SÄLJ ENERGIVERKET OCH BYGG ETT GYMNASIUM

Artikelförfattare: Jyrki Seppälä.

Artikel ur ”Kind-Nytt” 1992-10-15.
Nr 9 – årg. 1, sid. 10
Det opolitiska alternativet för Kind.
Ansvarig utgivare: Niclas Sennerteg.
Chefredaktör: Niclas Sennerteg.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.

Karl-Göran Ekstener, kommunalråd (c) i Tranemo är inte rädd för att sticka ut hakan och se vart vinden blåser i skägget.
– Kanske kan vi sälja vårt energiverk och bygga ett gymnasium för pengarna, säger han och ger en tidsram:
– Gymnasiet måste stå klart senast 1994.

Karl-Göran Ekstener, 53, född i en jordbrukarfamilj, uppväxt och bosatt i Ekeremma utanför Ljungsarp, gick 6-årig folkskola och har sedan dess arbetat hela sitt liv, mest som egen företagare och vd i Nowali, företaget som startades av en äldre bror och som tillverkar fotbeklädnader för barn.
1984 sålde familjen Nowali, Ljungsarps klart dominerande arbetsgivare, men i ytterligare två år var Karl-Göran Ekstener vd för företaget.
1970 gick han med i centerpartiet, var engagerad i Dalstorps gamla kommuns bostadsbolag och drev hemortens frågor.
– Centern kändes naturligt för mitt val, i den struktur, den landsbygd vi lever i, berättar Karl-Göran som i valet 1985 valdes in i kommunfullmäktige i Tranemo.

Raskt uppåt
Och sedan gick stegen raskt uppåt.
Redan 1986 valdes han till ordrörande för fullmäktige, i praktiken Tranemo kommuns talman, och fick en rad andra kommunala uppdrag. Karriären kröntes med kommunalrådsposten i januari i år (läs 1992). Mandatperioden 1988-91 regerade centern i koalition med socialdemokraterna, eftersom ”låsta positioner” och möjligen dålig personkemi spräckte borgerligt samarbete. Men efter valet 1991 kom försoningen och ordningen var återställd – nu med Karl-Göran Ekstener vid rodret.
– Kemin stämde bättre med de borgerliga partierna, konstaterar Karl-Göran.

Ideologi
Klart är att den ideologiska frågan om finansiering av kommunal verksamhet med avgifter, eller med skatter som socialdemokraterna vill, gjor de att Tranemos egen kohandel gick i stöpet.
– Men vi har ett gott samarbete med socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, försäkrar Karl-Göran.

Vad ser du som den viktigaste frågan nu?
– Ekonomin. Idag handlar det inte om att expandera längre, utan det gäller att fördela krympande resurser. Och nu räcker inte osthyveln längre, utan vi måste skära större bitar ut verksamheten.
Beskedet är bistert. Tranemo kommun, som traditionellt varit en rik kommun med mycket pengar i kassakistan, tvingas bita i det sura äpplet och gå fram med brödkniven på många håll, efter att fram till mitten av 1990 expanderat.

Steget före
– Men jag känner nog att vi ligger steget före många andra kommuner. Vi slog till bromsarna tidigt, och har nu fått ihop 20 miljoner till en ny lågstadieskola, säger Karl-Göran Ekstener och tillägger:
– Det känns skönt. Jag har den inställningen även som privatföretagare att man ska tjäna pengarna innan man investerar.
Och visst. Men det handlar om ideologi också. För Karl-Göran, liksom för de flesta borgerliga politiker, handlar det om att ge större utrymme för den privata sektorn och krympa den offentliga; lämna utrymme för egna initiativ i stället för kommunala.
– Kommunen ska inte syssla med mer än nödvändigt. Inga affärsdrivande företag, utan omsorg och utbildning, menar han.
Samtidigt ser han möjligheter för Tranemo.
– Det är viktigt att inte stanna upp. En kommun är ju litegrann som ett företag, och det gäller att se på framtiden.

