SELLAHAV!?

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1986 – Nr 1.
Informationsblad för Tranemo Kommun.
Redaktion: Anita Dahlengren.
Ansvarig utgivare: Björn-Erik Lundqvist.

Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Området mellan Lövstagatan och Lövängsgatan i Tranemo kallas allmänt Sellahavet.

Men varför?
För att området är sankt, säger några. Förr i tiden översvämmades det helt vid vissa tider på året.
Andra kan berätta om en hästtransport, som just här välte sin last av silltunnor.
Vem vet något om bakgrunden till detta ovanliga namn?

Här nedan följer svaret som fanns att läsa i ett senare nummer av Kommunalt Forum.

SELLAHAV!?

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1987 – Nr 1.
Informationsblad för Tranemo Kommun.
Redaktion: Anita Dahlengren.
Ansvarig utgivare: Björn-Erik Lundqvist.

Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

I ett tidigare nummer av Kommunalt Forum efterlyste vi bakgrunden till det ovanliga namnet Sellahavet. Området mellan Lövstagatan och Lövängsgatan i Tranemo kallas ju allmänt så.

Varför?
Jo, för att området är sankt, säger några.
Andra kan berätta om en hästtransport, som just här välte sin last av silltunnor.

Nu (läs 1987) har vi fått ett brev från Tranemo Hembygdsförening genom Rune Holmberg. Han berättar att på en skifteskarta som år 1820 upprättats över Gudarps by, finns vissa naturnamn, som troligen är gåtans lösning.

En bäck i området heter på kartan Selabäcken. Av skifteshandlingarna framgår att några ägofigurer kallades Selabäcksmaden. Ett fastmarksområde kallades Ö i Selabäcksmaden.

Går man sedan vidare till en ordbok kan man finna att ordet sel kan betyda rinna sakta, sippra fram eller liten bäck.
Så det där om silltunnor kan vi nog glömma.

Nu (läs 1987) ska det byggas lägenheter i det här området. Och då återstår bara att se om de som flyttar hit kommer att bo i Sellahavet eller på Selabäcksmaden!

Fortsättning följer….

I en tredje artikel ur ”Kommunalt Forum” 1987 Nr 2 kan vi läsa följande slutsats:
Inom kommunens olika förvaltningar planerar vi nu för byggandet av bostäder, gator, VA och vägar på området. Och då kallar vi området SELAHAVET! (med ETT L).

(I ovanstående tredje artikel har delar av den ursprungliga artikeln utelämnats då det annars blivit onödig upprepning av de två första artiklarna.)
Sammanställning av Inga-Lill Lindgren.