TRÄFIRMA BYGGER UT FÖR ÖVER 1,5 MILJONER – LARSSONS TRÄ ÅR 1979

Artikelförfattare: Erik Nordström.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1979-11-21.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12

Lågkonjunktur? ”” Det är ett tämligen främmande ord för oss, säger fabrikör Caj Larsson på Larssons Trä i Tranemo. Dessbättre har vi inte haft sådana problem under de 30 år vi har hållit på. Detta har också gett sig uttryck i att företaget expanderat successivt hela tiden.
Man är nu inne i ett nytt sådant skede, vilket innebär att en utbyggnad är på gång för över 1,5 miljoner kronor.

Stora i smått
– Vi är inte bortskämda med några statliga medel, och då får man anpassa lokalbehovet efter företagets expansionstakt, fortsätter Caj Larsson.
Anledningen till att vi klarat oss så hyfsat torde vara vår flexibilitet i produktionen.
Vi är stora i smått, om man får uttrycka sig så, framhåller Caj Larsson.
– Vi tar in plank i ena ändan av fabriken, och sedan kommer det ut i form av små trätappar.
Denna produktion upptar hälften av den tillverkning vi har. I övrigt är det leksaker och andra prylar i trä, och vår dagsproduktion ligger ungefär på 600 000 detaljer per dag.

Nyanställningar
Den utbyggnad som nu är igång beräknas stå klar någon gång under våren. Det kommer att tillföra 1 200 kvadratmeter i två plan. Personalen kommer att få ett nytt lunchrum. Vidare blir det ett mellanlager samt en ny avdelning för produktionen. Vi har god fart på verksamheten och det är vår hittills största etapp, vad det gäller utbyggnad av fabriken. En utökning som på sikt även torde komma att medföra att vi måste nyanställa en del folk, framhåller fabrikör Caj Larsson.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.