Gymnasium
En av de viktigaste frågorna för framtiden är om Tranemo ska satsa på ett eget gymnasium, i stället för som nu köpa tjänsterna i bland annat Ulricehamn. Beslut måste tas i höst och gymnasiet måste stå klart senast 1994. Ulricehamn och andra gymnasiekommuner trycker på och vill ha besked, och för Karl-Göran Ekstener lutar det åt ett ja – bygg ett gymnasium i Tranemo!
Det skulle finansieras bland annat med en försäljning av kommunens energiverk till privata intressenter.
– Politik är litegrann konsten att lyssna; att kasta ut idéer och känna efter varåt vinden blåser, resonerar han och nämner också två industrifastigheter i Tranemo och Grimsås som borde säljas när marknaden vänder.
– Vad som oroar är ju den ekonomiska krisen, och hur den påverkar den kommunala verksamheten, säger Sveriges ett av ytterst få deltidsanställda kommunalråd – med 65-procentig tjänst plus arvoden.

Många stolar
Men någon nöd lär inte gå på Karl-Göran, hustrun och de tre numera utflugna barnen. Förutom kommunalrådsstolen sitter han på en rad stolar inom näringslivet. Han finns med i styrelsen för ett av Sjuhärads Invests dotterbolag, i styrelsen för Utvecklingsfonden i Älvsborgs län, i styrelsen för Proteko i Borås – med flera.
– Det är många kvällar som går åt, konstaterar han.
Därtill kommer partiarbete på distriktsnivå, och den lilla fritid som återstår används till engagemanget i missionsförbundet. Och mycket av de kristna värderingarna präglar hans arbete för kommunen.
– Vi skrev till exempel in i skolplanen att kristen moral och etik ska finnas som grund för skolarbetet.

Vad betyder kristen moral och etik för dig?
– Tio Guds bud, i stort sett. Se bara på splittringen av familjer som ställer till så enormt mycket problem.
Och kanske är det det Karl-Göran Ekstener funderar på när han med sin bror själv sköter den egna skogen hemma i Ekeremma.
Eller hur han ska sälja energiverket och för pengarna bygga Tranemos första gymnasium

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.

SÄLJ ENERGIVERKET OCH BYGG ETT GYMNASIUM

Artikelförfattare: Jyrki Seppälä.

Artikel ur ”Kind-Nytt” 1992-10-15.
Nr 9 – årg. 1, sid. 10
Det opolitiska alternativet för Kind.
Ansvarig utgivare: Niclas Sennerteg.
Chefredaktör: Niclas Sennerteg.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.

Karl-Göran Ekstener, kommunalråd (c) i Tranemo är inte rädd för att sticka ut hakan och se vart vinden blåser i skägget.
– Kanske kan vi sälja vårt energiverk och bygga ett gymnasium för pengarna, säger han och ger en tidsram:
– Gymnasiet måste stå klart senast 1994.

Karl-Göran Ekstener, 53, född i en jordbrukarfamilj, uppväxt och bosatt i Ekeremma utanför Ljungsarp, gick 6-årig folkskola och har sedan dess arbetat hela sitt liv, mest som egen företagare och vd i Nowali, företaget som startades av en äldre bror och som tillverkar fotbeklädnader för barn.
1984 sålde familjen Nowali, Ljungsarps klart dominerande arbetsgivare, men i ytterligare två år var Karl-Göran Ekstener vd för företaget.
1970 gick han med i centerpartiet, var engagerad i Dalstorps gamla kommuns bostadsbolag och drev hemortens frågor.
– Centern kändes naturligt för mitt val, i den struktur, den landsbygd vi lever i, berättar Karl-Göran som i valet 1985 valdes in i kommunfullmäktige i Tranemo.

Raskt uppåt
Och sedan gick stegen raskt uppåt.
Redan 1986 valdes han till ordrörande för fullmäktige, i praktiken Tranemo kommuns talman, och fick en rad andra kommunala uppdrag. Karriären kröntes med kommunalrådsposten i januari i år (läs 1992). Mandatperioden 1988-91 regerade centern i koalition med socialdemokraterna, eftersom ”låsta positioner” och möjligen dålig personkemi spräckte borgerligt samarbete. Men efter valet 1991 kom försoningen och ordningen var återställd – nu med Karl-Göran Ekstener vid rodret.
– Kemin stämde bättre med de borgerliga partierna, konstaterar Karl-Göran.

