KYRKOHERDE GÖRAN SIMONSSON TOG AVSKED

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2004-09-30.
Nr 40 – årg. 13, sid. 6.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: AB Smålänningen, Ljungby.

Förra söndagen (september 2004) höll kyrkoherde Göran Simonsson sin avskedspredikan i välfylld Tranemo kyrka. Göran Simonsson har varit kyrkoherde i Tranemo i tretton år och den 1 oktober tillträder han sin nya tjänst i Röra församling i Tegneby pastorat på Orust.

På söndagseftermiddagen var det tack- och avskedssamling i församlingshemmet. Över 150 församlingsbor kom för att tacka en älskad och omtyckt herde. De dukade borden i salen fylldes snart och alla lät sig väl smaka av doftande kaffe och frestande tårtor.
Flera tacktal till Göran och hans familj framfördes från pastorat, församling, kyrkvärdar och enskilda.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.