SOLEN BLODRÖD – HISTORIEN OM PRÄSTEN ANDERS ELGQVIST

Artikelförfattare: Ann-Louise Kjellner.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2008-10-23.
Nr 43 – årg. 17, sid. 4.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

Journalisten Torkel Ivarsson föreläste i förra söndagen (läs oktober 2008), på Tranemo bibliotek, om sin forskning kring prästen Anders Elgqvist. En märklig man, som hann med mycket vid sidan om sitt prästämbete, bland annat att konstruera en ubåt!
Inom kort kommer också historien i bokform under namnet Solen blodröd.

Anders Elgqvist var kyrkoherde i Tranemo i 35 år under senare hälften av 1800-talet. Hos Tranemo hembygdsförening har han rönt stort intresse och där finns också en hel del material i form av foton, dagböcker och anteckningar. När hembygdsföreningen fick ett stipendium för en bok om denne märklige kyrkoherde, vände man sig till journalisten och författaren Torkel Ivarsson. Torkel åtog sig uppdraget och började därmed ett arbete som skulle visa sig långt mera fascinerande och spännande än han kunnat tänka sig.

Att Anders Elgqvist var en av de allra första svenska missionärerna i Kina, var bekant. Likaså att han varit sjukhuspräst på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och fängelsepräst på Nya Älvsborgs fästning innan han kom till Tranemo. Även hans naturvetenskapliga och tekniska intresse var känt. Det senare som 1887 resulterade i konstruktionen och bygget av ubåten Braxen. Inte den första fungerande i Sverige, men väl den andra!

Upptäckt nya fakta
Men Torkel har funnit mycket annat som hittills varit fördolt. Bygget av Anders Elgqvists praktfulla fastighet i Jönköping är ett sådant exempel.
– Den kände inte ens hans ättlingar till, säger Torkel och berättar att denna fastighet var tänkt som en ekonomisk trygghet för Anders Elgqvists andra hustru och barn, men blev istället en ekonomisk katastrof.

Torkel har också forskat mycket kring människan Anders Elgqvist. Om hans politiska inställning, hans inställning till frikyrkor och kvinnofrågan. Sökt och hittat en vetgirig, tänkande och framsynt människa, men rastlös. Och så lyder också bokens undertitel – ”Solen röd, historien om en rastlös man”.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.