LEKSKOLA I TRANEMO – NY KOMMUNAL SATSNING – ÅR 1967

Artikelförfattare: Arne Josefsson.

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1967 – Nr 1.
Informationsblad för Tranemo Kommun.
Redaktion: Nils Andersson, Lennart Ek och Lars Svensson.
Ansvarig utgivare: Lars Svensson.

När Lekskolan Midgård, i Tranemo samhälle, vid höstterminen, närmare bestämt den 28/8 1967, slog upp portarna och tog emot den första gruppen förskolebarn, var det helt säkert många mammor, som skänkte Tranemo kommun en tacksamhetens tanke, då det under flera år pekats på behovet av just denna form av barntillsyn.

Lekskolan tar emot 40 barn per dag, uppdelade på två grupper, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, med tre timmar per grupp.
Hela nybildade kommunen har naturligtvis samma rätt att skicka sina barn till lekskolan, men på grund av stora avstånd, och besvärligheter med transporter blir det i praktiken barn från Tranemo, Limmared och Uddebo, som placeras.

Lekskolan har ljusa trevliga lokaler, med helt modern lekutrustning. En uteplats håller på att färdigställas.
I första hand är det sexåringar som skall beredas plats, men i mån av utrymme mottages också femåringar. Kostnaderna har med tanke på att alla skall kunna lämna sina barn till lekskola, bestäms efter en differentierad taxa, där avgifterna äro förhållandevis låga.
Lekskolan drives i barnavårdsnämndens regi, och förestås av en utbildad förskollärare, som till hjälp har en praktikant.

Inom barnavårdsnämnden ser man med tillfredsställelse på lekskolans start, men vill gärna tro, att detta endast är en första länk i den kedja av barntillsynsinstitutioner, som nämnden hoppas på skall kunna genomföras inom kommunen under kommande år.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.