MÅNSTAD KYRKA 500 ÅR

Artikelförfattare: Tina Hjort.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1993-11-24.
Nr 11. Sid. 7.
Familjetidning för Kind.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Produktion: Strand Reklam.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Månstad är en gammal trakt och här finns både bronsåldersgravar och fornåkrar som visar på tidig bebyggelse.
En träkyrka har funnits på platsen sedan 1200-talet, så egentligen firar Månstads kyrka 700-årsjubileum. Träkyrkan brann dock ner någon gång på 1400-talet vilket föranledde byggandet av den nuvarande stenkyrkan. Man vet inte exakt när den nya stenkyrkan byggdes, bara att den tillkom i slutet av 1400-talet. Det är den kyrkan man nu (1993) firar.

Månstad kyrka kan visa på flera gamla reliker. Den äldsta är dopfunten som är från 1200-talet. Den är rikt smyckad med svårtydda symboler och köptes en gång av patron Brusewitz vid Limmareds glasbruk för en ljuskrona, berättar Sture Larsson, kyrkostämmans ordförande. Brusewitz tog dopfunten men månstadborna såg aldrig till någon krona. Så småningom hamnade dopfunten på museet i Göteborg varifrån den återbördades till sin rätta plats år 1954.
Krucifixet ovanför altaret är från 1300-talet och är även det en berest relik som tillbringat en sejour på Borås museum.

Predikstol för 8 riksdaler
– Predikstolen kommer från Nittorps kyrka och inköptes en gång i tiden till Månstads kyrka för hela 8 riksdaler, säger Sture Larsson.
I det senare tillkomna vapenhuset finns en gammal lamellbeslagen kyrkdörr påminnande om icke så fredliga tider då trakten var gränsland mellan Sverige och Danmark.

På 1830-talet gjordes en tillbyggnad av kyrkan åt öster med det nuvarande koret. Gränsen mellan den gamla och den nya muren kan ses i höjd med predikstolen. Det tidigare koret var ytterst litet och inte så öppet och luftigt som nu. Det fanns heller inga fönster på den norra sidan och taket var platt men rikt bemålat.

Två kyrkklockor
Kyrkstapeln är av ännu äldre datum än själva kyrkan. Den har inte alltid stått på samma plats, utan är hitflyttad. Inuti är klockstapeln uppbyggd av enormt tjocka trädstammar som funnits på plats sedan det begav sig. Månstad kan skryta med två kyrkklockor, en gammal från medeltiden samt en nyare från 1947 vilken kom till tack vare syskonen Björnanders generositet.

500-årsjubileet firades med en jubelgudstjänst den 6 november (1993) på Alla Helgons Dag. Biskop Lars Eckerdal vars första och enda prästtjänst faktiskt var i Månstads och Södra Åsarps församlingar ledde gudstjänsten. Det hela avslutades med samkväm i församlingshemmet

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.