STOR AGENDA 21-DAG I GRIMSÅS – ÅR 1997

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1997-03-13.
Nr 11 – årg. 6, sid. 6.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Nu (läs 1997) drar Tranemo kommuns Agenda 21-arbete ut i kommunens samhällen och först på plan är Grimsås-Mossebo. Att engagemang inte saknas visar den både omfattande och spännande Miljödag som inbjuds till i Grimsås bygdegård på söndag (mars 1997).

Grimsås Samhällsförening är den drivande och sammanhållande kraften bakom satsningen. Inte mindre än 25-talet utställare kommer att finnas på plats både i och utanför bygdegården. Besökaren ges tillfälle till ökad kunskap om källsortering, kompostering, olika uppvärmningssystem med pelletseldning, solfångare, vindkraft m.m., om miljömärkta matvaror, miljövänliga gräsklippare och lastbilar och mycket, mycket annat.

Ingenting försvinner
Förutom den både spännande och omfattande utställningen bjuds ett digert och minst lika spännande program med föredragshållare som Gunilla Sandström från AMUGruppen och Stephan Bergman från textilföretaget Verner Frang AB.
Ingenting försvinner – allting sprids, är rubriken på Gunillas föredrag om kretsloppet.
Kommunens anställda har redan tidigare fått stifta bekantskap med henne som föredragshållare och inledningstalare till den första upptakten av Agenda 21.
Att hon inbjudits att också tala i Grimsås är ingen tillfällighet, man vet vad man får och att det är bra!

Modevisning i miljöns tecken
Den som vill fortsätta att känna sig nöjd med sina gjorda klädinköp, bör kanske inte lyssna till vad Stephan Bergman har att säga om framställningen av våra textila material. Den lär inte vara så illa som vi tror, den är värre!
Nu är det inte bara ”elände” Stephan tänker förmedla:
– Det finns framtidshopp och förändring också, både genom alternativa val och påverkan i olika former, förklarar han.
En del av valmöjligheterna visas också i modevisningen av ekologiska kläder, som följer direkt efter Stephans föredrag.

Svenskt kyrkkaffe
Under hela miljödagen bjuder Nittorp och Mossebo församlingar på kaffe med hembakt bröd. Kaffet är naturligtvis Svenskt Kyrkkaffe, ekologiskt odlat och dessutom rättvisemärkt. Kaffebrödet är bakat på KRAV-märkt mjöl.
Underhållning saknas inte heller, både Grimsåsherrarna i Music Man och elever från skolan finns på plats.

”Varken bra eller dåliga”
Bengt Johansson från samhällsföreningen lovar också att en rad sakkunniga kommer att finnas på plats för att ta hand om frågor och spörsmål som dyker upp under dagen.
Om miljöarbetet hittills säger han:
– Att vår butik är miljöcertifierad och att Alcatel IKO Kabel satsar på miljöcertifiering bådar naturligtvis gott, men annars vi är nog varken särskilt bra eller dåliga utan ganska medelmåttiga i vårt miljöarbete. Men visst är det spännande att få vara pilotprojekt. Det kan nog göra sitt till att vi sätter bättre fart.

”Bråkstaken” från Lund
Nu handlar ju inte Agenda 21-arbetet bara om att en intensiv dag ruska om befolkningen, det är arrangörerna väl medvetna om. Därför har ett samarbete med olika studieförbund etablerats och både under våren och hösten följs miljöarbetet upp med temakvällar.
Redan den 20 mars(1997) kommer Lars ”Bråkstaken” Andersson, ICA-handlaren från Lund, och delar med sig av sina idéer om vad vi alla i praktisk handling kan åstadkomma för en bättre miljö.

Ett verkligt avstamp
Christer Persson, Agenda-representant från Mossebo och tillika kommunfullmäktiges ordförande:
– Vi har mött ett enormt gensvar och engagemang och vi hoppas det rullar vidare så här. Då blir den här dagen ett verkligt avstamp.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.