PREMIÄR FÖR LÄRCENTER I TRANEMO

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2000-01-27.
Nr 4 – årg. 9, sid. 14.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

– En historisk händelse, sa Lärcenters rektor, Lennart Appelqvist, när han i torsdags (läs januari 2000) välkomnade deltagarna i juridisk översiktskurs.
De sjutton personer som numera är inskrivna som studerande vid Karlstad universitet med placering i Tranemo gymnasieskola.

Hur det hänger ihop? Jodå, med teknik är det mesta möjligt och med telebild går det alltså numera att studera på universitet även i Tranemo.

I torsdags var det introduktionskväll och då fanns Sven-Axel Bergstrand, lektor vid Karlstad universitet och kursens ledare, på plats i Tranemo för att informera om kursens uppläggning, kurslitteratur och förstås om hur telebild-tekniken används.
Men vid nästa kurskväll, då finns Sven-Axel och hans föreläsarkollegor i studion i Karlstad, direktuppkopplade till åtta olika kursplatser i Västsverige, däribland Tranemo. Uppkopplingen möjliggör tvåvägskommunikation, föreläsare och deltagare kan alltså kommunicera med varandra. Fast med så många platser inkopplade, krävs det förstås en del disciplin.
Förutom de rent tekniska skillnaderna är kursen exakt densamma som ges till studenterna på universitetet i Karlstad, berättar Sven-Axel:
– Samma litteratur, samma tenta, samma kursupplägg.

Ökat utbud
Under våren är den juridiska kursen den enda hos Lärcenter, men det arbetas just nu intensivt med kurskatalogen som kommer att innehålla höstterminens utbud.
– Jag tror att, inte bara telebild utan, distansundervisning över huvud taget kommer att öka, säger Lennart Appelqvist och berättar om ”first class”-kurser som han själv deltar i just nu:
– Man kan säga att det är ett e-postsystem, där flera kan logga in sig. Fördelen med first class är väl främst att man inte binder upp sig för någon särskild tid. Å andra sidan missar man kontakten med både kurskamrater och föreläsare.

På stark frammarsch är också webbaserade kurser, kurser via Internet.
– Enligt min mening kompletterar de olika formerna varandra och även om webbsidan är den som ökar fortast, tror jag att telebild kommer att stå sig bra.
Distansundervisningen i Tranemo har starkt stöd såväl från politikerhåll som från näringslivet.
– Vi hoppas naturligtvis att det skall bli ett lyft för Tranemo och som på sikt kommer att höja utbildningsnivån för bygden.

Vad gäller själva tekniken ser Lennart stora möjligheter för framtiden:
– Kanske får vi också det virtuella gymnasiet! Ett utbyte mellan olika gymnasieskolor, där även vi kan vara med och sända delar av vår undervisning. Egentligen är det nog bara fantasin som sätter stopp!

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.