KOMMUNEN FÖRBÄTTRAR ISOLERINGEN – ÅR 1978

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1978-05-24.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

På tisdagen (läs maj 1978) kunde man få se en ganska märklig syn bakom Forum i Tranemo. Där stod en stor lastbil på Järnvägsgatan.
Från lastbilen gick en bred slang upp på Forums tak. Lite till mans undrade ortsborna om något fattades kommungubbarna. Och som nu tillfördes dem slangvägen?

Jo, alldeles riktigt. Det var något som fattades. Kommungubbarna är helt enkelt inte tillräckligt isolerade. De ska kapslas in bättre.
Det är värmeisoleringen i kommunalhuset som ska förbättras. Enligt nya statliga bestämmelser är det ju möjligt att få bidrag och lån till åtgärder som sparar på dyrbar energi. Kommunen har nu (läs 1978) gjort en inventering av alla sina fastigheter och åtgärder av olika slag kommer att vidtas.

Sprutning av lös rockwoll
Det nya med lastbilen och slangen är att det är en helt ny metod att isolera. Den går ut på att man sprutar in vanlig Rockwool i lös form. Kopplad till lastbilen finns en behållare med lös Rockwool. Dessutom finns en pump som driver upp materialet i slangen. Så lägger man bara ut ett lager på i det här fallet 15 cm i bjälklaget under taket.

– Det gäller att hitta en bra metod att isolera, säger Percy Andersson, som kommunen konsulterar för de här arbetena. Det vi isolerar idag är en stor yta på 600 kvadratmeter. Där är besvärligt att gå in och isolera på traditionellt sätt. Bara att bära allt material uppför trapporna är jobbigt.
– Dessutom blir det dyrt att isolera på traditionellt sätt. I vanliga fall måste våra gubbar krypa in i trånga utrymmen och släpa med sig material. Nu har vi alltså bara en lastbil som pumpar upp det i en slang. Och en gubbe som ligger riktar strålen dit den ska.

Även hotell och arbetsförmedling
Fler hus i kommunens ägo kommer att få prova den nya sprutmetoden. Fler hus i kommunens ägo kommer att få prova den nya sprut-metoden. I första hand är det hotellet och arbetsförmedlingens hus. I det senare finns trånga utrymmen under det platta taket. ICA-hallen i Grimsås och brandstationen i Dalstorp är andra objekt.

Percy Andersson har också föreslagit andra åtgärder för att spara energi. Bl.a. ska fönster tätas, och man ska sätta termostatventiler på radiatorer. Man tittar också på s.k. pannekonomi. Då ställer man frågor som: Är det överhuvud taget lönsamt med den här gamla pannan? Är inte en ny panna med automatik bättre? Automatiken reglerar då värmen efter vädrets växlingar.

Statsbidrag och lån
Enligt de nya statliga bestämmelserna kan man få 36 procent i statsbidrag till energisparande åtgärder. Dessutom kan man få låna resten. Så lägger man upp s.k. återbetalningstid för att se om åtgärderna lönar sig. I Forums fall räknar man med att det tar fem år innan besparingarna av energi ska ha betalat kostnaden för den bättre isoleringen. Fr.o.m. det sjätte året kan man alltså räkna med att besparingen blir en ren vinst.

Totalt satsar kommunen omkring 300 000 kr på energibesparande åtgärder. På lite längre sikt kommer också bostadsstiftelsens fastigheter, skolor, ålderdomshem m.m. d.v.s. alla kommunens fastigheter . att ”tätas”. Men det blir en annan historia.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.