PÄRM NR 4 – DEL 1 (A-F) – INNEHÅLLER FASTIGHETER BEBODDA 1985 – AVSER TIDEN 1846-1911

Läs gärna ”Samlad introduktion om gårdar och torp i Tranemo socken – av Sven Slätteby” under www.tranemo.nu
Där får du veta hur arbetet med att kartlägga gårdar och torp i Tranemo socken gjordes under 1980-talet, samt vilka människor som levde och verkade där från 1795 till 1911. Arbetet sammanställdes till 9 pärmar. Varje pärm omfattar en viss tidsepok, där personernas namn, födelseår och ibland dödsår anges. Det visar också hur de flyttade mellan gårdarna

Denna pärm, nummer 4, är enligt överskriften en förteckning över fastigheter från år 1846-1911 som var bebodda 1985. Årtalet 1911 förekommer därför återkommande i texten.
”Nätversionen” är uppdelad i två delar. Här nedan följer den första delen av pärm nummer 4.

Förkortningar som finns i texten:
f. – avser född eller födelseår.
h. – avser hustru.
d. – död eller dödsår.
X – se förklaring i ”Samlad introduktion om gårdar och torp i Tranemo socken – av Sven Slätteby”.
MT. – mantal – skattekraft för jordbrukshemman. Ett begrepp för gårdens storlek, samt uppbörd för skatt. Senare även fastighetsbeteckning.
m. – saknar förklaring.

Inledning och återgivning från pärm: Inga-Lill Lindgren.

Gårdarna som personerna kom från är indelade i alfabetisk ordning från A-F.
Denna del återges enligt den maskinskriva text som gjordes efter Sven Slättebys handskrifter.

PÄRM NR 4 – DEL 1 (A-F)

Följande förord till den fjärde och femte pärmen är skrivet av Sven Slätteby.

PÄRM 4 OCH 5

Innehåller gårdar och torp som är bebodda 1985 under tiden 1846 till 1911.

För att förhindra att personregistret blir alltför omfattande har för tiden 1897 till 1911 endast medtagits ägare och brukare alltså inga barn.

För industrierna Strömsfors, Uddebo, Tostarps Såg, Limmareds Säteris Ångsåg samt Brandsmo Såg har efter 1897 endast upptagits yrkesarbetare med hustrur. Detta för att ge en bild av industrins utveckling under denna tid.

Fastigheter uppförda efter 1897 har inte medtagits.

Detta register har ju tillkommit för att i första hand ge en bild av äldre tider.

Tiden 1897 till 1911 har framtagits på pastorsexp. varför jag inte haft lika gott om tid som med det material som är filmat.

Som bebodda fastigheter har räknats sådana där det finns hus idag./Läs 1980-talet./

9/123 MT. ALGUTSTORP

1850
Svenning Pettersson
f. 1788 i Snarås d. 1871
h. Maria Hansdotter
f. 1775 i Nittorp d. 1853

Åbo. Anders Nilsson
f. 1803 i Algutstorp
h. Gustava Pettersdotter
f. 1820 i Gastek
Barn:
Vilhelmina f. 1851
Amanda f. 1853
Familjen flyttade till Hökamo
Vilhelmina gift men Vilhelm Josefsson, Bystad

1855-1860
Äg. Erik Johansson

3/32 MT. ALGUTSTORP NEDERGÅRDEN

1856-1860
Äg. Erik Johansson
f. 1816 i Hässelås
h. Johanna Carlsdotter
f. 1819 på Stomskvarn
Barn:
Carl Johan f. 1848 på Lillaskogen
Gustaf Emil f. 1854 på Lillaskogen
Clara Matilda f. 1855 på Lillaskogen
Maria Josefina f. 1861 i Algutstorp
Kom från Lillaskog
Flyttade till Nygården 1871

Äg. 1871 Josef Jakobsson

Äg. Hans Pettersson

Äg. Per Oskar Olsson

3/32 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN

1846
Äg. Änk. Maria Jönsdotter
f. 1778 i Tyggestorp Backgården d. 1867

Åbo Johannes Svensson
f. 1790 på Stommen d. 1862
h. Agneta Olsdotter
f. 1790 i St. Arnås d. 1860
Barn:
Maria f. 1823 d. 1841

1/32 MT. ALGUTSTORP
Äg. Limmareds Glasbruksbolag

Åbo Salomon Johansson
f. 1827 i Tyggestorp Skattegården d. 1894
h. Eva Johansdotter Ödman
f. 1828 på Ömmestorp
Barn:
Johan f. 1853
XX Anders Joseph f. 1856 till USA 1885
Vilhelm f. 1859
X Betty Sofia f. 1862
Otto f. 1865 till USA 1886
Kom till Algutstorp 1861 från Fageråsen

1886
Åbo Johan Alfred Johansson
f. 1861 i Revesjö till USA 1889
X h. Betty Sofia Ostlund
f. 1862 i Algutstorp till USA 1892
Barn:
Carl Adolf f. 1886 till USA 1892

1890
XX Äg. Anders Joseph Salomonsson Oslund
f. 1856 på Fageråsen
Kom från USA 1890
h. Amanda Josefina Johansdotter
f. 1865 i Mossebo
Barn:
David Sigfrid f. 1894 till USA 1910
Karl Edvin f. 1896
Ellen Alida f. 1904
Alice Sofia f. 1908

Sågverksarbetare Otto Oslund
f. 1866 i Tranemo
Moder Eva Johansdotter
f. 1828 i Ömmestorp

1911
/Årtalet står för slutår för undersökningen./Notering Inga-Lill Lindgren.

3/64 MT. ALGUTSTORP

1861
Äg. Svenning Knutsson
f. 1821 i Båraryd d. 1872
h. m. 1. Britta Stina Carlsdotter/m. saknar förklaring i texten./Notering Inga-Lill.
f. 1829 på Stomskvarn d. 1863
h. m. 2. Christina Andersdottter
f. 1838 i Gudarp Trädgården
Barn:
Clara f. 1866
Johan Ander f. 1868

Äg. Mattias Rydell
f. 1831 i Revesjö
h. Johanna Jönsdotter
f. 1826 i Örsås
Barn:
Matilda f. 1865 i Revesjö
Selma f. 1869 i Örsås
Kom från Örsås 1874
Flyttade till Hökamo

Äg. Lars August Johansson Buhre
f. 1838 på Nybygget under Limmared till USA 1889
h. Josefa Magnusdotter
f. 1847 i Hestra Småland d. 1925
Barn:
Johan f. 1873 till USA 1894
Lars August Buhre kom hem från USA d. 1926 i Algutstorp

1/16 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN

1846
12/64 MT. Övergården 1/64 MT. Nedergården
Äg. Resehandlande Anders Joseph Olsson
f. 1813 i Algutstorp d. 1866
h. Agneta Pettersdotter
f. 1827 i Arnås d. 1907
Barn:
Josefina Olivia f. 1855
Emma Augusta f. 1858
X Per Oskar f. 1861
Hilma Cristina f. l865

Undantag
Joseph Pettersson
f. 1772 i Algutstorp d. 1851
h. Britta Persdotter
f. 1774 i Villstad

X Äg. Per Oskar Olsson
f. 1861 i Algutstorp d. 1949
h. Ida Matilda Andersson
f. 1867 i Gudarp d. 1945
Barn:
Arvid Georg f. 1893
Karl Ragnar f. 1896
Karin Ingeborg f. 1899
Helga Aurora f. 1902
Erik Gunnar f. 1904
Ägarens moder Agneta Pettersdotter
f. 1827 i Tranemo
Dotter:
Hilma Cristina Olsson f. 1865 i Tranemo

1911/Se förklaring ovan./

1/8 MT. ALGUTSTORP

1846
Äg. Niklas Håkansson
f. 1801 i Åsarp d. 1866
h. Malena Persdotter
f. 1815 i Algutstorp
Barn:
Johanna Augusta f. 1837
Maja Stina f. 1841
Anna Maria f. 1847 d. 1857
Clas Petter Salomon f. 1849
Josepha f. 1853
Inhyses Änk. Stina Pettersdotter

1863
1/32 MT.
Brukare Salomon Fast
f. 1835
h. Johanna Augusta Niklasdotter
f. 1837 i Algutstorp
Barn:
Maria Cristina f. 1860
Amanda Josefina f. 1864
Sofia f. 1866
Selma Josefina f. 1869
Flyttade till Stallsbacken 1871

1/16 MT.
Äg. Petter Andreas Isaksson
f. 1843 i Tyggestorp Backgården
h. Maja Stina Niklasdotter
f. 1841 i Algutstorp
Barn:
Aron f. 1872
Emma Cristina f. 1875
Frits f. 1881

Undantag
Änk. Malena Persdotter
f. 1815 i Algutstorp

Josefa Niklasdotter
f. 1853 i Algutstorp

Äg. Frits Pettersson
f. 1881 i Algustorp
h. Agnes Maria Cristina Pettersdotter
f. 1882 i Tranemo

1911/Se förklaring ovan./

3/128 MT. ALGUSTORP NEDERGÅRDEN SKATTE

1897
Äg. Johanna Helena Andersdotter
f. 1836 i Månstad

Äg. Elias Andersson Bredin
f. 1846 i Sjötofta till USA omkring 1880
h. Josefina Niklasdotter
f. 1853 i Algustorp
Barn:
Carl Johan August Emil f. 1886 i USA
Jenny Josefina Bredin f. 1887 i USA
Selma Emilia Bredin f. 1889 i USA
Georg Julius Leonard f. 1891 i USA
Enok f. 1895 i USA
Axel Robert f. 1898 i Algustorp flyttade till Gävle
Familjen flyttade till Limmared

1911/Se förklaring ovan./

1/12 MT. ALGUTSTORP

1846
Äg. Svenning Jönsson
f. 1784 i Brogården d. 1860
h. Agneta Persdotter
f. 1798 i Algutstorp
Barn:
Joseph f. 1817 i Algutstorp
Svenning f. 1824 i Algutstorp
Maja Stina f. 1820 i Algutstorp, gift i Rya
Josepha f. 1833 i Algutstorp
X Cristina f. 1828 i Algutstorp

