KOMMUNEN SAMLAR RESURSER FÖR ÄLDRES VÅRD – ÅR 2009

Artikelförfattare: Ann Sofie Wahlberg

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2009-03-26.
Nr 13 – årg. 18, sid. 5.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

Här finns korttidsboende för rehabilitering, dagverksamhet för dementa och palliativ vård.
Sjukhemmet Solgård har istället blivit Resurscentrum med ny inriktning. Här får äldre kort rehabilitering med målet att kunna flytta hem igen. Här finns också dagverksamhet för dementa, ett demensboende och en liten avdelning för vård i livets slutskede.
– Förr var de som bodde här så sjuka att de oftast inte återvände hem. Det är bra att folk vet att målet här nu är att man ska klara sig själv igen, säger Åsa Hallberger, enhetschef för Rehab- och korttidsenheten.

Resurscentrum drivs av kommunen och finns i lokaler bredvid vårdcentralen.
– Det finns en vinst i att läkarna har nära hit, i övrigt har vi egen specialutbildad personal, säger Åsa.
Den ena halvan av Resurscentrum består alltså av Rehab- och korttidsenheten. Här har man samlat resurserna kring rehabilitering och korttidsboende på ett och samma ställe.
Tidigare låg platserna utspridda på flera särskilda boenden, Gudarpsgården, Solbacken, Glimringe och Hjälmå.

Enheten har utökats från åtta till sexton platser. Här tas beslut om vistelse två veckor i taget och man får hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut. Den stora gruppen patienter är de som drabbats av stroke eller frakturer.
– Det är bra att samla all kompetens på ett ställe med tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut, säger Åsa Hallberger.

Lokalerna har anpassats
För att passa den nya verksamheten i huset, har lokalerna byggts om. Personalen har nytt konferensrum, och bättre utrymmen. Träningsredskapen har flyttats till en ny lokal som är öppen hela dagen.

Resurscentrums andra avdelning är för demenssjuka, en verksamhet som tidigare fanns i lokaler vid Gudarpsgården. Gruppbostaden Solrosen har plats för åtta personer.
De har också fått lokalerna anpassade till sin verksamhet. Ingången flyttades till exempel för att de demenssjuka skulle ha lättare att hitta.
– De ska ha bra möjligheter till aktivitet och träning, för att fortsätta att klara av sin vardag. Här kan de laga mat, spela spel och arbeta i trädgården, säger enhetschef Yvonne Skogh-Andersson.
Här finns också en helt ny dagverksamhet, Ringblomman. Hit kan personer med minnesstörning komma flera dagar i veckan.
– Här fångar vi dagen berättar Linda Nord, undersköterska. Vi lagar kålsoppa eller tar en promenad beroende på hur vi mår. Vi som personal ska jobba med händerna på ryggen för att inte ta över sysslorna.

På Resurscentrum finns också en mindre, avskild avdelning med mer hemlik inredning för vård i livets slutskede, även för yngre patienter.
– Många vill bo kvar hemma, och då får de hjälp med det, men valfriheten finns att bo här.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.