NYPREMIÄR FÖR BOKBUSSEN I KIND MÅNGA LÄSSUGNA (ÅR 1977)

Artikelförfattare: Arvid Pettersson.
Artikel ur Borås Tidning 1977-02-20.
Hämtad från:
AB Pressklipp
102 20 Stockholm 12

På fredagseftermiddagen var det bokbusspremiär i Tranemo. Kulturnämnden i Tranemo och länsbiblioteket i Borås har slagit ett gemensamt slag för att på ett tillfredställande sätt ge bättre service åt glesbygdens befolkning då det gäller att få boken nästan ända fram till dörren, framhöll länsbibliotekarie Sven Kyllenius, Borås, och bibliotekarie Gudrun Burenholm på huvudbiblioteket i Tranemo. Denna bokbuss har för några år sedan – 1971 – gjort ett försök att få ut böcker i glesbygden. Av olika anledningar, kanske främst minimalt intresse, blev det ingen fart på utlåningen från bussen.

På fredagseftermiddagen startade bussen inom Tranemo storkommun med början i Hulared. Utlåningen där blev inte så stor. Tiden var kanske inte den mest lämpliga. Det var nämligen på eftermiddagen.
– Förläggningen av bussbesöket torde väl passa bättre efter slutad arbetstid, framhöll bibliotekarien.

När bussen vid 17.30-tiden stannade till i Ambjörnarp blev det ganska snart trångt mellan bokhyllorna av lånelystna läsare. Det var inte enbart ortsbor, även invandrare sökte sig till det rullande biblioteket för att låna och diskutera lån.
– Vi är ganska välförsedda med böcker, sa länsbibliotekarien – vi har bortemot 3 000 band i bussens hyllor. En fördel med vårt besök är att vi även tar upp beställningar på böcker som vi inte har med oss för dagen och vid nästa besök, varannan fredag, kan de få de böcker de önskar.

Att bokbussen var välkommen det kunde konstateras när sista utlåningsstället i Tranemo – Ekefors och Sjötofta – var undanstökat på kvällen. Bibliotekarie Gudrun Burenholm kunde på lördagen berätta att på de fyra besöksställena lånades 150 böcker och samtidigt upptogs beställningar på ett 20-tal böcker som ej fanns med i bussen.

Såväl länsbibliotekarien Sven Kyllenius som Gudrun Burenholm var storbelåtna med premiären. Att denna form av utlåning kommer att öka var de båda överens om. Bokbussen blir med all säkerhet ett fint komplement till de små filialbiblioteken i bygderna. Som tidigare sagts kommer bussen varannan fredag till Tranemo kommun. Bussen har ett ganska vidsträckt område och besöker förutom Tranemo bl.a. Ulricehamn och Herrljunga kommuner.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.