RAMSOR FRÅN FÖRRA SEKELSKIFTET

Författare: Stig Rylander

Ramsor ur ”Kindsforskaren” Nr.2 – 2005 Årg. 16 Sid.10

En ramsa som jag bara kommer ihåg delar av:

Turi lu i Långe môse
Tappa ja min matapôse

Min far hade lärt den av sin far som var född i kanten av den långa mosse som sträcker sig
från Länghem ner genom Ullasjö.

En ramsa som jag tror många kan än idag är denna som handlar om gårdsnamn i Mossebo,
Tranemo och Ullasjö:

Ylen, Vraket och Grälebo
Hammern, Dammen och Kalsebo
Stubben, Änden och Beta
Urselt änna nerta.