Ideologi
Klart är att den ideologiska frågan om finansiering av kommunal verksamhet med avgifter, eller med skatter som socialdemokraterna vill, gjor de att Tranemos egen kohandel gick i stöpet.
– Men vi har ett gott samarbete med socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, försäkrar Karl-Göran.

Vad ser du som den viktigaste frågan nu?
– Ekonomin. Idag handlar det inte om att expandera längre, utan det gäller att fördela krympande resurser. Och nu räcker inte osthyveln längre, utan vi måste skära större bitar ut verksamheten.
Beskedet är bistert. Tranemo kommun, som traditionellt varit en rik kommun med mycket pengar i kassakistan, tvingas bita i det sura äpplet och gå fram med brödkniven på många håll, efter att fram till mitten av 1990 expanderat.

Steget före
– Men jag känner nog att vi ligger steget före många andra kommuner. Vi slog till bromsarna tidigt, och har nu fått ihop 20 miljoner till en ny lågstadieskola, säger Karl-Göran Ekstener och tillägger:
– Det känns skönt. Jag har den inställningen även som privatföretagare att man ska tjäna pengarna innan man investerar.
Och visst. Men det handlar om ideologi också. För Karl-Göran, liksom för de flesta borgerliga politiker, handlar det om att ge större utrymme för den privata sektorn och krympa den offentliga; lämna utrymme för egna initiativ i stället för kommunala.
– Kommunen ska inte syssla med mer än nödvändigt. Inga affärsdrivande företag, utan omsorg och utbildning, menar han.
Samtidigt ser han möjligheter för Tranemo.
– Det är viktigt att inte stanna upp. En kommun är ju litegrann som ett företag, och det gäller att se på framtiden.

Gymnasium
En av de viktigaste frågorna för framtiden är om Tranemo ska satsa på ett eget gymnasium, i stället för som nu köpa tjänsterna i bland annat Ulricehamn. Beslut måste tas i höst och gymnasiet måste stå klart senast 1994. Ulricehamn och andra gymnasiekommuner trycker på och vill ha besked, och för Karl-Göran Ekstener lutar det åt ett ja – bygg ett gymnasium i Tranemo!
Det skulle finansieras bland annat med en försäljning av kommunens energiverk till privata intressenter.
– Politik är litegrann konsten att lyssna; att kasta ut idéer och känna efter varåt vinden blåser, resonerar han och nämner också två industrifastigheter i Tranemo och Grimsås som borde säljas när marknaden vänder.
– Vad som oroar är ju den ekonomiska krisen, och hur den påverkar den kommunala verksamheten, säger Sveriges ett av ytterst få deltidsanställda kommunalråd – med 65-procentig tjänst plus arvoden.

Många stolar
Men någon nöd lär inte gå på Karl-Göran, hustrun och de tre numera utflugna barnen. Förutom kommunalrådsstolen sitter han på en rad stolar inom näringslivet. Han finns med i styrelsen för ett av Sjuhärads Invests dotterbolag, i styrelsen för Utvecklingsfonden i Älvsborgs län, i styrelsen för Proteko i Borås – med flera.
– Det är många kvällar som går åt, konstaterar han.
Därtill kommer partiarbete på distriktsnivå, och den lilla fritid som återstår används till engagemanget i missionsförbundet. Och mycket av de kristna värderingarna präglar hans arbete för kommunen.
– Vi skrev till exempel in i skolplanen att kristen moral och etik ska finnas som grund för skolarbetet.

Vad betyder kristen moral och etik för dig?
– Tio Guds bud, i stort sett. Se bara på splittringen av familjer som ställer till så enormt mycket problem.
Och kanske är det det Karl-Göran Ekstener funderar på när han med sin bror själv sköter den egna skogen hemma i Ekeremma.
Eller hur han ska sälja energiverket och för pengarna bygga Tranemos första gymnasium

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.