PLM BLIR REXAM – ÅR 2000

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2000-03-23.
Nr 12 – årg. 9, sid. 28.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

PLM AB byter namn till Rexam Beverage Packing AB. Därmed byter dotterbolaget PLM Limmared AB namn till Rexam Glass Limmared AB. Namnbytet är en naturlig konsekvens av att PLM sedan februari 1999 ingår i den internationella förpackningskoncernen Rexam. Namnbytet kommer att genomföras i april (läs år 2000).

– Rexam Beverage Packaging är den största av koncernens fem strategiska affärsområden och kommer även i framtiden att vara ett strategiskt innehav. För att förstärka Rexams närvaro på samtliga marknader runtom i världen kommer alla sektorer att samordnas under varumärket Rexam, säger Kjell Svensson, VD för Rexam Glass Limmared.

Några strukturella förändringar följer inte av namnbytet. Verksamheten vid de svenska enheterna i Malmö-Fosie, Lidköping och Limmared fortgår som tidigare.
Sedan 1962 bedriver Rexam Beverage Packaging verksamhet i Limmared i och med att företaget tog över det anrika glasbruket. Därmed är Limmared det enda kvarvarande svenska glasbruk som fortfarande tillverkar glasförpackningar åt livsmedels- och dryckesindustrin. Rexam i Limmared har 380 anställda (läs år 2000) och är därmed näst största arbetsgivare i kommunen.

Med investeringar på 25 miljoner kronor har Rexam i Limmared skapat Europas modernaste anläggning för etsning av glasflaskor. Bland annat tillverkas sedan februari månad de etsade Absolut Vodkaflaskorna i Limmared för vidare export till hela världen.
I Sverige har Rexam Beverage Packaging även anläggningar i Lidköping och Fosie där plastflaskor respektive dryckesburkar tillverkas. Huvudkontoret ligger i Malmö. Totalt har Rexam Beverage Packaging fjorton anläggningar i tio europeiska länder med sammanlagt ca 5 000 medarbetare.

Moderbolaget Rexam PLC utvecklar och tillverkar olika typer av konsumentförpackningar med 22 000 anställda och en årsomsättning på 30 miljarder SEK är företaget ett av världens tio största konsumentförpackningsföretag. Rexam Beverage Packaging står för ca 40 % av försäljningen inom koncernens fem strategiska affärsområden.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.