KLUBBHUSET ETT ÅR EFTER BRANDEN

Artikelförfattare: Bernt-Rune Johansson.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2010-02-18.
Nr 7 – årg. 19, sid. 21.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

När man ser tillbaka på ett år, kan det sammanfattas med många olika upplevelser. För exakt ett år sedan, natten mellan den 18:e och 19:e februari 2009 väcktes jag av en telefonsignal och orden ”Tranehovs klubbhus brinner!”.

Redan dagen efter när den första chocken lagt sig, var vi tvingade börja planera möjligheten att bedriva verksamheten innevarande säsong. Vi i Tranemo IF:s styrelse ansåg ganska snart att säsongen 2009 skulle vara över, hur fort vi än kunde tänka oss bygga en ny klubbstuga.
Därför satte vi upp delmål. Det första var att inför säsongen 2010 skulle vi ha klart med fyra omklädningsrum med tillhörande duschmöjligheter. Därefter får det ta den tid det tar, efter ekonomi och eget ideellt arbete.

Förhandlingar
Först vidtog sex månader av förhandlingar med försäkringsbolag och Tranemo kommun. När man hamnar i en sådan här situation ser man hur starkt byråkratins grepp om samhället är. Fokusering på förordningstext och tolkning av dessa, skall efterlevas till varje pris. På så vis slipper man stå till svars för egna åsikter och sunt förnuft. Hellre ett nej, med hänvisning till något byråkratiskt textavsnitt, än att jobba för en sund gemensam lösning av problem.

Efter denna tunga första del startade funderingar inom föreningen. Vad ville vi ha och hur skulle det se ut? Hur ser framtidens ungdomar på föreningslokaler? Är omklädningsrummen viktigast? Ska de ha bastu, lukta fotsvett och liniment, ska man ha sin egen plats?

Klubbrum eller utemiljö
Är det stora gemensamhetsutrymmen med klubbrum och grupprum för kurser och avkoppling som är det viktigaste?
Är det viktigt att den yttre miljön runt klubbstugan är det som är mest tilltalande?
Hur stor verksamhet har Tranemo IF om 10-20 år? Hur kommer föreningen att drivas? Sia om framtiden är svårt, önskemålen kan vara många, men ekonomin bestämmer mycket.
Skall vi bygga litet men genomtänkt och med hög kvalité, eller stort med något lägre kvalité?
Jag vet inte hur många gånger jag fått kommentaren:
– När ni ändå bygger nytt, så gör detta och detta nu också, lokalen skall ju finnas i minst 50 år.
Men varningsklockan ringer om alla artiklar man läst om hur mycket dyrare det blivit än kostnadsberäkningen vid byggnationer i offentlig miljö. Jag tror inte vår klubbstuga blir något undantag, men vi skall försöka hålla koll på ekonomin och ta rätt beslut så långt vi kan.

Efter planering
Trots mycket god företagssponsring och billig eller ideell arbetskraft hamnar slutnotan på drygt 5,5 miljoner. Tranemo IF:s ekonomiska insats kommer nog inte att stanna under 0,5 milj. En stor kostnad är att vi inte kan dra av moms.
Trots den regniga hösten och kalla vintern har vi kommit så långt vi hoppats. Som det ser ut idag, har vi fyra omklädningsrum, domarrum, toaletter och bollförråd klara till sista veckan i april, då seriefotbollen startar.

Detta har vi lyckats med genom att våra lokala företag varit mycket tillmötesgående med att erbjuda kvalitetsprodukter och arbete till förmånliga priser.
Stommen som vi lutar oss mot är, med risk för att missa någon, Trädgårdstjänst, TGB/G-betong, Prefab, Erik Larsson Bygg, Elbyrån, Tranemo Rör, Svenljunga Plåt, Tranemo bleck och plåt, Jabo, BK Konsult, Tranemo Glas, Nova kakel, TA Golv och Måleri.

Vi hoppas att med hjälp av dessa företag och mycket eget ideellt arbete kunna bygga färdigt hela klubbhuset under 2010. Det blir också mycket jobb med att iordningställa parkering och miljön runt klubbstugan.
Jag är helt övertygad om att när allt är färdigt, blir nya klubbhuset ett stort lyft för Tranemo IF.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.