1866
Äg. Måg
Joseph Jakobsson
f. 1824 i Dalstorp
X h. m. 1. Cristina Svenningsdotter
f. 1828 i Algutstorp d. 1863
Barn:
Josefina f. 1858 i Algutstorp
Sven Johan f. 1861 i Algutstorp
h. m. 2. Elsa Magnusdotter
f. 1841 i Hällhult Mossebo
Barn:
August Vilhelm f. 1869 till USA 1886
Carl Ander f. 1877

Hyresgäst
Magnus Kvist
f. 1817 på Öna d. 1879
h. Elisabeth Nilsdotter
f. 1818 i Ö. Frölunda
Fosterson:
Salomon Jakobsson Holm
f. 1855 på Stockatorpet
Familjen kom 1878 från Algutstorp Södergården

Äg. August Vilhelm Josefsson
f. 1869 i Algutstorp

1887
1/12 MT.
Äg. Måg
Carl Alfred Johansson
f. 1857 i Berg Backgården
h. Josefina Jakobsdotter
f. 1858 i Algutstorp
Barn:
Helfrida f. 1884
Anna Cristina f. 1885
Gustaf Vilhelm f. 1887
Familjen till USA 1888

3/64 MT. ALGUSTORP NEDERGÅRDEN SKATTE

1897
Äg. August Vilhelm Josefsson
f. 1869 i Algustorp
h. Hilma Charlotta Svensson
f. 1876 i Tranemo
Barn:
Carl Artur f. 1899 i Algustorp
Sigrid Carolina f. 1903 i Algustorp
Föräldrar:
Josef Jakobsson
f. 1824 i Dalstorp
h. Elsa Magnusdotter
f. 1841 i Mossebo
Föräldrarna var ”i bröd”

1911/Se förklaring ovan./

1/12 MT. ALGUSTORP NEDERGÅRDEN SKATTE

1897
Äg. Amandus Johansson
f. 1864 i Algustorp
h. Cristina Hansdotter
f. 1864 i Tranemo ”Tyggestorp Storegården”
Barn:
Leonard Gregorius Johansson
f. 1894 i Algustorp
Finnar Eugen Johansson
f. 1895 i Algustorp
Tyra Helena f. 1900 i Algustorp
Hildur Davida f. 1902 i Algustorp
Estrid Torborg f. 1904 i Algustorp

Inhyses
Änk. Elisabeth Nilsdotter f. 1818
Fosterson
Salomon Jakobsson Fast
f. 1855 på Stockatorpet

1911/Se förklaring ovan./

1/16 MT. ALGUTSTORP NEDERGÅRDEN från 1860 ÖVERGÅRDEN

1850
Äg. Johannes Andersson
f. 1826 i Algutstorp
h. Maja Stina Magnusdotter
f. 1826 i Nittorp Gölingstorp
Barn:
Lars-Petter f. 1850
Josefa f. 1854
X Maria Cristina f. 1857
Aron f. 1862
Amandus f. 1864

1881-1896
Hälftenbrukare Måg
Johan Alfred Svenningsson
f. 1859 i Ljungsarp
X h. Maria Cristina Johansdotter
f. 1857 i Algutstorp
Barn:
Karl f. 1884
Gotthard f. 1839 i Mossebo
Från Mossebo 1889 till Nittorp 1894

Son Äg. Aron Johansson
f. 1862 i Algutstorp/Se ovan./ Notering Inga-Lill.
Kom från USA 1894
h. Amanda Carolina Andersdotter
f. 1864 6/5 kom från Rembo 1895
Kom från USA 1891
Barn:
David Rosén Johansson f. 1897 i Algustorp
Magnhild Antoinette f. 1901 i Algustorp

Inhyses
Johannes Andersson
f. 1826 i Tranemo
h. Maja Stina Magnusdotter
f. 1826 i Nittorp

1911

1/16 MT. ALGUTSTORP NEDERGÅRDEN

1846
Äg. Anders Svensson
f. 1817 i Algutstorp
h. Anna Cattarina Månsdotter
f. 1822 i Mossebo
Barn:
Maja Stina f. 1842
Salomon f. 1845
Olof Petter f. 1849

Änk. Stina Håkansdotter
f. 1780 i Åsarp
Familjen flyttade till Lomåsen

1/16 MT. ALGUTSTORP NEDERGÅRDEN

1856
Äg. Johannes Pettersson Björsdam

Åbo Joseph Johansson
f. 1826 i Hulared
h. Maja Stina Magnusdotter
f. 1832 i Nittorp
Barn:
Josefina f. 1856
Johan f. 1863
Familjen flyttade till Kvarnbacken 1864

Hälftenbrukaren
Änk. Agneta Johansdotter
f. 1809
Johanna Isaksdotter
f. 1814
Johan Aron Pettersson
f. 1854
Flyttade till Kilasvedjan

Äg. Johannes Pettersson
f. 1811
h. Anna Catrina Johansdotter
f. 1833 i Mossebo
Flyttade till Algutstorp från Björsdam 1873
Flyttade 1881 till Andlabo
Son Äg. Carl Johan Johansson
f. 1851 på Björsdam
h. Cristina Josefina Svenningsdotter
f. 1853 i Mossebo
Barn:
Maximilia f. 1882 i Mossebo
Till Algutstorp 1884 från Hjärpesbo

Äg. f.d. Banvakt Per Gustaf Eriksson Fridström
f. 1878 i Vissefjärda i Kalmar län
h. Maximilia Iseba Johansson
f. 1882 i Mossebo
Barn:
Alice Frideborg Margareta f. 1905 i Algustorp
Blenda Gunborg Emilia f. 1906 i Algustorp

Änk. Johanna Helena Andersdotter
f. 1836 i Månstad

1911

1/16 MT. ALGUTSTORP

1846
Äg. Petter Jonasson
f. 1797 i Öreryd d. 1856
h. m. 1. Annica Johansdotter
f. 1793 i Hulared d. 1847
Barn:
Josefa f. 1830
Alfred f. 1845
h. m. 2. Agneta Johansdotter
f. 1809 i Hässelås
Barn:
Johan Aron f. 1854

Äg. Nils Johan Larsson
f. 1835 i Lilla Spånarp Nittorp
h. Cristina
f. 1833 i Malmbäck
Barn:
Amanda Olivia f. 1861
Flyttade till Malmbäck 1861

Äg. Hans Andersson
f. 1820 i Ambjörnarp
h. Johanna Pettersdotter
f. 1820 i Åsenhöga
Barn:
Andreas f. 1858 i Ambjörnarp
Oskar f. 1860
Adelina f. 1855
Flyttade till Nordmaden 1864

Äg. Avskedade soldaten Anders Andersson Strak
f. 1828 i Hulared d. 1895
h. Cajsa Pettersdotter
f. 1819 i Gällstad
Barn:
Johan August f. 1849
Till Algutstorp från Åsarp 1863

Äg. Johan August Andersson Strak
f. 1849 i Gällstad
h. Jenny Josefin Pettersdotter till Algutstorp 1881
f. 1860 i Månstad
Barn:
Anna Juliana f. 1882
Selma Cecilia f. 1884
Karl Oskar Alex f. 1886
Hulda Aurelia f. 1890
Jenny Elisabeth f. 1892
Beda Charlotta f. 1895
John Axel Robert f.1898
Anders David Artur f. 1901

1911

1/8 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN senare SÖDERGÅRDEN

Äg. Maria Sackrisdotter
Åbo. Nämndeman Gustaf Bylin
f. 1789 i Bystad Tranemo
h. Caisa Johansdotter
f. 1805 i Dalstorp
Barn:
Petter Johan f. 31/10 1831
Anders Joseph 11/3 1839
Johannes Amandus 16/6 1845
Johanna f. 12/10 1829 i Bystad
Johan Alfred f. 1845
Dottern Johanna var gift med Lars Andersson Bystad
Familjen kom från Haga flyttade till Broholmen

Åbo Fjärdingsman Magnus Kvist
f. 1817 på Öna d. 1879
h. Edla Elisabeth Nilsdotter
f. 1818 i Frölunda
Fosterson:
Salomon Jakobsson Holm
f. 1850 på Stockatorpet
Familjen flyttade till P6 Algutstorp 1878

Åbo Johan August Svenningsson
f. 9/10 1852 i Haga
h. Anna Cristina Andreasdotter
f. 1845 i Nittorp Ö Ryda
Barn:
Anders Severin f.1880
Anna Josefina f. 1883
Anna Maria f. 1887
Kom till Algutstorp 1879

Äg. Anders Severin Johansson
f. 1880

1911

1/16 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN LYCKORNA

1846
Äg. Carl Gustafsson
f. 1797 i Hulared d. 1851
h. Johanna Jönsdotter
f. 1806 på Änden
Barn:
X Maria Cajsa f. 1848

Åbo Anders Andersson
f. 1807 i Sjötofta
h. Änk. Johanna Jönsdotter
f. 1806 på Änden

Äg. Johan Edvard Magnusson kom till Algutstorp 1874
f. 1845 på Blaskebo d. 1895
h. Maria Cristina Carlsdotter
f. 1848 i Algutstorp
Barn:
Pehr Gustaf Martin f. 1878 till USA 1910
Agnes Vilhelmina f. 1880
Carl Emil f. 1875
Frans Oskar f. 1882
Axel Viktor f. 1884 till USA 1904
Hilda Josefina f. 1886 till USA 1905
Ida Matilda f. 1888
Vilhelm Georg f. 1890
David Sixten f. 1894

1911

5/48 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN 1860 NEDERGÅRDEN

1846
Äg. Änk. Annica Andersdotter
f. 1778 i Bystad Skattegård d. 1853
Barn:
Resehandlare Anders Olsson
f. 1805 d. 1853
Stina Olsdotter f. 1807
Cajsa Olsdotter f. 1816

17/192 MT.
Äg. Hans Pettersson
f. 1828 på Lomåsen
h. Cajsa Olsdotter
f. 1816 i Algutstorp

1/2 AV GÅRDEN
Äg. Stina Olsdotter
f. 1807 i Algutstorp d. 1879

1855 äger Anders Olssons sterbhus
1/16 MT. ALGUTSTORP

3/64 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN SKATTE
1880 äger Hans Pettersson
f. 1828

1896 äges 3/64 MT. ALGUTSTORP ÖVERGÅRDEN av Per Oskar Olsson

1/16 MT. ALGUSTORP ÖVERGÅRDEN SKATTE

1897
Äg. Frans Edvard Andersson
f. 1867 i Nittorp
h. Josefina Magnusdotter
f. 1861 i Tranemo
Barn:
Jenny Emilia Andersson f. 1896 i Algustorp

Undantag
Magnus Andreasson
f. 1822 i Tranemo

1911

3/128 MT. ALGUTSTORP

Johannes Nilsson
f. 1822 i Ljungsarp d. 1895
h. Johanna Helena Andersdotter
f. 1836 i Månstad
Till Algutstorp 1883 från Dalstorp

1/24 MT. ALGUSTORP NEDERGÅRDEN SKATTE

1897
Äg. Handlanden Carl Ander Josefsson Jakobsson, Ådala sid. 11/Vilken sidhänvisning som avses kan inte fastställas, men ytterligare uppgifter om Carl Ander följer nedan./Notering Inga-Lill.

