STORT INTRESSE FÖR ÖPPET HUS

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1991 – Nr 2.
Utges av kommunstyrelsekontoret i Tranemo kommun.
Redaktion: Anita Dahlengren.
Ansvarig utgivare: Arne Willhammar.

Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Vårmarknaden i Tranemo bjöd i år (läs 1991) inte bara på traditionsenliga marknadsstånd, ballonger och marknadskarameller.
Det bjöds också på Öppet Hus på kommunkontoret med mycket information om den kommunala verksamheten.

Intresset för ett besök i kommunförvaltningen var enormt. Vi beräknar antalet besökande till 600-700! Till vår stora glädje blev det redan från första stund trångt i korridorerna. Och säkert blev det ibland svårt både att ta del av det omfattande informationsmaterial som presenterades och att få en sittplats vid det avslutande ”fikat”!

En tipspromenad löpte genom huset. Genom att följa den fick besökarna en rundvandring i hela huset och inblick i samtliga förvaltningars arbete. För att hitta svaren på tipsfrågoma var det ju nödvändigt att ta del av informationen på väggar och skärmar. Så förutom ”rätt svar” fick man åtskilligt med kommunkunskap ”på köpet”. Detta uppskattades av många. Frågor, svar och vinnare presenteras på sidorna som följer.
Tack för besöket och välkommen åter!

Personalen på kommunkontoret.

HÄR ÄR FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN”¦
Under Öppet Hus-dagen kunde besökarna alltså lösa en tipspromenad under vandringen genom huset. De rätta svaren fanns att hitta i informationsmaterial på väggar och skärmar.

Fråga l: Hur många år har tidningen Kommunalt Forum funnits?(1991)
Svar: 24 år. Nästa år fyller vi alltså 25! En ansenlig ålder för en kommunal informationstidning vågar vi påstå.
1967 utkom det första numret. ”Storkommunen” Tranemo hade då nyss bildats av Tranemo, Limmareds och Länghems kommuner.

Fråga 2: Hur många besökare hade simhallen 1990?
Svar: 46 838. Sedan några år tillbaka är simhallen även öppen på söndagseftermiddagar under en period på våren respektive hösten. Det finns alltså goda möjligheter till besök för bad och motionssim.

Fråga 3: Hur många fast anställda har Tranemo kommun? (läs 1991)
Svar: Ca 850 med fördelning enligt följande:
Kommunstyrelsen: 26, uppdelade på ekonomi-, personal- och administrativavdelning.
Socialnämnden: 200 inom barnomsorgen, 3 i flyktingmottagning, 13 i den centrala förvaltningen.
Äldreomsorgsnämden: 220 inom servicehus/hemtjänst, 6 i den centrala kommunförvaltingen.
Utbildningsnämnden: 238 på åtta skolor, 6 på skolkontoret.
Miljö- och byggnämnden: 12 i den centrala förvaltningen, 56 deltidsanställda brandmän.
Kultur- och fritidsnämnden: 15 på biblioteken, 5 i sim- och idrottshallen, 7 i den centrala förvaltningen.
Tekniska nämnden: 11 i den centrala förvaltningen och 40 ”ute på fältet” som maskinister, kommunalarbetare, vaktmästare m.m.

Fråga 4: Hur stor del av kommunens intäkter består av avgifter? (läs 1991)
Svar: 30 %. Intäkterna består i övrigt av skatter 45 % och statsbidrag 25 %.

Fråga 5: Hur många fick bostadsbidrag 1990?
Svar: 400 hushåll. Bostadsbidrag betalas ut från kommunen enligt av riksdagens fastställda regler, till barnfamiljer och vissa hushåll utan barn. För 1991 beräknas den kommunala kostnaden till ca 3 milj. kr; en kraftig ökning på grund av höjda hyror.

