LIV I THILANDERS HUS TACK VARE STOR DONATION – ÅR 1977

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1977-05-25.
Från pressurklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Fotots beskaffenhet i denna version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Framlidne professor Gunnar Thilanders barndomshem i Tranemo har genom en donation på en kvarts miljon åter fått nytt liv. Villan mitt i centrala Tranemo låg länge utan andra invånare än under några korta sommarmånader då makarna lämnade Stockholm för att få känna på den gamla goda miljön i Kind. Nu har sedan november förra året; villan åter fått liv. Förre prosten Gunnar Ådahl och makan Disa från Länghem har här fått ett härligt hem i gammaldags miljö.

– Bakom denna möjlighet står främst den donation professorn själv ordnat med som sista vilja, säger herrar Bengt Eskel, Borås och Gustav Kjöllerström, Tranemo, som ingår i den stiftelsestyrelse som finns (läs år 1977), kallad Thilanderska stiftelsen.
I tillgångar fanns denna fastighet i Tranemo, en större i Ulricehamn jämte kontanter. Men kanske främst man hört om den jättelika samling böcker som fanns, närmare 23 000 band. Dessa har mottagits av Kungl. Biblioteket som gåva; men finns faktiskt bevarade i Ulricehamn, där makan Margareta står till tjänst och vidarebefordrar de beställningar som kommer från Stockholm (läs år 1977).

– Professor Thilander ville att villan och den stora tomten i Tranemo skulle komma till användning för något kyrkligt ändamål, säger hr Eskel, möjligen ungdomsverksamhet, men kanske allra helst som bostad åt någon funktionär inom kyrkan. Vad han främst tryckte på i sitt testamente var att den gamla miljön i villan skulle bevaras även vid relativt stora förändringar för att göra bostaden modern på sitt sätt. Denna sekelskifteskaraktär har onekligen blivit bevarad till största delen, även om en läckande kakelugn tagits bort, och lite ändringar skett i väggar mellan olika rum, liksom en trappuppgång mellan våningsplanen. Gamla garderober/skrubbar har blivit mysiga små rum och köket modernt mitt i all gammal stil. Utomhus har gjorts en hel del då parken var igenvuxen.

Totalt har allt detta arbete kostat stiftelsen 250 000 kr i runda tal, och det är pengar som helt tagits från donationsmedel. Att sedan makarna Ådahl fått privilegiet att bo så här vackert till en relativt billig penning, det är ju också en baktanke. Ett hus mår bäst av att ha levande människor i närheten, och nu har man i stiftelsen kunnat uppfylla den dröm professorn själv hade inför sin bortgång, som skedde den 13 juni 1973.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.