Äg. Hans Pettersson
f. 1828 på Lomåsen
h. Cajsa Olsdotter
f. 1816 i Algustorp

1911

ALGUSTORP NEDERGÅRDEN LJUNGSÄTER

1897
Äg. Folkskollärare J P Olsson i Nittorp

Äg. Johan Petrus Olsson
f. 1855 i Kalf
h. Anna Carolina Andersdotter
f. 1856 i Kalf
Barn:
Henrik Rudolf f. 1899 i Nittorp
Carl Olsson f. 1894 i Nittorp
Anna Ester Olsson f. 1896 i Nittorp
Bankkassörskan Olga Andrea Olsson f. 1879 i Nittorp

1911

ALGUSTORP NEDERGÅRDEN LÄGENHETEN ÅDALA

1897
Äg. Handlande Carl Ander Josefsson Jakobsson
f. 1877 i Algustorp
h. Bankkassörskan Olga Andrea Olsson
f. 1879 i Nittorp

Broder John Vilhelm Olsson
f. 1891 i Nittorp

1911

1/8 MT. ANDLABO

1846
Äg. Lars Svensson
f. 1795 i Algutstorp d. 1859
h. Stina Jonasdotter
f. 1803 i Månstad
Barn:
Josepha f. 1834
Maja Catarina f. 1841 till Hökamo

1/96 MT.
Äg. Carl Isaksson
f. 1823 i Tyggestorp Backgården
h. Josepha Larsdotter
f. 1834 i Andlabo
Barn:
Petter Johan f. 1853
August Vilhelm f. 1860
Emma Cristina f. 1856
Kom från Tyggestorp

11/96 MT.
Äg. Peter Larsson
f. 1837 i Valdshult
h. Maria Stina Johansdotter
f. 1828 i Ljungsarp
Son:
Johan Salomon Oskar f. 1863

1867
Äg. Johannes Svensson
f. 1818 i Nässjö d. 1884
h. Anna Cristina Hellström
f. 1826 i Vireda
Barn:
Augusta Charlotta f. 1852 i Vireda
Carl Ander f. 1851 i Nässjö
Anna Sofia f. 1856 i Nittorp
Sven August f. 1858 i Nittorp
Johanna Gunilda f. 1860 i Nittorp
Aron Emil f. 1863 i Nittorp USA 1883
Emma Gustava f. 1868 i Andlabo

Hyresgäst
Skräddarmästare Fredrik Bergendal
f. 1836
Till Månstad 1881

1/8 MT. ANDLABO FRÄLSE

1846
Äg. Olaus Larsson
f. 1790 i Nittorp
h. Britta Nilsdotter
f. 1798 i Haga
Barn:
Johannes f. 1830 i Andlabo
XX Anna Stina f. 1826 i Andlabo
Joseph f. 1821

Änk. Kattarina Larsdotter
f. 1774 i Ambjörnarp d. 1855

Äg. Måg Sven Clas Svensson
f. 1836 i Nittorp
Hans dotter Maria Cristina f. 1860
XX h. Anna Olaidotter
f. 1826 i Haga d. 1874
Barn:
Johan Oskar f. 1862
Salomon f. 1866
Amandus f. 1871 till USA 1893
X h. nr.3 Josefa Magnusdotter
f. 1841 i Nittorp
Barn:
Selma Josefina f. 1877
Simon f. 1879
Anna Matilda f. 1881

1/96 MT. ANDLABO SKATTE

1897
Äg. Johan Emil Magnusson
f. 1873 i Tranemo
h. Ida Carolina Johansson
f. 1878 i Mossebo
Barn:
Märta Sofia Ingeborg f. 1911 i Tranemo

1911

Omöjligt att avgöra på vilken gård han bodde./Kommentar exakt återgiven./Notering Inga-Lill.

1/96 MT. ANDLABO

1866
Äg. Clas Carlsson
f. 1836 d. 1872
h. Augusta Vilhelmina Nilsdotter
f. 1841 d. 1872
Barn:
Clara Otilia f. 1872 d. 1872

Äg. Lars August Johansson Buhre
f. 1838 på Nybygget
h. Josefa Magnusdotter
f. 1847 i Hestra Småland
Barn:
Johan Emil f. 1873 i Hestra Småland
Flyttade till Algutstorp 1877

1/96 MT. ANDLABO

Äg. Sven Johansson
f. 1828 i Gällstad
h. Maria Catrina Johansdotter
f. 1819 i Dalstorp
Barn:
Anna Lovisa f. 1864 i Gällstad
Johanna Cristina f. l854 i Gällstad
Johan Alfred f. 1859 i Gällstad
Kom till Andlabo 1875

1889
Äg. Johannes Pettersson
f. 1811 på Todde
h. Anna Catrina Johansdotter
f. 1833 i Mossebo
Kom från Algutstorp

Äg. Avskedade soldat 871 S K C
Johan August Qvist
f. 1838 PÄ Öna S.T.
h. Albertina Mariana Svedberg
f. 1836 i Länghem
Kom från Moa 1896

Änk. Josefa Larsdotter
f. 1834
Dotter Lisania Josefina f. 1872
Flyttade till Granlid 1884

Äg. Lars Mårten Josefsson
f. 1879 i Örsås
h. Amanda Cecilia Magnusdotter
f. 1869 i Nittorp

1911

11/96 MT. ANDLABO

1866
Äg. Petter Magnusson
f. 1843 i Åsarp
h. Maria Cristina Andersdotter
f. 1842 i Algutstorp
Barn:
Peter Johan f. 1867
Mårten Maximus f. 1868
Josefina Paulina f. 1870
Flyttade till Bystad 1875

Äg. Joakim Larsson
f. 1843 i Valdshult
h. Cristina Magnusdotter
f. 1842 i Ljungsarp
Kom till Andlabo 1875

Hälftenbrukaren
Oskar Emil Svenningsson
f. 1862 i Ljungsarp
h. Josefa Johansdotter
f. 1856 i Gästarp kom från Gästarp 1889

Äg. Lorentz Alfred Johansson
f. 1850 i Valdshult Jönköping län
h. Carolina Charlotta Danielsdotter
f. 1852 i Åkers förs. Jönköpings län
Barn:
Erik Ludvig Johansson f. 1890 i Nittorp till USA 1910
Carl Alfred Johansson f. 1892 i Nittorp
Oscar Idor Johansson f. 1882 i Nittorp
Fritz Ander Johansson f. 1886 i Nittorp till USA 1906

Inhyses
Änk. Anna Cristina Svensson f. Hellström
f. 1826 i Vireda Jönköpings län

1911

11/96 MT. ANDLABO SKATTE

1897
Äg. Amandus Alfred Sandal
f. 1860 i Båraryd
h. Amanda Karlsdotter
f. 1860 i Kalf
Barn:
Carl Johan f. 1889 i Tranemo
Axel Artur f. 1893 i Tranemo
Ernst Filip f. 1896 i Nittorp

1911

1/16 MT. ARNÅS LILLA SKATTE

1897
Äg. Carl Emil Andersson
f. 1864 i Tranemo
h. Hulda Elemina Josefsdotter
f. 1871 i Ambjörnarp

Äg. Korpral Salomon Stolt
f. 1854 i Mossebo
h. Anna Josefa Johansdotter
f. 1853 i Reftele

1911

1/8 MT. ARNÅS STORA

1846
Äg. Petter Götharsson
f. 1797 i Hjärphult
h. Catarina Nilsdotter
f. 1795 i Algutstorp
Barn:
Agneta f. 1827
Anders Joseph f. 1832

Äg. Son Anders Joseph Pettersson
f. 1832 i Arnås d. 1867
X h. Britta Cristina Andersdotter
f. 1836 i Larsabo
Barn:
Clara Josefina f. 1857 gift Lorin
Amanda Evelina f. 1859
Carl Emil f. 1864
Paulina f. 1861
Per-Oskar f. 1867

Äg. Daniel Svenningsson
f. 1835 i Mossebo
X h. Britta Cristina Andersdotter
f. 1836 i Larsabo
Barn:
Jenny Cecilia Sofia f. 1870
Frans Viktor f. 1879
Gustaf Adolf f. 1874
Frans Viktor och Gustaf Adolf antog namnet Ahlström

1/16 MT. ARNÅS LILLA SKATTE

1897
Äg. Olof Petter Svenningsson
f. 1847 i Nittorp
h. Vilhelmina Svenningsdotter Bolander
f. 1853 i Mossebo
Oskar Vilhelm Olofsson
f. 1882 i Nittorp
h. Jenny Cecilia Sofia Danielsdotter
f. 1870 i Tranemo

Äg. Johan Gottfrid Pettersson
f. 1884 i Mossebo
h. Tekla Elise Pettersson
f. 1879 i Nittorp

1911

1/8 MT. ARNÅS LILLA

1846
Äg. Andreas Eriksson
f. 1801 i Ambjörnarp
h. Kajsa Johansdotter
f. 1805 i Sjötofta
Barn:
Carl Johan f. 1832
Sven Salomon f. 1840
Britta Christina f. 1836
X Josepha f. 1838
Johan August f. 1842
Maria Catarina f. 1845
Anders Josef f. 1847
Alfred f. 1850