Fråga 6: Hur stor andel av hemtjänsttaxan är avgiftsfinansierad? (läs 1991)
Svar: 6,6 %. Enligt nu gällande taxa är avgiften för pensionär 11,50 kr/tim (upp till 40 tim). Denna avgift motsvarar alltså bara 6,6 % av kommunens kostnad, 19,4 % av kostnaden täcks med statsbidrag och resten, 74 %, med skattemedel. 1991 beräknas hemtjänstens totala kostnad till 17,1 milj. kr.

Fråga 7: Hur många barn var placerade på daghem vid årsskiftet? (läs 1990-1991)
Svar: 324 barn. Därutöver är många barn placerade i familjedaghem; det totala antalet barn i kommunal barnomsorg uppgick till 941 vid årsskiftet 1990/91.

Fråga 8: Hur många rådgivningskontakter hade konsumentvägledningen 1990?
Svar: 160 stycken. Hos kommunens konsumentvägledare är goda råd inte dyra utan gratis! Råd före och efter köp, tester och marknadsöversikter om bilar, hushållskapitalvaror och mycket annat lämnas här.

Fråga 9: Hur många sopsäckar hämtades i Tranemo under 1990?
Svar: Ca 174 000 säckar, till en kostnad av ca 20 kr/säck för ”normalabonnenten”.

Fråga 10: Hur stor del av hyreskostnaden svarar uppvärmningen för?
Svar: 17 %. Om inomhustemperaturen sänks med 1 grad sparas 5 % av årsförbrukningen vid elvärme.

Fråga 11: Vad är ”gula lådan”?
Svar: Energisparåtgärd. En stödtermostat som håller rätt temperatur med optimal kombination av olja och el.

Fråga 12: Hur lång sträcka skolskjuts körs per år?
Svar: 13 varv runt jorden. Nästan hälften av eleverna får skolskjuts. För 1991 beräknas kommunens kostnad för skolskjutsar uppgå till ca 4 milj. kr.

Fråga 13: Skiljefrågan: Hur många utryckningar hade räddningstjänsten 1990?
Svar: 93 utryckningar, varav 34 bränder och 9 trafikolyckor. Övriga uppdrag bestod bl.a. av teknisk service (19 utryckningar), vatten-, olje- eller stormskador (16).

STORT INTRESSE FÖR ÖPPET HUS

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1991 – Nr 2.
Utges av kommunstyrelsekontoret i Tranemo kommun.
Redaktion: Anita Dahlengren.
Ansvarig utgivare: Arne Willhammar.

Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Vårmarknaden i Tranemo bjöd i år (läs 1991) inte bara på traditionsenliga marknadsstånd, ballonger och marknadskarameller.
Det bjöds också på Öppet Hus på kommunkontoret med mycket information om den kommunala verksamheten.

Intresset för ett besök i kommunförvaltningen var enormt. Vi beräknar antalet besökande till 600-700! Till vår stora glädje blev det redan från första stund trångt i korridorerna. Och säkert blev det ibland svårt både att ta del av det omfattande informationsmaterial som presenterades och att få en sittplats vid det avslutande ”fikat”!

En tipspromenad löpte genom huset. Genom att följa den fick besökarna en rundvandring i hela huset och inblick i samtliga förvaltningars arbete. För att hitta svaren på tipsfrågoma var det ju nödvändigt att ta del av informationen på väggar och skärmar. Så förutom ”rätt svar” fick man åtskilligt med kommunkunskap ”på köpet”. Detta uppskattades av många. Frågor, svar och vinnare presenteras på sidorna som följer.
Tack för besöket och välkommen åter!

Personalen på kommunkontoret.

HÄR ÄR FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN”¦
Under Öppet Hus-dagen kunde besökarna alltså lösa en tipspromenad under vandringen genom huset. De rätta svaren fanns att hitta i informationsmaterial på väggar och skärmar.

Fråga l: Hur många år har tidningen Kommunalt Forum funnits?
Svar: 24 år. Nästa år fyller vi alltså 25! En ansenlig ålder för en kommunal informationstidning vågar vi påstå.
1967 utkom det första numret. ”Storkommunen” Tranemo hade då nyss bildats av Tranemo, Limmareds och Länghems kommuner.

