NY KYRKOGÅRD I TRANEMO (ÅR 1978) – DEN SKA RÄCKA I 20 ÅR

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1978-09-22.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i tidningsurklippet.

På lördag (läs september år 1978) invigs skogskyrkogården i Tranemo. Det sker efter fem år av förberedelser, vilket gjort att gravplatserna var nära att ta slut. Ett område som egentligen var avsett för urnlund fick tas i anspråk.
Den nya skogskyrkogården, rymmer 900 gravar och beräknas räcka under ca 20 år.
Senast man invigde kyrkogård i Tranemo var för 24 år sedan.

Skogskyrkogårdens area är ca 15 000 kvm med möjlighet till utvidgning ytterligare 5 000 kvm. Den ligger i en skogsplantering norr om kyrkan.

Många tranemobor har varit med om att plantera de träd som återstår efter utglesning i planteringen. Skolbarnen i Tranemo gjorde nämligen planteringen i början av 1940-talet under ledning av förre överläraren Johannes Bexell.

Talldungar och gångar avgränsar nu gräsmattor där de olika gravkvarteren skall anläggas. Någon speciell urnlund ingår inte i den nya kyrkogården, då endast ca fem procent av de årliga ca 40 gravsättningarna Tranemo utgörs av urnor. (läs år 1978)

Cirka 400 000 kr kostar skogskyrkogården
Invigningshögtiden förrättas av kontraktsprosten William Fägerhall, Gällstad. Han assisteras av pastoratets präster samt av prosten Gunnar Ådahl och kyrkoherdarna Holger Andersson och Yngve Holmén. Högtiden inleds inne i kyrkan och därefter blir det procession ut på kyrkogården,

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.