Äg. Måg Anders Joseph Pettersson
f. 1832
X h. Josefa Andersdotter
f. 1838 i Lilla Arnås
Barn:
Per Anders f. 1861
Clara Cecilia f. 1862
Johan Alfred f. 1864
Oskar Vilhelm f. 1867
Salomon f. 1870
Viktor Emil f. 1872
Janne Algot f. 1874
Flyttade till Sexdrega 1874

1875
Äg. Svenning Johansson
f. 1841
h. Johanna Augusta Samuelsdotter
f. 1850 i Ambjörnarp
Barn:
Julia f. 1878
Henrik Sigfrid f. 1880
Eugen f. 1883
Ester Viktoria f. 1885
Artur Bernhard f. 1887
Oskar Rickard f. 1890
Kom till Arnås 1875

1/2 MT. ASSARP YTTRE

Äg. Jöns Karlsson Röstorp

Åbo Svenning Bengtsson
f. 1797 i St. Snarås
h. Cajsa Magnusdotter
f. 1804 i Larsabo
Barn:
Salomon f. 1829
Mårten f. 1832
Gustaf f. 1834
Anders Joseph f. 1839
Catarina f. 1826
Britta Cristina f. 1842
Johanna f. 1846
Josepha f. 1849 till Rysshult

Äg. Anders Molander
f. 1828 i Mossebo
h. Anette Sjölin
f. 1829 i Mossebo
Barn:
Agnes Fredrika f. 1860

1897
Äg. Karl Fredrik Molander
f. 1869 i Assarp
h. Ingeborg Karolina Molander
f. 1873 i Borlunda förs. Malmöhus län

1911

1/4 MT. ASSARP

1850
Åbo. Nils Mattiasson
f. 1806 i Ambjörnarp
h. Augusta Nilsdotter
f. 1820 i Mossebo
Barn:
Joseph f. 1849 i Hjärphult
Josephina f. 1850 i Hjärphult
Emma Christina f. 1847 i Hjärphult
Flyttade till Tyggestorp 1852

Bröderna Anders och Josef Molander inköpte i slutet av 1850-talet samtliga fyra gårdar i Assarp. De flyttade dit och tog två gårdar vardera.
Även föräldrarna Johannes Månsson och Maria Lisa Alexandersdotter följde med till Assarp. Åt dessa byggde man torpet Ekelund.
Bröderna Molander kom från Gudarp Byn.

1/4 MT. ASSARP ÖVRE

1846
Johannes Pettersson
f. 1809 i Assarp
h. Petronella Andreasdotter
f. 1815 i Gällstad
Barn:
Clas Petter f. 1834
Anders Joseph f. 1844
Maria Cristina f. 1846 d. 1848
Britta Cristina f. 1846
Josefina f. 1850
Johannes Pettersson flyttade till Heden under Assarp

Hälftenbrukare
Hans Andersson
f. 1829 i Sjötofta
h. Josepha Grandin
f. 1829 i Mossebo
Barn:
Amanda f. 1851
Joseph Alfred f. 1854
Bodde tidigare på Lillaskog

Äg. Joseph Molander
f. 1825 i Mossebo
h. Cristina Olin
f. 1835 i Berg
Barn:
Aurora Eugenia f. 1857 i Gudarp Byn
Amanda f. 1860
Flyttade till Berg 1861

1/4 MT. ASSARP

1846
Äg. Jöns Carlsson i Röstorp

Åbo. Petter Svensson
f. 1793
h. Maria Johansdotter
f. 1809 i Berg Ödegården
Barn:
Salomon f. 1835 i Stuvered
Cristina f. 1831 i Stuvered
Augusta f. 1833 i Stuvered
Carl August f. 1847 i Assarp
Salomon, Carl August och Augusta döda i rödsot 1854
Flyttade till St. Hestra

Åbo. Anders Johansson
f. 1822 i Åsarp
h. Cristina Pettersdotter
f. 1831 i Stuvered
Barn:
Josefa Anna Lisa f. 1854
Flyttade till St. Hestra

Äg. Anders Molander

1/4 MT. ASSARP

1846
Åbo. Lars Bernt Svensson
f. 1810 i Svinåsa
h. Catarina Andersdotter
f. 1812 i L. Bohult
Barn:
Johan August f. 1837 i Hjärpesbo
Joseph f. 1839 i Ambjörnarp
Mårten f. 1842 i Ambjörnarp
Britta Stina f. 1845 i Nytorp
Anna Cristina f. 1847 i Assarp
Johannes f. 1851 i Assarp
Flyttade till Moa

1860
Äg. Joseph Molander

l MT. ASSARP FRÄLSE

1861
Äg. Anders Molander
f. 1828 i Mossebo d. 1895
h. Anette Sjölin
f. 1829 i Mossebo
Barn:
Hugo Sigismund f. 1864 till USA 1893
Carl Fredrik f. 1869
Agnes Fredrika f. 1860
Andriett Elise f. 1862
Johan Abraham f. 1866 till USA 1890
Anna Maria f. 1872

År 1861 löste Anders Molander ut brodern Josef samt blev ägare av Assarp.

Inneboende
Måg Osthandelsbokhållare
Mårten Molander
f. 1853 i Mossebo
Fader Johannes Månsson
f. 1791 d. 1880

Anders Molander var affärsman samt hade bl.a. affär i Assarp.
27 tjänare 1871-1880
34 tjänare 1881-1896

BACKA
Torp under Prästgården

1861
Lars Mårten Sjöberg
f. 1835 i Mossebo
h. Anna Sofia Persdotter Sjöberg
f. 1837 i St. Svinåsa
Barn:
Alma Matilda Josefina f. 1865 till USA 1882
Carl Oskar f. 1866
Lovisa f. 1869 till Åsarp 1883
Sven Maurits f. 1871 till Åsarp 1882

Glashandlande Anders Andersson
f. 1828 i Båraryd d. 1878
h. Barnmorska Anna Sofia Sjöberg
f. 1837 till Åsarp 1882 gift med glasblåsare Josef Modin Limmared, flyttade senare till USA.

BACKA ett hus

1881-1896
Snickare Johan Vilhelm Olsson
f. 1851 på Österlid Bystad
h. Johanna Augusta Svensdotter
f. 1845 i Sjötofta
Barn:
Carl Gottfrid f. 1877
Frans Ivar f. 1880
Ida Viktoria f. 1886
Kom från Ekåsen 1882

Äg. Enok Maurits Johansson
f. 1867 i Håcksvik
h. Beda Josefina Sofia Andersdotter
f. 1869 i Kopparhemmet

Äg. Johan Andersson
f. 1862 i Tranemo
h. Klara Andersdotter
f. 1861 i Tranemo

1911

1/4 MT. BERG NEDERGÅRDEN FRÄLSE

1897
Äg. Karl Vilhelm Rylander
f. 1842 i Ullasjö
h. Hedvig Johansdotter
f. 1844 i Ullasjö

Äg. Son Frits Albin Rylander
f. 1882
h. Anna Josefina Johansson
f. 1885

1911

1/2 MT. BERG NEDERGÅRDEN 1/8 MT. ÖDEGÅRDEN

1846
Äg. Olaus Isaksson Olin
f. 1793 i Assarp d. 1876
h. Maria Magnusdotter
f. 1796 d. 1848
Barn:
Britta Stina f. 1827
Joseph f. 1825 flyttade till Oltorp i Hulared
Josefa f. 1829
Johannes f. 1832
Cristina f. 1835

Inhyses
Magnus Nilsson
f. 1774
h. Agneta Andersdotter
f. 1784 d. 1851

Hälftenbrukare Johannes Johansson
f. 1792 i Örsås
h. Anna Götharsdotter
f. 1792 i Sjötofta

1/4 MT. BERG NEDERGÅRDEN

1897
Äg. K.V. Rylander i Berg Backgården

Äg. Son Johan Birger Rylander
f. 1872
h. Anna Kristina Gustafsdotter
f. l879

K.V. Rylander köpte båda gårdarna i Berg Backgården och båda gårdarna i Berg Nedergården. Han försålde Backgårdarna samt behöll Nedergårdarna för egen del.

1911

1/8 MT. BERG ÖDEGÅRDEN

1846
Äg. Johannes Månsson
f. 1776 i Hestra
h. Sara Ambjörnsdotter
f. 1784 i Hestra
Barn:
Gustava f. 1817

Äg. Joseph Andersson Bolander
f. 1814 i Berg Backgården
h. Gustava Johansdotter
f. 1817 i Berg Ödegården
Barn:
Johan Aron f. 1848
Cristina Vilhelmina f. 1850
Carl f. 1852 till USA 1871
August f. 1854 till USA 1873
Susanna f. 1857 d. 1871
Anna f. 1861
Joseph Andersson Bolander var resehandlande.

