LIMMAREDS BIBLIOTEK – HISTORISKA HÅLLPUNKTER

Artikelförfattare: Sammanställd historik av Ann-Louise Kjellner.
Grundad på Lilian Larssons skildring i boken
”Limmared Bygden – Bruket – Samhället 1740-1990″.
Utgiven av Limmareds Hembygdsförening år 1990.
Sättning: Rudholms Fotosätteri AB, Bottnaryd.
Tryck: AB L-H Tryck, Gällstad 1990.

1911
Pastor Amandus Julius Fritzell föreslår Södra Åsarps Kyrko- och Skolråd att anslå 75 kronor för ”inrättande af ett församlingsbibliotek”.
Endast två månader senare har Limmared sitt första bibliotek, Södra Åsarps Församlingsbibliotek, inrymt i skolan som byggdes 1905.

1920
Fröken Ester Almqvists handstil syns för första gången i en journal.

1922
ABF:s studiecirkelbibliotek nr 613 startar och Limmared har från och med nu två jämsides fungerande bibliotek. För ABF-biblioteket svarar Arvid Svensson biträdd av Richard Pettersson.
Plats: Arvid Svenssons bostad.
Öppettider: tisdagar 17-19, samt när bibliotekarien anträffas i bostaden!

1924
Djungelboken och Hemsöborna är två av de böcker som köpts in till ABF:s bibliotek. Priset de betingar är 4 respektive 3 kronor.

1925
Nu heter folkbiblioteket Södra Åsarps Folk- och Skolbibliotek. Fröken Almqvists namn nämns för första gången i protokoll.
Anslaget från Södra Åsarps kyrkostämma är 100 kronor och statsbidraget lika mycket. För skolbiblioteket är beloppet hälften.

1937
Från att under några år ha funnits i ytterligare en privatbostad, nämligen Karlshill, flyttas ABF-biblioteket till Folkets Hus.
Efter Arvid Svensson blir Valter ”Klubban” Axelsson bas för biblioteket med god hjälp av Märta Larsson och Sigfrid Larsson.

1938
Folkbiblioteket förs över till den borgerliga kommunen. Biblioteket heter numera Södra Åsarps folkbibliotek och fröken Almqvist, som hittills arbetat ideellt, får ett årligt arvode om 50 kronor!

1945
Statförslagen, anslagen, som för folkbiblioteket hittills sett likadana ut som år 1925, börjar nu öka.

1958
ABF:s studiecirkel införlivas med folkbiblioteket. I ABF:s boksamling om cirka 1 000 böcker ingår även det tidigare Logebiblioteket med 70-talet volymer. Ett bibliotek förmodligen startat av nykterhetsförkämpen Arvid Svensson.

1959
Nu balanserar inkomster och utgifter för folkbiblioteket på 2 560 kronor. Fröken Almqvist ”faller för åldersstrecket” och får 275 kronor i gratifikation.

1960
Tjänsten efter fröken Almqvist annonseras ut. Lilian Larsson blir den som tar över i det före detta klassrummet i gamla folkskolan.

1961
Öppethållandet ökas från 2 timmar till fyra per vecka.

1964
Biblioteket hålls öppet 6 timmar per vecka.

1965
Kommunens bokanslag per invånare var ledande i länet och Limmared låg som god trea när det gällde antal utlån per invånare och år.

1967
Folkbiblioteket flyttar från gamla skolan till nya lokaler på hörnet i Centrumhuset.
(Se bild)

1974
Limmared, Länghem, Grimsås och Dalstorp blir filialer till huvudbiblioteket i Tranemo.

1978
Dags för ny flyttning. Denna gång till Postens f.d. lokaler, så gott som vägg i vägg med tidigare lokaler.
(Se bild)

1983
Lilian Larsson avgår med pension och efterträds av Inger Stark. När Inger några år senare flyttar till huvudbiblioteket i Tranemo tar Mariana Axelsson över ansvaret för filialbiblioteket i Limmared.

1989
Genom Lilian Larssons försorg fanns många av de från tidiga biblioteksår kasserade böckerna kvar, till glädje för inspelningsteamet för filmen ”Sparvöga”, som förlade delar av inspelningen till Limmared.

Idag (läs 1990)
All bibliotekspersonal är anställd vid huvudbiblioteket i Tranemo. I huvudsak delas arbetet vid Limmareds-filialen mellan bibliotekarierna Inger Stark och Kerstin Hellroth.
Öppethållande i Limmared är 8 timmar per vecka.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt den version som publicerades vid utställningen (ev. tillägg av senare minnesvärda årtal) och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.