ORGELINVIGNING I TRANEMO KYRKA – ÅR 1998

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1998-02-12.
Nr 7 – årg. 7, sid. 5.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

I söndags, Kyndelsmässodagen, (läs 1998) fylldes Tranemo kyrka av nya vackra klanger, då den nya kororgeln invigdes.
Invigningsförrättare var kontraktsprost Bertil Göranzon och platsen vid orgeln intogs givetvis av diplomorganist Morgan Blåberg, som mycket nöjd kunde konstatera:
– Orgeln har en värme i klangen som fyller hela kyrkan, kraftfull men utan att vara påträngande. Den är precis vad vi sökte!

Äntligen, skulle man kanske kunna säga om denna nya kororgel. Den första insamlingen, till då nybildade Tranemo kyrkas kororgelfond, skedde redan 1978. Insamlingen gav 2000 kronor.
Därefter skulle det dröja elva år tills kyrkofullmäktige för första gången reserverar ekonomiska medel för orgelbygget, men nu tog arbetet fart på allvar. Anbud begärdes in och granskades. Orgelbyggare Ingvar Johansson, Västbo Orgelbyggeri, gavs uppdraget att bygga den nya kororgeln.

Ingvar Johanssons bortgång bara någon månad senare, ledde till att Västbo Orgelbyggeri avsade sig uppdraget.
Nya anbud begärdes in och denna gång gavs uppdraget till Nye Orgelbyggeri från Vetlanda.
Den 18 december 1997 står så kororgeln klar för avsyning och godkännande – och en improviserad klangdemonstration av Morgan Blåberg.
De drygt 100 personer som närvarade vid invigningen fick lyssna till orgelmusik av Gustav Hägg, Georg Friedrich Händel och den nutida tonsättaren Michael Waldenby från Stockholm.
Dessutom medverkade Tranemo och Mossebo kyrkokörer med Instrumentalensemble från Gislaved. För andakten svarade Kjell Blomberg.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.