Äg. Carl Johan Claesson Tostarp

Brukare
Johan Aron Melkersson
f. 1857 på Åsvedjan
h. Cristina Vilhelmina Bolander
f. 1850 i Berg Ödegården
Barn:
Tvillingar – Carl August f. 1880 och Johan Maurits f. 1880
Susanna Linnea f. 1883
Agda Josefina f. 1885 till USA
Axel Robert f. 1889
Gustaf f. 1890
Per Julius f. 1892
Kom från Espeflogen 1882, flyttade till Berg Backgården

Äg. C.A. Andersson Gölingstorp

Arrendator Frans Levin Blomgren
f. 1877 i Sandhem
h. Hanna Lovisa Josefsdotter
f. 1886 i Ambjörnarp

1911

1/4 MT. BERG BACKGÅRDEN

1846
Åbo. Olof Petter Andersson
f. 1818
h. Johanna Andersdotter
f. 1818 i Sjötofta
Barn:
Anna Sophia f. 1845
Christina f. 1847
Britta Stina f. 1850

Inhyses
Änk. Malena Bengtsdotter f. 1789

Åbo. Anders Andersson
f. 1807 i Sjötofta

Hans Andersson
f. 1809 i Sjötofta

Catrina Andersdotter
f. 1815 i Sjötofta

Agneta Persdotter
f. 1778

Gårdarna sammanslagna till 1/2 MT. Berg Backgården

1/2 MT. BERG BACKGÅRDEN

1850
Åbo. Jakob Isaksson
f. 1813
h. Anna Maria Jönsdotter
f. 1816
Barn:
Carl Johan f. 1843
Peter Johan f. 1847
Johanna Maria f. 1845

Åbo. Andreas Pettersson
f. 1807 på Todde
h. Maja Johansdotter
f. 1813 i Månstad
Barn:
Anna Cristina f. 1846

Åbo. Johannes Johansson
f. 1822 i Sjötofta
h. Johanna Petersdotter
f. 1824 i Hestra Småland
Barn:
Per August f. 1855
Carl Alfred f. 1857
Anna Lovisa f. 1860

Åbo. Joseph Götharsson
f. 1817 i Gudarp
h. Cristina Jönsdotter
f. 1822 i Guldbrandsbo
Barn:
Salomon f. 1851
Johan Gustaf f. 1856
Anna f. 1853

Äg. Josef Molander
f. 1825 i Mossebo d. 1882
h. Cristina Olin
f. 1835 i Berg Nedergården till Nittorp 1884
Barn:
Aurora Eugenia f. 1857
Amanda Cecilia f. 1860
Johan Oskar f. 1864
Selma Theresia f. 1870
Kom från Assarp till Berg 1861

1882
Äg. Anders Hansson Mölneby

Äg. C.V. Rylander Ömmestorp

2. BERG BACKGÅRDEN
/Siffran 2 saknar förklaring i texten./Notering Inga-Lill.
1897
Äg. K.V. Rylander
f. 1842 i Ullasjö
h. Hedvig Johansdotter
f. 1844 i Ullasjö

Äg. Uddebo AB

Arrendator
Johan Aron Melkersson
f. 1857
h. Kristina Vilhelmina Bolander
f. 1850 i Berg
Kom från Berg Ödegården

1911

1/2 MT. BERG BACKGÅRDEN

1883
Arrendatorer
Clas Vilhelm Mårtensson
f. 1858 i Nittorp
h. Amanda Molander
f. 1860
Barn:
Thure f. 1878 till USA
Josef Vilhelm f. 1884
Kom till Berg 1883, flyttade till Nittorp 1884

1884
Carl Johan Magnusson
f. 1843
h. Maria Sveningsdotter
f. 1842 i Mossebo
Barn:
Mårten f. 1869
Josefina f. 1874
Olivia f. 1878
Alma Sofia f. 1871
Johan Linus f. 1876
Oskar f. 1879
Reinhold f. 1881
Kom från Arnås 1884, flyttade till Mossebo 1889.
Tillbaka till Berg 1890 och till Hulared 1892

/Oklart var följande barnaskara hör hemma./Notering Inga-Lill.
Barn:
Svenning f. 1829 i Sjötofta
Petronella f. 1826 i Sjötofta
Margareta f. 1824 i Sjötofta
Johannes f. 1834 i Sjötofta
Denna familj var borta 1860.

1861
Äg. Josef Molander Berg Backgården

Hyresgäst
Snickare Johan Vilhelm Olsson
f. 1851
h. Johanna Aug. Svensdotter
f. 1845
Barn:
Johan Rickard f. 1875
Carl Gottfrid f. 1877
Frans Ivar f. 1880

1882
Äg. Anders Hansson Mölneby
Äg. C.V. Rylander Ömmestorp

Hyresgäster
Johannes Olin f. 1832
Änk. Johanna Nilsdotter
f. 1815 i Nygården

1/8 MT. BETAN

1846
Äg. Anders Andersson
f. 1800 i Ambjörnarp d. 1880
h. Stina Andersdotter
f. 1801 d. 1852
Barn:
Abraham f. 1826
Johan August f. 1840
X Maja Stina f. 1828
Anna Malena f. 1834
Sofia f. 1837
Josephina f. 1843 d 1860

Änk. Britta Håkansdotter
f. 1763 i Ambjörnarp d. 1850

Äg. David Pettersson
f. 1826 i Åker
X h. Maja Stina Andersdotter
f. 1828 på Betan
Barn:
Clara f. 1861
Pamela Sofia f. 1864
Flyttade till Mossebo 1863, till Rosenlund 1865

Äg. Carl Magnus Sveningsson
f. 1829 i Länghem
h. Johanna Larsdotter
f. 1832 i Länghem
Barn:
Carolina f. 1864
Johannes f. 1866
Frits Oskar f. 1871
Kom från Länghem 1867 till Ullasjö 1883

Undantag
Anders Andersson
f. 1800 d. 1880
Änk. Catrina Håkansdotter
f. 1791 i Svenljunga d. 1878

Hyresgäster
Handl. Clas Pettersson
f. 1842 i Länghem
h. Anna Lisa Larsdotter
f. 1843

Johan Alexandersson Sandin
f. 1833
Kom 1880 från Normanslid

BETAN FRÄLSE
1/16 MT.

1882
Äg. Vilhelm Johansson
f. 1854 i Bystad
h. Cristina Johansdotter
f. 1855 i Länghem
Kom till Betan 1882

1/16 MT.

1895
Äg. Johannes Hansson
f. 1824 i Svenljunga
h. Maria Cristina Jönsdotter
f. 1822 i Sjötofta
Kom från Kyrkhagen 1895

1897
Äg. Karl Johan Johansson
f. 1862 i Länghem
h. Klara Matilda Svensdotter
f. 1854 i Mossebo

Vilhelm Johanssons syster: Anna Elisabeth Klasdotter f. 1891 i Bystad

1911

BJÖRKERED
Torp under Limmared

1866
Torpare
Jan Pettersson
f. 1802 d. 1887
h. Cristina Olausdotter
f. 1812 i Ullasjö
Kom till Björkered 1866 från Timmerhagen
Klara Matilda Svensdotter
f. 1854 i Mossebo flyttade 1894 till P 328
Kom från Ullasjö 1880

7/400 MT.
Äg. David Vilhelm Levinsson
f. 1871 i Sandhem
h. Tekla Viktoria Kaspersson
f. 1881 i Tranemo

1911

1/8 MT. BOHULT STORA

1846
Äg. Resehandlande Gustaf Andersson
f. 1792 d. 1848
h. Maria Jönsdotter
f. 1793 i Örsås d. 1887

Åbo. Erik Samuelsson
f. 1823 i Mossebo
h. Johanna Johansdotter
f. 1813 på Björsdam

Brukare
Anders Josef Andersson
f. 1846 i Uddebo kom 1882 från Uddebo
Vilhelmina Magnusdotter
f. 1852 i Gudarp
Barn:
Johan Anders f. 1885
Anna Matilda f. 1888
Johan Adolf f. 1894

1/8 MT. BOHULT

1846
Äg. Anders Persson
f. 1792 i Månstad d. 1868
h.m.1 Lena Johansdotter
f. 1793 1834
Barn:
Josepha f. 1823
Cristina f. 1827
Petter f. 1829
Maria f. 1831
h.m.2. Cristina Johansdotter
f. 1803
Barn:
Anna Lisa f. 1836 fosterdotter på Kyrkhagen
h.m.3 Anna Cajsa Carlsdotter
f. 1815
Barn:
Carl Johan f. 1846
Johannes f. 1849 d. 1861
Edvard f. 1852
Augusta f. 1856

Äg. Erik Samuelsson

1/16 MT. BOHULT STORA

1871
Äg. Carl Johan Andersson
f. 1846 i Bohult
h. Maria Sofia Engkvist
f. 1840 i Höreda
Barn:
August Hugo f. 1875
Carl Arvid f 1878
Kom från USA 1875, flyttade till Normanslid 1881.

Äg. Clas Petter Sveningsson
f. 1847 i Normanslid
h. Anna Maria Pettersdotter
f. 1841 i Örsås
Barn:
Viktor f. 1871
Anna Signe Pamela f. 1873
Carl Ander f. 1879
Kom från Normanslid 1881, flyttade till Dammen 1882.

1883
Hyresgäster
Alfred Herman Palmqvist
f. 1857 i Mossebo
h. Josefina Johansdotter
f. 1857 i Mossebo
Barn:
Agda Maria f. 1882
Henning Ivar f. 1884
Janne Adolf f. 1886
Kom från Ambjörnarp 1883, tillbaka dit 1887

1887
Hyresgäst
Snickare Josef Andersson Grundin
f. 1835 i Hestra
h. Charlotta Elisabeth Andersdotter
f. 1837 i Gällstad
Barn:
Thyra Constantia Elisabeth f. 1875 i Nittorp
Jenny Andrea Natalia f. 1877 i Nittorp
Ebba Viktoria Ansgaria f. 1882 i Nittorp

Undantag
Anna Cajsa Carlsdotter f. 1815
Augusta Andersdotter f. 1856

1/24 MT. BOHULT STORA SKATTE

1897
Äg. Alfred Magnusson
f. 1860
h. Matilda Karolina Karlsdotter
f. 1861 i Håcksvik

Arrendator
Mårten Emil Murat
f. 1867 i Sexdrega
h. Matilda Kristina Kalén
f. 1866 i Sexdrega

1911

BRANDSMO TORP
Torp under Nygården

1846
Magnus Nilsson
f. 1796 i Haga
h. Agneta Johansdotter
f. 1794
Barn:
Carl Johan f. 1835 i Tyggestorp
Maria Stina f. 1832

Torpare
Carl Johan Magnusson
f. 1835 i Tyggestorp
h. Anna Stina Pettersdotter
f. 1840 i Håcksvik
Barn:
Amanda Josefina f. 1867
Per Johan f. 1871
Axel Edvard f. 1875
Oskar f. 1879 d. 1882
Agda Emilia f. 1882
Oskar Edvard f. 1885

Torpare
Johan Minus Andersson
f. 1868 i Käfsjö i Jönköpings län d. 1905
h. Hanna Gertrud Hallberg
f. 1869 i Stockholm

Torpare
Oskar Leonard Haglund
f. 1879 i Södra Åsarp
h. Rosali Dorotea Melander
f. 1876 i Dalstorp