Fråga 2: Hur många besökare hade simhallen 1990?
Svar: 46 838. Sedan några år tillbaka är simhallen även öppen på söndagseftermiddagar under en period på våren respektive hösten. Det finns alltså goda möjligheter till besök för bad och motionssim.

Fråga 3: Hur många fast anställda har Tranemo kommun? (läs 1991)
Svar: Ca 850 med fördelning enligt följande:
Kommunstyrelsen: 26, uppdelade på ekonomi-, personal- och administrativavdelning.
Socialnämnden: 200 inom barnomsorgen, 3 i flyktingmottagning, 13 i den centrala förvaltningen.
Äldreomsorgsnämden: 220 inom servicehus/hemtjänst, 6 i den centrala kommunförvaltingen.
Utbildningsnämnden: 238 på åtta skolor, 6 på skolkontoret.
Miljö- och byggnämnden: 12 i den centrala förvaltningen, 56 deltidsanställda brandmän.
Kultur- och fritidsnämnden: 15 på biblioteken, 5 i sim- och idrottshallen, 7 i den centrala förvaltningen.
Tekniska nämnden: 11 i den centrala förvaltningen och 40 ”ute på fältet” som maskinister, kommunalarbetare, vaktmästare m.m.

Fråga 4: Hur stor del av kommunens intäkter består av avgifter? (läs 1991)
Svar: 30 %. Intäkterna består i övrigt av skatter 45 % och statsbidrag 25 %.

Fråga 5: Hur många fick bostadsbidrag 1990?
Svar: 400 hushåll. Bostadsbidrag betalas ut från kommunen enligt av riksdagens fastställda regler, till barnfamiljer och vissa hushåll utan barn. För 1991 beräknas den kommunala kostnaden till ca 3 milj. kr; en kraftig ökning på grund av höjda hyror.

Fråga 6: Hur stor andel av hemtjänsttaxan är avgiftsfinansierad? (läs 1991)
Svar: 6,6 %. Enligt nu gällande taxa är avgiften för pensionär 11,50 kr/tim (upp till 40 tim). Denna avgift motsvarar alltså bara 6,6 % av kommunens kostnad, 19,4 % av kostnaden täcks med statsbidrag och resten, 74 %, med skattemedel. 1991 beräknas hemtjänstens totala kostnad till 17,1 milj. kr.

Fråga 7: Hur många barn var placerade på daghem vid årsskiftet? (läs 1990-1991)
Svar: 324 barn. Därutöver är många barn placerade i familjedaghem; det totala antalet barn i kommunal barnomsorg uppgick till 941 vid årsskiftet 1990/91.

Fråga 8: Hur många rådgivningskontakter hade konsumentvägledningen 1990?
Svar: 160 stycken. Hos kommunens konsumentvägledare är goda råd inte dyra utan gratis! Råd före och efter köp, tester och marknadsöversikter om bilar, hushållskapitalvaror och mycket annat lämnas här.

Fråga 9: Hur många sopsäckar hämtades i Tranemo under 1990?
Svar: Ca 174 000 säckar, till en kostnad av ca 20 kr/säck för ”normalabonnenten”.

Fråga 10: Hur stor del av hyreskostnaden svarar uppvärmningen för?
Svar: 17 %. Om inomhustemperaturen sänks med 1 grad sparas 5 % av årsförbrukningen vid elvärme.

Fråga 11: Vad är ”gula lådan”?
Svar: Energisparåtgärd. En stödtermostat som håller rätt temperatur med optimal kombination av olja och el.

Fråga 12: Hur lång sträcka skolskjuts körs per år?
Svar: 13 varv runt jorden. Nästan hälften av eleverna får skolskjuts. För 1991 beräknas kommunens kostnad för skolskjutsar uppgå till ca 4 milj. kr.

Fråga 13: Skiljefrågan: Hur många utryckningar hade räddningstjänsten 1990?
Svar: 93 utryckningar, varav 34 bränder och 9 trafikolyckor. Övriga uppdrag bestod bl.a. av teknisk service (19 utryckningar), vatten-, olje- eller stormskador (16).