SISTE STINSEN SLUTAR – TRANEMO JÄRNVÄGSSTATION ÅR 1979

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1979-06-08.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig kvalité i tidningsurklippet.

Idag (läs år 1979) slutar den siste stinsen vid järnvägsstationen i Tranemo. Rune Karlsson han jobbat här i 22 år och kommer nu att flytta till sina hemtrakter. Tågen kommer att rulla vidare men biljettförsäljningen vid stationen i Tranemo upphör från och med måndag.

Därmed har en epok i Tranemo järnvägsstations historia gått till ända. Nu kommer det endast att finnas kvar en godsmottagare som betjänar kunderna två timmar på förmiddagarna och då endast på vardagar. Vagnslasttrafiken får i fortsättningen beställas från Limmared, men SJ:s kunder skall även i fortsättningen kunna lasta sitt gods i Tranemo.

Började 1957
– När jag började här 1957 var vi fem man som jobbade på järnvägsstationen i Tranemo, säger Rune Karlsson.
– Undan för undan har sedan indragningen av personal skett. I slutet på förra året fick jag besked om att bemanningen vid Tranemo järnvägsstation helt skull dras in i juni (läs år 1979).
– Det är egentligen en tråkig utveckling som skett. Men personbilar och lastbilar har gjort att SJ har nyttjats mindre.

Till Vänersborg
– Jag kom ihåg när jag började här, att bara färgfabriken kunde lasta upp till fem järnvägsvagnar per dag På 1960-talet var lastning av massaved ganska omfattande. Vi lastade mellan 3 000 och 4 000 vagnar per år.

Rune Karlsson är Tranemos siste stins. Men han har flera år kvar av sitt produktiva liv. Nu flyttar han till Vänersborg där han kommer att tjänstgöra som tågklarerare. Därmed är cirkeln sluten för Rune. Han hade sin barndomstid i trakterna kring Vänersborg.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.