KAN RYDHOLMSKA HUSET I LIMMARED RÄDDAS? – 1977

Artikelförfattare: Valerie Eliasson.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1977-09-14.
Från pressurklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto: Tore Hägg.
Fotots beskaffenhet i denna version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Kommunstyrelsen i Tranemo har i dagarna att ta ställning till, huruvida det 70-åriga s.k. Rydholmska huset i Limmared bör rivas för att bereda plats för en allmän parkeringsplats eller det skall erbjudas till Limmareds många föreningar som tak över huvudet för dessa. Arbetsutskottet i Tranemo föreslår rivning, såvida fastigheten ej kan upplåtas till lämplig föreningsverksamhet.

Det drygt 70-åriga huset byggdes 1908 med dåvarande stationsinspektor Axel Jansson som byggherre och med en byggmästare Pettersson från Värnamo som stod för uppförandet. Huset byggdes gediget av 4-tumsbräder och det har stått sig bra, genom åren. Byggnadskostnaden utgjorde 17 000 kr.

Limmared var på den tiden en betydande järnvägsknut, men saknade rum för resande och matservering. Kanske var detta något, som påskyndade bygget? Några år senare kom dock Järnvägshotellet till och bristen var hävd.

Fastigheten såldes till en av hyresgästerna, en skräddare Rydholm, därav namnet. Huset utgjorde länge ett slags centrum för Limmared. Däri inreddes telefonstation, banklokal, postkontor. Senare konditori och biograflokal.

Den telefonist, som från 1908 förestod samhällets första telefonstation lever än (90-åriga Elna Fridh)/läs år 1977/ och berättar initierat om husets skiftande öden. Hon pensionerades från Telegrafverket 1940 efter 32-årig tjänstgöring.

De senare åren har olika affärer haft lokaler i ”Rydholmska” såsom järnhandel, glasmästeri m.fl. samt många hyreslägenheter. Huset är numera (läs år 1977) tomt och stora utrymmen lediga.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.