INVIGNING SOM GICK TILL VÄDERS – LIMMAREDSSKOLAN 1999

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1999-09-23.
Nr 38 – årg. 8, sid. 12.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Vädret stod sig och bildningsförvaltningens chef, Sture Norlin, kunde hälsa, om än inte alla, så gott och väl tusentalet av Limmaredsborna välkomna ute på skolgården till återinvigning av den om- och tillbyggda skolan samt till det nya biblioteket.
– En mycket viktig dag både för Limmared och kultur- och utbildningsmässigt sett. Vårt nya samhälle kräver inte bara kompetenta personer utan också bildade och vi måste bygga plattformar för ett livslångt lärande. Limmareds skola är en sådan plattform, tidsanpassad med biblioteket i anslutning.

Efter musik av Tranemo Ungdomsorkester och ytterligare tal av skolans rektor Stina Lind, nämndens ordförande Crister Persson och kommunalrådet Karl-Göran Ekstener var det dags för Crister Persson att klippa det blågula bandet och för alla elever, som invigde sin skola genom att just gå i skolan, att låta alla sina ballonger gå till väders.
Ballonger som var och en var försedda med skriften ”Denna ballong är uppsänd av – och elevens namn – vid Limmaredsskolan invigning den 18 september 1999. Var snäll ta kontakt med oss och tala om var och när ni hittade denna ballong”.

Efter invigningen stod hela skolan öppen för visning och många tog chansen att vandra runt i klassrum, slöjdsalar och alla andra utrymmen. Och nog var skillnaden stor mot när skolan invigdes för första gången och året var 1956.
– Det kan låta konstigt, men vi är faktiskt redan lite trångbodda med några grupper som har över trettio elever, berättade Stina Lind men förklarade att den stora babyboomen i början av 90-talet är orsaken. Därefter sjunker antalet födda och om några år har skolan ”rätt storlek”.
Självklart är både Stina och alla andra jätteglada över sin nya fina skolmiljö, men Stina passade ändå på att påpeka:
– Hur fina lokaler vi än har nu, så är det ändå på oss; personal, elever och föräldrar, det hänger om det skall bli en bra skola.

Totempålar pryder skolgården
Ute på skolgården var ett gäng ungdomar i full färd med att gräva i nysådda gräsmattan. Inte lite hursomhelst, utan fem djupa och prydliga hål. Med hjälp av 75 kilo cement gjordes ordentliga fundament till de fem häftiga totempålarna som eleverna gjort i slöjden för slöjdlärare Claes Blixt:
– Under tiden vår slöjdsal byggdes om blev vi flyttade till en annan lokal med begränsade möjligheter. Eleverna hade arbetat en del med indianer och vad deras kultur står för. Vi hämtade en stock, sågade upp lagom bitar och med träklubbor, stämjärn och kniv som enda redskap tillverkades totempålarna. Det gick faktiskt bra med så få grejer.

Biblioteket i skolan – igen
Även det helt nya biblioteket, som är ett gemensamt folk- och skolbibliotek, rönte stor uppmärksamhet.
Numera (läs september 1999) är inte bara utlåningen datoriserad, här finns också åtta så kallat publika datorer, alltså datorer för allmänheten att använda och bokas för en timma i taget under bibliotekets öppettider.
I samband med invigningen visas också utställningen ”Spridda nedslag bland minnen från Limmareds bibliotek”. Minnen som sparats, bevarats och vårdats av Limmareds mesta ”bibliotekstant”, Lilian Larsson. Lilian, som tjänstgjorde som bibliotekarie från 1960 och fram till sin pension 1983, fanns själv på plats och kunde berätta att det inte är särskilt nytt att biblioteket finns skolan. Det fanns det redan vid starten 1911!
Därefter flyttades biblioteket till hörnlokalen i Centrumhuset och därifrån till Postens före detta lokaler i samma hus för nu åter finnas i anslutning till skolan.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.