1911

9/40 MT. BRATTEBORG

Äg. Fabrikör Per Gabriel Larssén
f. 1855 i Jönköping
h. Karolina Matilda Busch
f. 1863 i Tanum Bohuslän
Barn:
Erik f. 1890
Elsa Erika f. 1893
P.G. Larssén grundade Åstafors Fabriker

1/4 MT. BRONA FRÄLSEHEMMAN

1845
Åbo. Alexander Jönsson
f. 1821 i Dalstorp
h. Magdalena Jonasdotter
f. 1829 på Rydet
Barn:
Johan Alfred f. 1849
Vilhelm f. 1853
Albert f. 1858 d. 1859
Anders Joseph f. 1856 d. 1857
Alafina f. 1860
Albert f. 1863
Hilda Charlotta f. 1866
Karl Otto Bernhard f. 1869 d.1869
Flyttade till Bystad Nedergården 1871

Inhyses
Frånskilda fästekvinnan
Josefa Jönsdotter f. 1825
Hennes son i fästet
Johan Albert Gustafsson
f. 1865 på Brona flyttade 1883 till P 155

1/4 MT. BRONA FRÄLSEHEMMAN under LIMMARED

1871
Åbo. Josef Johansson
f. 1816 i Gudarp
h. Anna Maria Johansdotter
f. 1821 i Bystad
Barn:
Salomon f. 1862 kom till Haga i Nittorp
Maria Cristina f. 1855 till Bystad
Kom från Nybygget 1871, till Bystad 1886

1886
Åbo. Clas Vilhelm Josefsson
f. 1855 på St. Fällingsryd
h. Vilhelmina Andersdotter
f. 1851 i Algutstorp
Barn:
Frans Sigfrid f. 1886
Kom från Säteriet 1886, flyttade till Bystad 1887

1887
Åbo. Carl Enok Sveningsson
f. 1849 i Arnås
h. Amanda Andersdotter
f. 1855 i Nittorp
Barn:
Oskar Levin f. 1881 d. 1888 drunknad
Tekla Susanna Elisabeth f. 1883
Henning Gerhard f. 1886
Hulda Olivia f. 1889
Gertrud Emilia f. 1891
Ernst Rinus f. 1893
Tyra Cecilia f. 1896
Kom från Arnås 1887, flyttade till Ambjörnarp

1907
Torpare
Kornelius Vilhelm Johansson Svärd
f. 1878 i Elghults förs. Kronobergs län
h. Selma Emilia Sofia Karlsdotter
f. 1877 i Högsby förs. Kalmar län

Äg. S.V. Munthe

1911

1/4 MT. BYSTAD MELLOMGÅRDEN

1846
Äg. Jonas Andersson Björdal

Åbo. Joseph Johansson
f. 1814 i Bystad

Åbo. Andreas Pettersson
f. 1807 på Todde
h. Maja Johansdotter
f. 1813 i Månstad
Barn:
Johannes f. 1843 d. 1853
Cristina f. 1846

Inneboende
Änk. Annika Nilsdotter
f. 1785 i Bystad

Anna Johansdotter f. 1818
Josepha Johansdotter f. 1829
Flyttade från Mellomgården

Åbo. Sven M. Danielsson
f. 1821 i Sjötofta
h. Maria Andersdotter
f. 1821 i Mossebo
Barn:
Johan Alfred f. 1855 d. 1861
Axel Herman f. 1857
Amanda Josefina f. 1861
Johan Alfred f. 1863 d. 1863
Flyttade till Fogelås under Assarp 1864

Brukare
Anders Andersson
f. 1811 i Åsarp
h. Maria Pettersdotter
f. 1810 i Hässelås
Barn:
Petter Johan f. 1847 på Sågebacken
August f. 1850 på Kvarnbacken
Josefa Augusta f. 1837 i Hässelås
Flyttade från Kvarnbacken till Bystad 1864, flyttade till Vägabo i Bystad.

Äg. Petter Johan Andersson
f. 1847
h. Augusta Andersdotter
f. 1850 i Mossebo
Barn:
Ada Paulina f. 1875
Ernst f. 1880
Flyttade från Bystad 1880

BYSTAD MELLOMGÅRDEN

1880
1/4 MT.
Äg. Cristoffer Johansson
f. 1841 i Åsenhöga
h. Maria Stina Svensdotter
f. 1835 i Mossebo
Hustruns barn i föregående äktenskap:
Augusta Josefsdotter f. 1857 i Mossebo
Salomon Amandus Josefsson f. 1862 i Mossebo
Barn:
Josefina f. 1867 i Hestra
Johan Algot f. 1871 i Hestra till USA 1891
Teodor f. 1874 i Hestra till USA 1895
Rut f. 1877 i Hestra
Kom från Hestra Småland till Bystad 1880

1/4 MT. BYSTAD MELLOMGÅRDEN
1846
Äg. Hyttmästare Gauffin Limmared

Åbo. Carl Pettersson
f. 1804 i Uddebo d. 1860
h. Malena Carlsdotter
f. 1810 i Månstad d. 1854
Barn:
Johannes f. 1838 i Gästarp
Per August f. 1841 i Gästarp
Johanna Britta f. 1836 i Gästarp
Augusta f. 1842 d. 1850
Joseph f. 1845 i Bystad
Carl Alfred f. 1853 i Bystad

Inneboende
Änkl. Carl Andersson
f. 1778 i Mossebo d. 1854
Dotter Johanna Carlsdotter
f. 1812 i Månstad
Carl Andersson har bott i Bystad, Månstad och Gästarp

Carl Pettersson
h.nr.2. Johanna Nilsdotter
f. 1815 i Nygården
Hennes son Nils Johan Classon
f. 1847 på Bygget
Flyttade till Bystad Nedergården 1861

Brukare från 1861-1875
Anders Andersson f. 1811 i Åsarp

Äg. Petter Magnusson
f. 1843 i Åsarp
h. Maria Cristina Andersdotter
f. 1842 i Algutstorp
Barn:
Mårten Maximus f. 1868
Johan Reinhold f. 1872
Josefina Antonika f. 1874
Annika f. 1875
Anna Matilda f. 1878
Selma f. 1880 d. 1883
Nia Viktoria f. 1882
Per Andskarius f. 1884
Kom från Andlabo 1875, flyttade till Ullasjö 1887

1887
Äg. Hans Grönbäck Bystad

1/4 MT. BYSTAD SKATTEGÅRDEN

1846
Äg. Hans Nilsson Grönbäck
f. 1790 i Nygården Nittorp d. 1846
Barn:
Anders Josef f. 1820
Maria f. 1822
h.nr.2. Maria Larsdotter
f. 1793 i Hornhult Nittorp

Äg. Johannes Magnusson
f. 1813 i Plate Länghem
h. Maria Hansdotter
f. 1822 i Bystad d. 1851
Barn:
Johan August f. 1848
Matilda f. 1851
h.nr.2. Anna Andersdotter
f. 1824 i Barkeryd
Barn:
Anders Vilhelm f. 1854 till Betan
Alfred f. 1857
Clas f. 1859
Josefina f. 1861
Otto Emil f. 1868

Äg. Johan August Johansson
f. 1848 i Bystad
h. Maria Cristina Josefsdotter
f. 1855 i Grimmared kom från Nybygget 1877
Barn:
Carl Valfrid f. 1878
Johan Albin f. 1881 till USA
Karl Alfred f. 1885
Tvillingar:
Anna Elise f. 1889 och Oskar f. 1889
Selma Josefina f. 1894
”I bröd” Svärföräldrar
Josef Johansson
f. 1816
h. Anna Maria Johansdotter
f. 1821
Från Brona 1886

Undantag
Gustava Johansdotter
f. 1819
Flyttade till granngården 1884

1/4 MT. BYSTAD SKATTEGÅRDEN

Delades mellan bröderna Johan August Johansson och
Sven Alfred Johansson som fick1/8 MT. var.

1897
Äg. Sven Alfred Johansson
f. 1857 i Bystad
h. Alida Josefina Andersdotter
f. 1869 i Slätte

1/4 MT. BYSTAD SKATTEGÅRDEN

1846
Äg. Anders Joseph Hansson Grönbäck
f. 1820 i Bystad
h. Anna Lisa Larsdotter d. 1853
f. 1804 i Rydshult Ullasjö d. 1853
Barn:
Hans f. 1847
Lovisa f. 1851 d. 1853
h.nr.2. Gustava Johansdotter
f. 1819 i Larsabo
Barn:
Johan f. 1858 till USA
Alma Josefina f. 1862 till Totebo (gift Ståhl)

Äg. 1/8 MT.
Anders Joseph Hansson Grönbäck

Äg. 1/8 MT.
Hans Andersson Grönbäck
f. 1847 i Bystad
h. Josefa Andersdotter
f. 1837 i Hässelås, kom till Skattegården 1869
Barn:
Carl Johan Albin f. 1874

1880
Äg. 1/4 MT. Hans Grönbäck/Se ovan./ Notering Inga-Lill.
Änk. Gustava Johansdotter
f. 1819 kom från granngården 1884/Se ovan./

Äg. Karl Johan Albin Grönbäck
f. 1874 i Bystad
h. Emma Kristina Andersson
f. 1877 i Slätte

7/16 MT. BYSTAD NEDERGÅRDEN

1846
Äg. Resehandlande Clas Isaksson
f. 1799 i Assarp d. 1881
h. Maria Andersdotter
f. 1809 på Krokshagen
Barn:
Johan August f. 1843 i Bystad
Josefa f. 1842 i Bystad
X Anna f. 1835 i Bystad

Moder Britta Olsdotter f. 1770 i Haga. Clas och Magnus Isaksson brukade denna gård med hälften var, fram till 1843, då Clas övertog hela gården i Bystad och Magnus köpte en gård i Slätte.

X Änkan Anna Sandberg f. 1835 i Bystad, hennes son Carl Otto Sandberg f, 1864 i Åsarp. Kom till Bystad 1864, flyttade till Svenljunga 1868.

