SJ VILL INTE LÄNGRE STOPPA TÅGEN I GRIMSÅS OCH LÄNGHEM – ÅR 1977

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Ulricehamns Tidning” 1977-10-04.
Från pressurklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12

Det blir inga uppehåll för av- och påstigande vid Grimsås och Länghems stationer fr.o.m. tidtabellsskiftet i maj nästa år. Denna förhandsinformation ger SJ Tranemo kommun i en skrivelse. SJ föreslår istället andra alternativa förbindelser och pekar bl.a. på dagliga bussturer mellan såväl Länghem-Borås och Grimsås-Tranemo-Borås. Kommunen å sin sida ser med oro och beklagan på det faktum att möjligheterna att utnyttja järnvägen alltmer försvåras och omintetgörs.

Genom att ”snabba” upp två tåg tar SJ bort möjligheterna för av- och påstigning vid de båda stationerna i fortsättningen. Det ena tåget passerar Grimsås 17.12 dagligen mot Borås och det andra går söndagar 16.06 från Alvesta.

SJ styrker sig i sin skrivelse på en låg resandefrekvens. Enligt en undersökning som SJ gjorde under en vecka i mars månad uppgick antalet resande från Länghem till Borås med 3 personer. Samtidigt reste 18 personer i motsatt riktning. Från Grimsås åkte 8 personer från stationen och 13 till. SJ föreslår nu istället alternativa förbindelser och pekar på dagliga bussturer mellan Länghem och Borås, samt Grimsås och Tranemo. Från Tranemo går tisdagar och fredagar lokaltrafikturer till Borås.

Denna försämring av SJ:s service i de båda samhällena vill dock inte Tranemo kommun acceptera. I en skrivelse till SJ konstaterar kommunstyrelsens arbetsutskott att den restidsvinst som möjliggörs av att uppehållen dras in inte tillnärmelsevis kan uppväga försämringen i resemöjligheter för innevånarna i Grimsås och Länghem. Värst drabbas Grimsås som utöver tågförbindelsen endast haft möjlighet att två dagar i veckan nå Borås.

Kommunstyrelsens au hävdar därför att dagligen en tågförbindelse på morgonen, mot Borås och en på eftermiddagen från Borås gör uppehåll i Grimsås och Länghem.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.