OMBYGGD VÅRDCENTRAL – TRANEMO ÅR 1992

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Kind-Nytt” 1992-10-15.
Nr 9 – årg. 1, sid. 11.
Det opolitiska alternativet för Kind.
Ansvarig utgivare: Niclas Sennerteg.
Chefredaktör: Niclas Sennerteg.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.

Den stora ombyggnaden gäller att läkarstationen ska få entré från Dalsgatan. Tidigare har besökare fått gå 40-50 meter inne i byggnaden innan de kommit till den gamla entrén. Det är tandvården, mödravården och läkarstationen som får byggas om och samtidigt passar man på att göra de avdelningarna lite modernare, och gör diverse omdisponeringar av rum. Tranemos vårdcentral ska även byta ut sitt värmesystem från el- till oljeanläggning med vattenburen värme. Till årsskiftet 1992-93 ska det mesta vara klart.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”. Märk att i år 2013 är snart den nya ombyggnaden klar, då vi åter har entrén gemensam från ”stora parkeringen”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.

OMBYGGD VÅRDCENTRAL – TRANEMO ÅR 1992

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Kind-Nytt” 1992-10-15.
Nr 9 – årg. 1, sid. 11.
Det opolitiska alternativet för Kind.
Ansvarig utgivare: Niclas Sennerteg.
Chefredaktör: Niclas Sennerteg.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.

Den stora ombyggnaden gäller att läkarstationen ska få entré från Dalsgatan. Tidigare har besökare fått gå 40-50 meter inne i byggnaden innan de kommit till den gamla entrén. Det är tandvården, mödravården och läkarstationen som får byggas om och samtidigt passar man på att göra de avdelningarna lite modernare, och gör diverse omdisponeringar av rum. Tranemos vårdcentral ska även byta ut sitt värmesystem från el- till oljeanläggning med vattenburen värme. Till årsskiftet 1992-93 ska det mesta vara klart.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”. Märk att i år 2013 är snart den nya ombyggnaden klar, då vi åter har entrén gemensam från ”stora parkeringen”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.