MORDET PÅ BJÖRSDAMM

Författare: Stig Rylander

Artikel ur ”Kindsforskaren” Nr.3-4 – 1995 Årg.6 Sid.7

Hagatorpet är idag Tranemos fritidscenter. För tvåhundra år sedan var Hagatorpet ett torp under Gudarp Skattegården, och här föddes den 13 februari 1794 en dotter till torparen Anders Johansson och hustrun Sara Håkansdotter. Dottern fick namnet Maria. Efter några år flyttade föräldrarna ifrån varandra. Anders blev dräng på gästgivaregården i Tostarp, medan Sara och Maria flyttade till stugan på Nygårds skog, som kallades Tuska.

Vid Hjälmån, inte långt från Tuska, låg Björsdamms kvarn. Här fanns omkring 1810 mjölnaren Sven Johansson. Hans hustru kom från gården Ödegärde i Tranemo. De var båda födda 1781. År 1812 flyttade familjen till Brokvarn i Svenljunga, men återkom 1822 till Björsdamm.

Då mjölnarens hustru, Beata Jacobsdotter, väntade barn behövdes en piga, och det blev nu Maria Andersdotter från Tuska som fick tjänsten. Tydligen har det uppstått ett kärleksförhållande mellan mjölnaren och Maria.

Den nionde februari 1823, klockan 9 på morgonen, framfödde mjölnarens hustru Beata Jacobsdotter ett mycket klent gossebarn som genast blev döpt. Hans namn blev Josef Svensson. Den 18 februari fick Beata Jacobsdotter lämna denna världen i en ålder av 41 år och lämnade efter sig sex barn i djupaste armod.

Hon hade före sin död fått en välling (ölsupa) och därefter fått en häftig uppkastning. Detta var anledningen till att en utredning konstaterade att vällingen var förgiftad. Då det var pigan Maria som lagat vällingen togs hon i förhör, och erkände att hon var skyldig. Tydligen har hon försökt försvara sig med att hon var påverkad av mjölnaren att utföra handlingen. Maria hölls i fängsligt förvar i Vänersborg, men dömdes av Häradsrätten i Svenljunga att mista livet genom halshuggning.

Till Häradsrätten inkom bl.a. följande vittnesmål:
Avlidna hustrun Beata Jacobsdotter på Björsdamm, eller som det också kallas – Trädgårdens Mjölkvarn – i Tranemo socken, som efter sin barnsbörd blev förgiftad, och därmed med döden bortgick i samma månad, var född i Tranemo den 10 januari 1781. Ägde hjälplig kristendomskunskap, begärde och fick Herrens Heliga nattvard den 13 sistlidna februari. Åkallade och bad Herren Gud om förbarmande och hjälp i sin svåra nöd. Hon var känd, tyst och stilla och ärbar till sin vandel Undergiven i sin fattigdom och tålig i förtrycket av en högst liderlig, ogudaktig och hård man. Hon har fått lämna efter sig sex små värnlösa barn, av vilka det ena, ganska svagt och klen från födseln, nu endast är fem veckor gammal Hennes död var i högsta måtto sorglig. Endast hoppet att Gud, för vår Frälsares skull, vare henne nådig kan härmed vara trösten.
Tranemo Prestgård den 16 mars 1823 Ptr. Aurelius

I Tranemo husförhörslängd 1823-24 finns noterat att Maria Andersdotters mor Sara Håkansdotter blivit funnen död i sin säng om morgonen. Hon hade med gift tagit sig av daga. Här kan läsas: ”Dottern Maria är häktad för mordet på hustrun Beata Jacobsdotter på Björsdamm. Är i häktet i Vänersborg. 1824 avförd till Spinnhuset i Norrköping”.

Hur gick det då för mjölnaren? Han klarade sig betydligt lindrigare. ”Dömd och avstraffad med 8 dagar vatten och bröd”.

Att f.d. mjölnaren vid Björsdamms kvarn, Sven Johansson, har uttagit ordentligt utflyttningsbetyg av den 4 dennes for att begiva sig till sin tjänst hos åboen Johan Olofsson i Storebo Dannäs socken av Småland.
Attesterar Tranemo Prestgård 26 aug. 1823
Ptr. Aurelius

Mjölnaren lämnade således sina sex barn. De äldre togs om hand av släktingar i Ödegärde. Den yngste sonen Josef kom till Betan där Petter Andersson och hans hustru lyckades hålla honom vid liv, och när de sedan flyttade till Lilla Hestra följde Josef med, och stannade ända till han, 29 år gammal, flyttade till Svenljunga.
Äldste sonen Johannes, född 1807, var på 1830-talet åbo på 1/4 Ömmestorps säteri. Även han utflyttade till Svenljunga.

Varför den stackars Maria skulle förvaras på Spinnhuset i Norrköping i sex år är svårt att förstå. Den andra februari 1830 kom dock slutet.

”Pigan Maria Andersdotter från Björsdamd. Mist höger hand. Halshuggen och å båle bränd” Ålder 35 år 11 mån. 12 dagar.

Troligen var Maria Andersdotter den sista från Tranemo socken som blev dömd till döden och avrättad. Avrättningen skedde förmodligen i Svenljunga.