INVIGNING AV PROCESSIONSLJUSSTAKAR

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1998-09-17.
Nr 38 – årg. 7, sid. 30.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Vid förra söndagens (läs september 1998) familjemässa invigdes kyrkans nya processionsljusstakar gjorda av bildhuggare Roland Bergsten från Tranemo.
Ljusstakarna är gjorda av lind och deras rena form har skapats med kyrkans övriga inredning i åtanke berättar Roland:

– Jag har försökt stämma av utformningen med kyrkan och min hustru Anne-Marie har gjort detsamma när hon färgsatt och förgyllt dem.
Roland ville också att barn skulle lätt kunna bära ljusstakarna och har därför gjort dem delbara med en hög fot.
– Faktiskt går det, om man vill, att bara använda foten också. Då fungerar själva fästet som ljushållare.

Kyrkliga arbeten är inte varken nytt eller främmande för Roland. Redan hans far gjorde många arbeten för olika kyrkor och Roland har fått intresset med, sig sedan barnsben.
– Det har alltid betytt något alldeles speciellt för mig att arbeta med kyrkliga ting.

Sedan sonen Björn nu flyttat hem igen efter avslutade studier vid konsthögskolan kan familjen Bergsten räkna fyra generationer konstnärer. I Tranemo kyrka återfinns Rolands bildhuggarkonst även i kapillärerna under läktaren och konsolen som bär upp Jesus-figuren på kyrkans vänstra vägg.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.