KUORGA LOCKADE MÅNGA BESÖKARE – I APRIL VISAS FILMEN PÅ TV

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2002-04-04.
Nr 14 – årg. 11, sid. 8.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: AB Smålänningen, Ljungby.

Det var länge sedan en film lockat så många besökare till biografen i Tranemo. Trots ombyggnad av Medborgarhuset, med ingång från baksidan och passage genom bottenvåningens byggarbetsplats, var biosalongen så gott som helt fullsatt. I tider när stress och jäkt alltmera präglar vårt liv, kan vi alltså konstatera att tranan fortsätter att fascinera och gärna får ta en söndagseftermiddag i anspråk!

Och nog var det en synnerligen väl använd eftermiddag med denna mycket vackra – och lärorika, inte minst – film som premiärpresenterades av filmaren själv, Ingemar Lind.
I filmen fick publiken följa tranorna från deras ankomst till Sverige under tidig vår, precis som här och nu. Och vidare upp till landets nordliga trakter och häckningen vid en enslig tjärn. Kläckningen, näringssök tillsammans med pappa, ungar som busar och slåss, lite längre provianteringsturer och så småningom förvandlingen till ”osynlig” skogsfågel.

Framåt höstkanten kommer tranorna åter fram ur sina skogsgömmen och börjar den långa färden söderut. Ja, ända till Spanien tar Ingemar Lind publiken med.

Särskilt spännande var förstås de scener som är filmade just i Tranemo, där Sigvard Lundgren och hans kollegor i tranmärkningsarbetet syns i full aktion. Ett gäng som står för över hälften av alla individuella märkningar av tranor i Sverige!

För alla som missade premiärtillfället, ges en ny chans hemma i soffan den 28 april(2002). Då sänder nämligen tv Ingemar Linds film, visserligen i något klippt och förkortad version men ändock lika sevärd.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Den är också en fortsättning på en tidigare artikel som finns publicerad under rubriken ”Världspremiär – film om tranor premiärvisas i Tranemo”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek