SOLBACKEN – LÄNGHEM – TOPPMODERNT ÅLDERDOMSHEM ÅR 1967

Artikelförfattare: Sven Olof Nordin.

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1967 – Nr 1.
Informationsblad för Tranemo Kommun.
Redaktion: Nils Andersson, Lennart Ek och Lars Svensson.
Ansvarig utgivare: Lars Svensson.

Då Länghems och Månstads församlingar vid årsskiftet 1966-1967 uppgick i Tranemo nuvarande kommun, medförde man ett nyinvigt förnämt ålderdomshem till den nya kommunen.

Solbacken har, kan man säga redan nu blivit ett kärt hem för många åldringar och hör därför också till ett av socialnämndens skötebarn.

När Solbacken invigdes i slutet av år 1966, nämnde bl.a. representanten från Kungl. Socialstyrelsen att kommunen fått ett hypermodernt och ändamålsenligt hem till ett sensationellt lågt pris. Det kan därför vara på sin plats med några siffror.

Den totala byggnadskostnaden belöper sig på 1 555 750 kronor vilket utslaget på de 40 vårdplatserna hemmet inrymmer utgör 38 893 kronor, en ovanligt låg summa. Till den angivna summan får givetvis läggas kostnader för inventarier samt ca 120 000 kronor för extra arbeten med tomt och trädgård, anslutningsavgifter m.m. Detta till trots, så får hemmet ändå betraktas som ett bland de bästa i landet i förhållande till priset, vilket kommuninnevånarna har all anledning att vara glada för.

Solbacken har genom ovannämnda faktorer blivit något av ett studieobjekt för delegationer från andra kommuner, som står i begrepp att bygga ålderdomshem, och studiebesöken har därför varit ganska många, vilka skapat ytterligare good will för hemmet och kommunen.

För dem som ej varit i tillfälle att se hemmet på närmare håll vill vi nämna att det fått en solig och fin placering inom Länghems samhälle å mark avstyckad från Rådde. Hemmet är byggt i ett plan, med källarvåning under större delen av byggnaden. Vårdavdelningarna är uppdelade på tre flyglar med bl.a. separata matsalar för varje avdelning. Samtliga pensionärsrum äro enkelrum med egna toalettutrymmen och klädgarderober. En sober och smakfull inredning för övrigt understryker den höga klassen. I respektive flyglar finnes även små tilltalande TV-rum, ett pentry intill varje matsal samt ljusa och trivsamma dagrum. Emellan de olika flyglarna är anlagt överbyggda ”promenader” och innanför dessa har tillskapats skyddade uteplatser. Förnäma ekonomiutrymmen med modern utrustning, ett ljust och rymligt gemensamt dagrum, samt salar för terapi och hobbyverksamhet fulländar hela bilden. Alltsammans har fått en vacker exteriör, som tilltalar besökaren och sist men icke minst pensionärerna trivs där.

Såväl huvudprojektör och arkitekt, Kommunaltekniska Planeringsbyrån, Borås, huvudentreprenören Hildings Byggnadsentreprenader, Limmared, samt övriga entreprenörer har skilt sig med heder från uppdragen och även byggnadskommittén bör ha en eloge för väl förrättat värv.

Solbacken har alla förutsättningar att bliva den oas i tillvaron som varje människa kan behöva vila ut i, efter ett långt och troget dagsverke

När jag är gammal och bjöd och grå
ack låt mig min afton få njuta
i hemmet på backen där jag kan få
i hägnet av goda kamrater då
mitt huvud till vila luta.

Sven Olof Nordin.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.