SJÖTOFTA TRÅD – NY VD, ISO-CERTIFIERING OCH MASSOR AV FRAMTIDSTRO

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1996-11-06.
Nr 45 – årg. 5, sid. 8.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Att Sjötofta är Sjötofta Tråd och vice versa är kanske inte så konstigt. Ända sedan 1913 har företaget funnits och utgjort navet i det lilla samhället. Thomas Cedercrantz, ny VD sedan mitten av maj (läs 1996), berättar stolt om Sjötofta Tråds ISO-certifiering, framtidsplaner och framtidstro.

ISO 9002 ”SAQ Kontroll AB intygar härmed att kvalitetssystemet granskats och uppfyller kraven i kvalitetssystemstandarden”, står det att läsa på det inramade certifikatet.
– Systemet i sig gör inte våra produkter bättre, förklarar Thomas Cedercrantz. Men arbetsmetoderna har förbättrats liksom kvalitetskontrollen, vilket gör oss till bättre och säkrare leverantörer.
Jan-Erik Andersson är kvalitetsansvarig:
– Reklamationer både interna och externa dokumenteras och åtgärdas och vi har numera kvalitetsmöten där alla ärenden följs upp ordentligt.
Även tidigare har särskilda kvalitetskrav ställts av kunder som t.ex. SKF och bilindustrin. Med ISO-certifieringen behövs inte längre särskilda avtal med kunderna. ISO täcker de behov som finns.

Sjötofta-tråd hos tandläkaren
Sjötofta Tråd startade som ett familjeföretag 1913 och förblev så fram till 1976, då ESAB tog över. 1981 köptes Sjötofta Tråd av sin största kund, familjeägda Josef Kihlberg AB i Hjo, som tillverkar häftklammer.
Förutom till häftklamrar, dras svetstråd och tråd för skruv och nit. Inte heller hos tandläkaren undkommer vi Sjötofta tråd. När tandläkaren böjer till salivsugen för att den skall stanna på plats, är det med stor säkerhet just Sjötofta-tråd han böjer!

Framtiden
– Vår ambition för framtiden är att växa inom de områden där vi redan är duktiga, säger Thomas Cedercrantz. Vi har kapaciteten och tror att det finns mera för oss att hämta.
Han poängterar att i kapacitet ingår inte bara tillverkningskapacitet utan i minst lika hög grad personalens kapacitet.
– Vi har en mycket skicklig, erfaren och trogen personal. Många har jobbat här i generationer.
Jan-Erik Andersson nickar instämmande. Han är själv tredje generationen både på mödernet och på fädernet!

Miljöcertifiering
I framtidsplanerna ingår också ytterligare certifiering, nämligen för miljön. Att dokumentera företaget ur miljösynpunkt.
– Företaget hanterar en del miljöfarliga kemikalier och vätskor. Valstråden rengörs t.ex. genom att doppas i svavelsyrabad. Vi har redan idag en mycket bra hantering bl.a. med eget reningsverk.
Jan-Erik Andersson lägger till:
– Det talas så mycket om miljöförstöringen som sker nu, men visst har det också hänt förbättringar. Förr fanns inte en fisk i sjön här, nu är den både en fiske-och badsjö.

Med gott företagsklimat, bättre miljö och Sjötofta IF nu uppe i division 5, vad annat kan man göra än se framtiden an med tillförsikt?!

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.