Äg. Johan August Classon
f. 1843 i Bystad
h. Matilda Cristina Larsdotter
f. 1849 i Ullasjö
Barn:
Carl Otto Vilgot f. 1869
Johan Oskar f. 1871 d. 1883
Anna Laurenta f. 1873
Artur Verner f. 1878 d. 1883
Ada Theresia f. 1883 till USA gift Berglund
Ernst Otto f. 1886 till Mjöbäck
Anna Dorotea f. 1881 d. 1883
Flyttade till Bredasten 1888

Äg. Lars Petter Andersson
f. 1836 i Ullasjö
h. Johanna Gustafsdotter Byhlin
f. 1829 i Bystad Skattegården
Barn:
Axel Gottfrid f. 1863
Josefina f. 1865
Vilhelmina f. 1869
Matilda Sofia f. 1871
Kom från Lövbacken under Ljungsnäs 1886

21/128 MT.
1897
Äg. Lars Petter Andersson
f. 1836 i Ullasjö
h.nr.2. Amanda Karlsdotter
f. 1862 i Nittorp

1911

BYSTAD NEDERGÅRDEN

Äg. Alexander Jönsson Brona
f. 1821 i Dalstorp d.1879
h. Magdalena Jonasdotter
f. 1829 på Rydet till USA 1880
Barn:
Johan Alfred Brodin f. 1849 till USA 1878
Vilhelm f. 1853 till USA 1873
Albert f. 1863 till USA l880
Josefina f. 1860 till USA 1880
Hilda Charlotta f. 1866 till USA 1880
Sofia Eugenia f. 1871 till USA 1880
Från Brona till Bystad 1871
Johan Alfred och Vilhelm antog namnet Brodin

Äg. Korpral Clas Pettersson Kröjs
f. 1846 i Åsarp
h. Clara Olsdotter
f. 1848 i Guldbrandsbo
Barn:
Axel Rickard f. 1874
Till Bystad från Nygårdstorp 1880, flyttade till Nittorp 1881.

Äg. Änk. Carolina Svensdotter
f. 1845
Barn:
Johan Malkolm Josefsson f. 1869
Per Linus Josefsson f. 1872
Till Bystad 1881, flyttade till Ullasjö 1887

Äg. John Albert Överström
f. 1850
Svägerska
Kristina Pettersdotter
f. 1863 i Mossebo
Kom till Bystad 1895

Brukare
Clas Vilhelm Josefsson
f. 1855 på Fällingsryd
h. Vilhelmina Andersdotter
f. 1851 i Algustorp d. 1890
Barn:
Frans Sigfrid f. 1886
Alexandra Maria f. 1889
h.nr.2. Josefina Johansdotter
f. 1861 i Bystad Skattegården d. 1892
Barn:
Anna Elisabeth f. 1891
Kom från Brona 1887, flyttade till Grimmared 1892.

BYSTAD NEDERGÅRDEN

Äg. Glasblåsare Johan Albert Öfverström
f. 1850 i Mossebo
h. Augusta Pettersdotter
f. 1850 i Mossebo
Barn:
Per Ivar f. 1876
Tvillingar:
Agnes Sofia f. 1878 och Signe Cristina f. 1878
Johan Adolf f. 1880
Albert Öfverström vistades några år i USA.
Familjen har bott i Strömsfors, samt i Kungälv.

3/16 MT. BYSTAD NEDERGÅRDEN

1846
Äg. Hyttmästare Gauffin Limmared
Åbor
Änk. Annika Andersdotter
f. 1795 på Ljungsnäs
Son:
Petter Johansson
f. 1818
h. Johanna Johansdotter
f. 1818 på Ömmestorp
Åbons syskon:
Josepha Johansdotter f. 1830 i Bystad
Augusta Johansdotter f. 1834 i Bystad
Anna Johansdotter f. 1837 i Bystad
Magdalena f. 1823 på Ömmestorp

Äg. Hyttmästare Schmitt Limmared

Brukare
Anders Nilsson
f. 1822 i Mossebo
h. Maria Jönsdotter
f. 1814 i Hestra Småland
Barn:
Josephina f. 1856

Åbo. Johannes Johansson
f. 1792 i Örsås
h. Anna Götharsdotter
f. 1792 i Sjötofta
Barn:
Johanna f. 1834

Åbo. Svenning Johansson
f. 1829 i Sjötofta
h. Agneta Johansdotter
f. 1828 på Sjöbo
Barn:
Emma Christina f. 1861
Amanda Josefina f. 1867
Johan Alfred f. 1864
Anna Matilda f. 1870
Flyttade till Ambjörnarp 1870

Äg. Josef Isaksson Svinåsa
Broder till Clas och Magnus Isaksson Bystad

Åbo. Johannes Johansson
f. 1792 i Örsås
h. Johanna Nilsdotter
f. 1815 i Nygården
Hennes son:
Nils Johan Classon f. 1847 på Bygget

BÄCKAHEMMET
Torp under Stackebo

1846
Anders Svensson
f. 1796 i Holsljunga
h. Malena Andersdotter
f. 1799 på Tyggestorp Stom
Barn:
X Sofia f. 1830
Anna Malena f. 1823
Petter Andreas f. 1846
Anders Joseph f. 1846/Uppgift om huruvida de var tvillingar saknas./ Notering Inga-Lill.
Kom från Björsdam

Åbo. Anders Arvidsson
f. i Hestra Småland
X h. Sofia Andersdotter
f. 1830 på Bäckahemmet
Barn:
Josepha f. 1855
Bäckahemmet har tidigare tillhört Mossebo socken

CHARLOTTENBERG TOSTARP

1861
Johan Mårten Larsson
f. 1812 i Tostarp d. 1874
h. Johanna Larsdotter
f. 1820 i Ö. Frölunda d. 1878
Barn:
Vilhelmina Lovisa f. 1841
Matilda Charlotta f. 1844 d. 1893

Äg. Sofia Pettersson
f. 1829 i Stuvered

Josefina Andersdotter
f. 1858 på Fastarp
Barn:
Johanna Cristina f. 1876
Per Gotthard f. 1888
Kom 1885 från Änden, till Svenljunga 1893

DALEN
Torp under Berg

1861
Petter Magnusson Medin
f. 1833 i Örsås
h. Magdalena Isaksdotter
f. 1830 i Mossebo
Barn:
Johan August f. 1862
Augusta f. 1865

Torparen
Petter Anders Johansson
f. 1838 i Hjärpesbo
h. Josefa Svensdotter
f. 1830 i Kila
Barn:
Jenny Lovisa f. 1870
Kom från Fogelås under Assarp 1868, flyttade till Mossebo 1872.

Torparen
Johan Rylander
f. 1819 i Nittorp
h. Johanna Olsdotter
f. 1826 på Olasbygget
Barn:
Josefina Augusta f. 1863
Cristina Eufemia f. 1866
Carl Oskar f. 1854
Dotterson Per Ander f. 1889
Kom 1872 från Nygårdstorp

1897
Äg. Johan August Mårtensson Johansson
f. 1881
h. Selma Olivia Abrahamsdotter Johansson
f. 1881

1911

1/8 MT. DAMMEN

1846
Andreas Persson
f. 1810 i Ambjörnarp d. 1874
h. Christina Andreasdotter
f. 1805 d. 1874
Barn:
Petter Andreas f. 1836 på Dammen
Johanna f. 1839 på Dammen
Maja Stina f. 1844 på Dammen
Carl August f. 1848 på Dammen

Äg. Carl August Andreasson
f. 1848 på Dammen
h. Anna Stina Magnusdotter
f. 1854 i Ambjörnarp
Barn:
Ivar Theodor f. 1877
Axel Georg f. 1878
Theresia Charlotta f. 1876
Carl Magnus f. 1880
Flyttade till Frölunda 1883

1882
Äg. Clas Petter Svenningsson
f. 1847 i Normanslid
h. Anna Maria Pettersdotter
f. 1841 i Örsås
Barn:
Viktor f. 1871 i Normanslid
Anna Signe Pamela f. 1873 i Normanslid
Alma Josefina f. 1875 i Normanslid
Carl Ander f. 1879 i Normanslid
Kom från St. Bohult 1882
Signes dotter Jenny Cecilia f. 1894 på Dammen

EKENÄSET 1/16 MT. FRÄLSE
Torp under Kalsebo

1846
Magnus Pettersson
f. 1797 i Ambjörnarp
h. Maria Svensdotter
f. 1801 i Ambjörnarp
Barn:
Johanna f. 1829 i Ambjörnarp
Lars Petter f. 1833 i Örsås
Josefina f. 1835 i Örsås
Edla Sophia f. 1841 i Tranemo

Ambjörn Andersson
f. 1818 i Ljungsarp
h.nr.l. Cristina Isaksdotter
f. 1831 i Malmbäck d. 1853
Barn:
August f. 1852 på Ekenäset
h.nr.2. Sara Andersdotter
f. 1821 i Kulltorp
Barn:
Anna Cristina f. 1856
Clara Matilda f. 1858
Aron f. 1861
Selma f. 1867

Äg. Emanuel Andersson
f. 1837 i Åsenhöga d. 1875
X h. Johanna Nilsdotter
f. 1836 i Hestra Småland
Barn:
Anders f. 1872
Ida Cristina f. 1873 d. 1882
Kom till Ekenäset 1871

Äg. Johan Lorentsson
f. 1836 i Öreryd
X h. Johanna Nilsdotter
f. 1836 i Hestra
Barn:
Ida Cristina f. 1884 d. 1886
Jenny f. 1878
Johan Lorentsson till USA 1888, tillbaka 1892

Äg. Karl Gustaf Englund
f. 1856 i Hardemo Örebro län
h. Johanna Jonsson
f. 1833 i Kumla Örebro län

1911

1/4 MT. ENEGÄRDE FRÄLSE

1846
Äg. Handlande Gustaf Nilsson
f. 1804 i Mossebo d. 1881
h. Anna Greta Eriksdotter
f. 1804 i Mossebo d. 1889
Barn:
Maja Stina f. 1836 i Mossebo
X Nils Johan f. 1845 i Enegärde
XX Augusta f. 1840 i Mossebo

1/8 MT.

