TRANEHOV I LÅGOR (ÅR 2009)

Artikelförfattare: Tina Hjorth Svensson.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2009-02-26.
Nr 9 – årg. 18, sid. 16.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

Natten till i torsdags (läs 2009) totalförstördes Tranemo IF:s klubbstuga Tranehov i en brand.
Trolig orsak: En elkabel som kan ha drabbats av tidens tand.

Mitt i allt elände tycker Bernt-Rune ”Berra” Johansson, klubbens vice ordförande, att det känns bra att alla misstankar om att branden skulle vara anlagd kan uteslutas och att ingen kan lastas för det som hänt. Själv väcktes han tidigt på morgonen av sonen som bor granne med Tranehov och kunde bara som åskådare se på hur hela klubbstugan försvann i lågorna.
– Jag vet inte hur många gånger jag fick svara på frågan ”Hur känns det, vad kände du då?” under torsdagen, säger han och berättar att det var först på natten till fredagen som han egentligen insåg den fulla vidden av det som skett.

Ingen människa kom till skada, men klubbhuset är borta. Liksom alla fotbollar, alla matchställ och alla minnen från klubbens åttioåriga historia.
– För mig känns det ganska tungt att tänka på den insats som många lagt ner de senaste tre åren när vi renoverat och byggt till så mycket, säger Berra och nämner siffran två miljoner i investeringar, pengar som både kommunen, Stiftelsen Sparbanken, lokala företag och andra bidragit med.
– För att inte tala om alla ideella insatser som lagts ner här!

Återuppbyggs
– Men en sån här dag förstår man vilket brett kontaktnät föreningslivet ger, säger Berra vidare.
Nog kan man tävla på blodigt allvar, men när någon råkar illa ut, då ställer man upp för varandra.
Både privatpersoner, föreningar och företag har hört av sig, med goda råd eller konkreta erbjudande. Det är vi oerhört tacksamma för.

Vad händer nu?
– Just nu känns det som att man skulle vilja ge bort hela idrottsplatsen så att föreningsledarna fick ägna sig åt den sportsliga och sociala verksamheten.
Men det lär knappast bli aktuellt. Istället är Berra fullt upptagen med att inventera vad som fanns i klubbstugan, att ansöka om rivningslov, ta fram en sanerings- och deponianalys och diskutera med försäkringsbolaget om ersättningen. Sen måste föreningen ta fram inventeringslistor och fundera igenom vilka krav Tranemo IF ska ställa på sin nya klubbstuga. För naturligtvis ska föreningen ha sina klubblokaler på Tranehov, även om man får lov att utlokalisera sig för att hålla den dagliga verksamheten igång så länge.

De bedrövade tio- och elvaåringarna som Berra hörde säga ”nu har vi inte ens en boll” kommer att få nya bollar. Värre är det med alla minnen från forna tider som försvann i branden. Bara en bråkdel har kunnat räddas, bristfälligt.
– Men flera privatpersoner har hört av sig och lämnat in fotoalbum med gamla bilder, säger Berra. Det betyder jättemycket.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.