MYCKET ARBETE EFTER STORMEN – GUDRUN

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2005-01-13.
Nr 2 – årg. 14, sid. 1 och 2.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Tabloidtryck i Norden AB.

Lördagskvällens stormbyar lämnade rejäla spår i Kindsbygden och under söndagen var långt fler än Hans Jonsson och Tony Danielsson fullt sysselsatta med att röja upp efter nedfallna träd. För bygdens många skogsägare har stormen fått både kraftiga och långvariga konsekvenser.

Men trots de bekymmer den värsta stormen sedan åtminstone 1969 fört med sig finns det ljusglimtar i det mörker strömavbrotten medfört. Några av dem är den samarbetsvilja och initiativförmåga som visas människor emellan. Det tycks som om de flesta av bygdens invånare tar det som hänt med ett visst mått av ro och en vilja att gemensamt lösa de problem som uppstått.

Kommunen agerar i stormens spår
I spåren av helgens storm har Tranemo kommun bildat en grupp för att samordna kommunala åtgärder och informationssatsningar. Förutom att placera ut reservaggregat på ett antal utsatta platser är röjning av nedfallna träd en prioriterad åtgärd.
Först och främst prioriteras områden runt skolor, barnomsorgslokaler och vårdinstitutioner. Därefter kommer kommunens ordinarie personal och OSA-laget koncentrera sig på gång- och cykelvägar.

Strömförsörjningen stort problem
Men de stora problemen hänger samman med strömförsörjningen som på tisdagen fortfarande drabbade orter som Länghem och Ambjörnarp. I de orter som saknar ström fungerar inte pump- och reningsverken för avloppet, varför avloppen för tillfället bräddas. I Uddebo råder risk för översvämningar på grund av de stora vattenflöden som råder varför kommunen satt in ett reservaggregat som ska hjälpa till att minska på trycket i dagvattenledningarna.

Omsorgsförvaltningen har kontaktat sina vårdtagare i Ambjörnarp, Uddebo och Mossebo för att efterhöra behoven och erbjuda tillfälligt boende på Gudarpsgården. På Solbacken i Länghem saknades på tisdagen både el och telefon, men ett tillfälligt elaggregat har kunnat garantera värme och maten har lagats på gasolkök.

Annorlunda skolstart
För kommunens skolbarn har skolstarten blivit något annorlunda. Limmaredsskolan saknade fortfarande ström på tisdagen, varför skoldagen kortats av för samtliga elever. Själva undervisningen skedde i tillfälliga lokaler. I Länghem hölls skolan öppen fram till halv tolv medan Ambjörnarps skola har kunnat ha ordinarie öppettider.
De barn i Länghem som behöver barnomsorg har kunnat lämnas på Parkhagen i Limmared eftersom både Bikupan och fritids är stängda.
Vårdcentralen har rapporterat att telefonförbindelserna inte fungerar och hänvisar till personliga besök eller larmnumret 112.
För information om el- och telenätsstörningar hänvisas till bolagens hemsidor.

Här nedan följer ytterligare en artikel om stormen Gudrun som härjade lördagen den 8 januari 2005.

FÖRÖDELSE I STORMENS SPÅR

Artikelförfattare: Tina Hjort Svensson.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2005-01-20.
Nr 3 – årg. 14, sid. 1 och 4.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Tabloidtryck i Norden AB.

Det råder förödelse i bygden. Den täta skogen vid rv. 27 som med viss ansträngning kan skymtas från redaktionen är inte längre tät. Som om en kulspruta gått fram står kapade högstubbar sorgset blickande mot sina fallna kronor.

Skogskyrkogårdarna i både Tranemo och Svenljunga har förlorat en stor del av sina träd, även om det tycks som om gravstenarna, åtminstone i Tranemo har klarat sig utan allvarliga skador.

Vilka konsekvenser stormen får i en skogsbygd som Kind är svårt att överblicka. Klart står dock att skogsnäringen fått sig en rejäl knäck efter Gudruns härjningar.
För de människor som fortfarande saknar ström har kommunerna inrättat värmestugor och möjlighet till matlagning och dusch på flera ställen. Men när livet kan återgå helt till det normala är ännu oklart.

– Det ser mer ut som ett kalhygge än en kyrkogård, säger kyrkogårdsförman Christer Norén.
Tranemos vackra och lummiga skogskyrkogård förlorade omkring tre fjärdedelar av sina träd i stormen.

Redan på måndagen var personal och inhyrt folk i gång att såga och ställa kyrkogården till rätta igen. Ett drygt tiotal personer samt olika företag har på olika sätt involverats i uppröjningsarbetet.
– De har verkligen gjort en snabb insats, säger Lena Fredriksson på pastorsexpeditionen.
Trots den förödelse stormen orsakade verkar det som om gravar och gravstenar klarat sig lindrigt undan.
– Någon gravsten har välts men vi har inte sett några skadade gravstenar ännu, säger Christer Norén och berättar att man bett en inspektör komma ut och se över alla gravstenar.
– Skulle det förekomma några stenskador täcks det av försäkringen.

Mycket arbete återstår emellertid innan kyrkogården återigen blir en estetiskt tilltalande plats. Först och främst måste allt nedfallet tas om hand.
– Sen ska vi gräva bort stubbar, skaffa ny jord och göra om gångarna.
Om det däremot blir tal om återplantering blir en fråga för kyrkogårdsutskottet.

Tillägg till ovanstående artiklar.
Artiklarna är publicerade enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.