X Son Äg. Nils Johan Gustafsson
f. 1845 i Enegärde
h. Johanna Amanda Andersdotter
f. 1850
Flyttade till Humlegärde 1873.

1/8 MT.
Äg. Måg Emanuel Johansson
f. 1833 i Sjötofta
XX h. Augusta Gustafsdotter
f. 1840 i Mossebo
Barn:
Ida Alfrida f. 1865 i Mossebo
Maria Sofia f. 1868 i Mossebo
Johan Gottfrid f. 1873
Alma Evelina f. 1876
Kom till Enegärde 1869

1/8 MT.

1871
Nils Johan Gustafsson
f. 1845 i Enegärde d. 1890 i USA
h. Johanna Amanda Andersdotter
f. 1850
Barn:
Josef Algot f. 1872
Carl Nimrod f. 1874
Aron f. 1877
Martin Gustaf f. 1879 d. 1887
Kom från Humlegärde 1880, flyttade 1887 till Moberg

1886
Äg. Anders Flykt
f. 1851 i Regna d. 1895
h. Josefina Bengtsdotter
f. 1843 d. 1894
Barn:
Axel f. 1874 i Örsås till USA
Carl Bernhard f. 1876 i Åsarp till USA
Elin Viktoria f. 1879 i Åsarp till USA
Kom från Åsarp 1886
Anders Flykt var glasblåsare

1/8 MT. ENEGÄRDE FRÄLSE

1897
Äg. Aron Andersson
f. 1870 i Ambjörnarp
h. Elna Medina Charlotta Andersson
f. 1875 i Ambjörnarp

Äg. Johan Emil Josefsson Larsson
f. 1873 i Ambjörnarp

1/4 MT. ENEGÄRDE

1846
Äg. Handlande Anders Nilsson
f. 1797 d. 1884
h. Johanna Hansdotter
f. 1792 i Ambjörnarp
Barn:
Nils f. 1833 i Ambjörnarp
Hans f. 1836 i Enegärde d. 1858
Maria f. 1826 i Ambjörnarp
Nora f. 1830 i Ambjörnarp
Agneta f. 1828 i Ambjörnarp

Äg. Nils Johan Magnusson
f. 1840
h. Elise Andersdotter
f. 1846
Kom till Enegärde 1862

Äg. Nils Andersson
f. 1833 i Ambjörnarp
h. Johanna Stina Bengtsdotter
f. 1836 i Kalsebo
Barn:
Hilda f. 1861 till USA 1895
Josefina f. 1864 till USA 1883
Tekla Ida Cristina f. 1866 till USA 1890
Clara Matilda f. 1870 till USA 1891
Lydia Eugenia f. 1878
Kom till Enegärde 1863

6/28 MT. ENEGÄRDE FRÄLSE

1897
Äg. Johan Albin Nordström i Bollsjö Mossebo

Arrendator Karl Johan Johansson Högberg
f. 1864 i Åsarp
h. Matilda Seger
f. 1868 i Reftele

1/28 MT. ENEGÄRDE FRÄLSE

1897
Äg. Karl Johan Andersson
f. 1852 i Sjötofta
h. Josefa Johansdotter
f. 1850 i Ambjörnarp

1/24 MT. ENEGÄRDE FRÄLSE

1897
Äg. August Herman Pettersson
f. 1856 i Dalstorp
h. Anna Lovisa Johansdotter Brundin
f. 1861 i Nittorp

FRIDHEM

1881
Smeden Simon Herman Larsson
f. 1837 i Revesjö
h. Emma Sofia Magnusdotter
f. 1851 i Ambjörnarp
Kom från Svenljunga 1888

Smeden Gustaf Urbanus Sandström
f. 1850 i St. Lars
h. Carolina Carlsdotter
f. 1859 i Kalmar län
Barn:
Carl Gustaf Vilhelm f. 1886
Hilma Dorotea f. 1883
Karolina Vilhelmina f. 1878
Kom från Svenljunga 1890, flyttade tillbaka dit samma år.

Smeden Sven Aron Persson
f. 1862 i Ö. Frölunda
h. Anna Cristina Carlsdotter
f. 1864 i Örsås
Barn:
Karin Josefina f. 1891
Gustaf f. 1893
Smedlärling Sven Algot Aronsson f. 1877 i Örsås
Kom från Ö. Frölunda 1891, flyttade tillbaka dit 1894.

Skomakaren Johan Aron Johansson
f. 1869 i Fågelås Skaraborgs län
h. Henny Elisabeth Lindahl
f. 1869 i Toarp
Barn:
Eskil Harry Ragnar f. 1896
Kom till Fridhem 1895

1897
Äg. Klas Larsson
f. 1843 i Åsarp
h. Emma Sofia Magnusdotter
f. 1851 i Ambjörnarp

1911

FRUBACKA
Torp under Stuvered

1846
Avskedade soldaten Magnus Ört
f. 1797 i Ullasjö
h. Stina Sackrisdotter
f. 1791 i Dalstorp d. 1859
Barn:
Johannes f. 1834 på Svenstorp

Torpare
Son Johannes Magnusson
f. 1834 på Svenstorp
h. Josefa Andersdotter
f. 1825 i Hestra Småland
Barn:
Emma Cristina f. 1861 d. 1881
Ida Sofia f. 1863
Adelina Josefina f. 1866
Janne f. 1869
Anna Matilda f. 1873

1889
Åbo. Gustaf Andersson
f. 1838 i Bystad Mellomgården
h. Kajsa Lotta Johansdotter
f. 1837 i Gällstad d. 1896
Barn:
Carl Adolf f. 1882 i Toarp
Tekla Elisabeth f. 1874 i Toarp
Ida Carolina f. 1877 i Toarp
Augusta f. 1871 i Månstad
Kom från Ljushult 1889

Inneboende
Clara Magnusdotter f. 1869
Alfrida Theresia Magnusdotter f. 1874
Kom från Hästhagen 1893

1897
Torpare Per Axel Emil Eriksson
f. 1872 i Hestra
h. Ida Karolina Gustafsdotter
f. 1877 i Toarp

Torpare Otto Svalin
f. 1857 i Hillared
h. Matilda Josefina Gustafsdotter
f. 1862 i Tranemo

1911

LILLA FÄLLINGSRYD
Torp under Limmared

1846
Anders Isaksson
f. 1797 på Hörnet
h.nr.2. Catarina Larsdotter Svan
f. 1815 på Sjöryd Soldattorp
Mannens son i föregående äktenskap
Carl Andersson f. 1826 på Hörnet
Hustruns dotter i föregående äktenskap
Johanna Svensdotter f. 1838 på Hagatorpet
Gemensamt barn:
Lars Johan f. 1849
Kom från Hörnet

Åbo. Anders Magnusson
f. 1823 i Nittorp
h. Johanna Larsdotter
f. 1819 i Ljungsarp kom från Krukehemmet
Barn:
Josefa f. 1847 på Hörnet
Flyttade till Åbacken Bystad 1850

Åbo. Lars Magnus Larsson
f. 1821 i Rogberga
h. Maja Stina Olausdotter
f. 1826 i Bystad
Barn:
Lovisa f. 1855 på Limmared

Änk. Catrina Carlsdotter f. 1807 d. 1885
Dotter Augusta Johansdotter f. 1839
Hennes dotter Anna Josefina f. 1876 d. 1880
Kom från Säteriet 1874.

1883
Åbo. Salomon Andersson
f. 1851 i Hestra kom från Granåsen 1883
h. Augusta Johansdotter
f. 1839 på Stubben
Flyttade till St. Fällingsryd 1889

1888
Åbo Johan Mårten Ödman
f. 1823 i Ödegärde
h. Johanna Johansdotter
f. 1833
Barn:
Clara f. 1864 kom till Normanslid 1890
Vilhelmina f. 1869
Emma Sofia f. 1873 till USA 1891
Kom från Ödegärde 1888

ST. FÄLLINGSRYD
Torp under Limmared

1846
Åbo. Joseph Andersson
f. 1824 på Fällingsryd d. 1886
h. Maja Stina Nilsdotter
f. 1824 i Länghem d. 1884
Barn:
Clas Vilhelm f. 1855
Johan Emil f. 1860
Ida f. 1863

Inneboende
Fader avskedade soldaten Anders Påå
f. 1792 i Berg Ödegården d. 1865
h. Stina Svensdotter
f. 1783 d. 1851

1883
Clas Vilhelm Josefsson
f. 1855 på Fällingsryd
h. Vilhelmina Andersdotter
f. 1851 i Algutstorp
Kom från Månstad 1883, flyttade till Limmareds Säteri 1883

1886
Åbo. Johan Emil Josefsson
f. 1860 på Fällingsryd
h. Ida Cristina Johansdotter
f. 1856 i Redslared
Barn:
Signe Cristina f. 1887
Kom från Sexdrega 1886, flyttade till Hyltegärde 1888.

1889
Åbo. Salomon Andersson
f. 1851 i Hestra d. 1890
h. Augusta Johansdotter
f. 1839 på Stubben
Kom från Lilla Fällingsryd 1889. Hustrun till Uddebo Fabrik 1893.

1896
Torpare
Aron Larsson Källgren
f. 1852 i Örsås
h. Paulina Cristina Andersdotter
f. 1857 i Ö. Frölunda
Barn:
Carl Ludvig f. 1890 i Örsås
Anna Josefina f. 1886 i Örsås
Per Alfred f. 1879 i Örsås
Johan Emil f. 1882 i Örsås
Hildur Amalia f. 1893 i S. Åsarp
Agnes Viktoria f. 1895 i S. Åsarp
Kom från S. Åsarp 1896

FÄLLINGSRYD STORA
Torp under Limmared

Torpare Salomon Alfred Englund
f. 1859 i Grönahög
h. Sofia Olsson
f. 1858 i Kila förs. Värmlands län

Torpare Karl Alexander Gustafsson
f. 1862 i Månstad
h. Augusta Andersdotter
f. 1858 på Arnabäcken

1911

Fortsättning följer under rubriken:

PÄRM NR 4 – DEL 2 (G-K) – INNEHÅLLER FASTIGHETER BEBODDA 1985 – AVSER TIDEN 1846-1911