i betongvarubranschen. Man försöker på många vis men lyckas inte helt. 85 decibel är den bullergräns man kämpar mot.
Cirka 20 procent av betongvarornas pris är transportkostnader. Därför för produktutvecklarna också en kamp mot tyngden. Man provar exempelvis nya kombinationer av betong och armering. Plastbetongen är dessutom på ingående. Polyester och sand pressas samman. Vikten sjunker utan att hållfastheten försämras. Tranemo är med även i den tekniken och rädes inte utvecklingen.

Den nya fabriken byggdes i egen regi och planerades in i en lågkonjunktur där man hade eget folk att sätta in. Den lågsäsongen räckte under byggets första halvår, men försvann sedan och mottogs med blandade känslor av ansvarige byggledaren Ingvar Sällström, tillika produktionschef på företaget.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu
Här finns ytterligare artiklar med anknytning till ovanstående artikel:

”Precon – prefabricated concrete” och ”Tornet som föll”.

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.