SLÅR SIG IHOP OM GALLERI – TRANEMOKONSTNÄRER ÅR 2000

Artikelförfattare: Bernt Carlsson.

Artikel ur ”Tranemo.” 2000-11-30.
Nr 27, v. 48 – årg. 2. Sid. 6.
Bilaga till Borås Tidning.
Ett samarbete mellan Ulricehamns Tidning och Borås Tidning.
Ansvarig utgivare: Stefan Koskinen.
Tryck: Trollhättans Tryckeri i Trollhättan.

I morgon (läs dec. 2000) räknar de åtta Tranemokonstnärerna med att ha vernissage i sin nya gemensamma gallerilokal centralt placerad i Tranemo.
Redan för ett år sedan talade oktetten om att skaffa sig en gemensam lokal, men eftersom den då tänkta lokalen gick dem ur händerna blev det just då ingenting av med den planen.

Men så blev en annan lokal ledig, den fastighet som ligger i korsningen Storgatan-Lövstagatan. Sparbankschefen Bo Mårtensson och fastighetsägaren Håkan Larsson, VD på Tranemo textil, stötte på konstnärsgruppen om att de var beredda att stå för varsin tredjedel av hyran om gruppen öppnade ett galleri.

För Mårtensson var det viktigt att ta vara på det faktum att det finns många professionella konstnärer i kommunen. Viktigt var också att stötta dem så att de blir kvar i Tranemo.
Till att börja med har de åtta skrivit kontrakt för ett år, sedan får man utvärdera och se om det är lönsamt att fortsätta.

Skilda tekniker
Det är med spänning, blandad med viss oro, konstnärerna ser fram emot fredagens vernissage och den verksamhet som sedan skall följa.
De åtta är Björn Bergsten, målare, skulptör, video- och datakonstnär, Roland Bergsten, träskulptör, Lena Björn, målare och tecknare, Örjan Gramming, silversmed, Bengt Gustafsson, konstsmed, Barbro Hulten, målare, Stefan Pettersson, ljudkonstnär, och Tommy Pettersson, målare och bildhuggare.

Den första utställningen blir en samling av verk av alla åtta, som blandar sina verk med varandras.
Tanken är sedan att i stort sett vad som helst skall kunna hända. Det säger i alla fall Björn Bergsten, nyligen färdigutbildad vid kungliga konsthögskolan och ordförande för KRO (konstnärernas riksorganisation) i Sjuhärad.

Konstkändisar
Han ämnar locka hit några av sina bekanta från huvudstaden, som får visa sina verk, kanske en vecka, kanske en månad”¦ Det mesta är som sagt öppet för diskussion.
– Det skall bli en del ”hot shots”, betonar han. Detta skall bli ett seriöst galleri som visar god konst. Någon hantverksbod får det inte bli.

Att öppna ett galleri i syfte att visa god professionell konst i Tranemo, kan det löna sig?
Ja, det är det oktetten skall få klart för sig under det första året.
– Storleken är visserligen inte det väsentliga, hävdar Björn Bergsten, men ändå hoppas vi kunna växa efter en start i liten skala.
Nog sneglar både han och hans kolleger på större orter en bit från Tranemo. Att det kommer utombys besökare, från exempelvis Borås och Jönköping, eller varför inte från Ulricehamn, torde vara en förutsättning för en fortsatt verksamhet i det snart öppnande galleriet i Tranemo.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.