POLITIKERCAFÉ – ETT LED I ÖKAT MEDBORGARINFLYTANDE

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2000-04-13.
Nr 15 – årg. 9, sid. 8.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

I februari (läs år 2000) beslutade kommunfullmäktige i Tranemo om en rad åtgärder för att öka kommuninvånarnas möjlighet till insyn och påverkan. Som utgångspunkt för beslutet har legat förslaget från den demokratiberedning, som haft uppdraget att arbeta med just frågor om fördjupad demokrati.
Bland åtgärderna, och den som ligger närmast i tiden, redan 17 april, är politikercafé på biblioteket i Tranemo.

Från klockan fem på eftermiddagen har samtliga partigrupper inbjudits vara representerade med en förtroendevald. Meningen är att samtalen skall vara av allmänpolitisk karaktär. Kom och tala om vad som helst! Drick en kopp kaffe med politikerna, möt dem, lär känna dem, ta pulsen på dem!
– Självklart får man fråga vad som helst, stort såväl som smått, även om vi lyfter fram en rubrik ”Använder vi våra skattepengar till rätt saker?”, kan den kanske ses som en hjälp på traven, säger kommunens administrativa chef Anita Dahlengren, som är övertygad om att det finns ett intresse bland invånarna, men att steget att ringa till politiker eller gå till fullmäktige kan kännas stort.
– Vi hoppas att våra planerade träffar och frågestunder också blir en möjlighet att diskutera i ett tidigare skede.

Även om ökat medborgarinflytande kan låta som enbart av intresse för invånarna, ligger det givetvis även i politikernas intresse att få kontakt med väljarna under lättsamma och enkla former och där biblioteket utgör en neutral och välbekant mötesplats.
Biblioteket stänger visserligen klockan 19.00, men Inger Stark på biblioteket lovar, att så länge besökare finns och diskussioner pågår, kommer dörrarna att vara öppna.

Liknande träffar är planerade till Länghems bibliotek den 2 oktober och i Limmared den 13 november (läs år 2000).

En rad andra åtgärder
Andra åtgärder som inryms i programmet för ökat medborgarinflytande är allmänhetens förslagsrätt, där kommuninvånarna uppmanas att aktivt och direkt till de politiska partierna komma med idéer och förslag.
Allmänhetens frågestund kommer att ordnas vid två fullmäktigemöten per år. Den första den 25 april och den andra till hösten (år 2000).

Vidare har de olika nämnderna givits möjlighet att öppna sina sammanträden, bland annat för att kunna nå ut med frågor till en tidigare debatt. Fullmäktige har också uppmanat nämnderna att ordna temakvällar med frågestund när ”lämpliga” frågor är på gång.
Ett utökat samarbete med byalagen betonas och vid två tillfällen till hösten öppnas politikerchatt på samma sätt som gjordes inför valet.
Även kommunens webbplats kommer att utvecklas och ge mer information och även, så småningom, inbjuda till dialog.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.